AktivityPo rokoch sme zmenili web. Dostal nový náter, ale hlavne ide o to čo je pod kapotou - prípadne čo bude pod kapotou :-). Ide o to:

- pritiahnuť na náš web viac ľudí (zvyšovaním jej hodnoty a aj reklamou)
- zjednodušiť správu stránok pre administrátora aj pre vás užívateľov
- umožniť vyhľadávanie na stránkach
- neobmedzený archív akcií (už nebudeme mazať staré roky)
- Fórum trochu inak
- moderné zobrazenie fotogalérií a videí - teším sa na videá od vás :-)  a ďalšie veci...

Každá akcia, ak sa má opakovať, musí raz začať. Tak sa stretli rodiny prvý krát prežiť posledné minúty roka v spoločenstve účastníkov Manželských stretnutí. Hotel Alfa sme zaplnili do 3/4 a na samotný večer ešte prišla Martinkovsko- Lašovská zostava zo Žiliny. Diskdžokeja nám robil Štefan Lašo ml. a na parkete sa zabávala nielen mládežnícka časť nášho spoločenstva, ale aj čerstvá 50-tnička Mia a jej podobní...

Cez víkend od 27. - 29. novembra 2009 sa stretlo 46 manželských párov, ktorí slúžia ako VPS-ky Manželských stretnutí, v bývalom zariadení Školy v prírode Škutovky, 2 km nad dedinou Liptovská Osada v horách Veľkej Fatry, 15 km južne od Ružomberka na duchovnej obnove. Ústrednou témou obnovy bola Božia láska a milosrdenstvo...

V piatok 23. októbra 2009 sa účastníci oboch turnusov letného kurzu Manželské stretnutia 2009 schádzali v Gabčíkove a o 21.30 sa otvorením a svätou omšou začala jesenná obnova. V sobotu 24.10.2009 sme sa po rannej modlitbe a raňajkách stretli v prednáškovej sále a počúvali krásne svedectvo Lacka a Majky Baránkovcov na tému Úloha muža v kresťanskom manželstve a Byť dobrou ženou...

Manželské stretnutia sú úžasným Božím darom pre tých, ktorí chcú zodpovedne budovať manželské, rodinné, priateľské a medzi generačné vzťahy. Je niekoľkodňovým zastavením sa na ceste životom. Ponorením sa do intimity a zložitosti vzťahov, najmä manželských, vyjasnenie si mnohých nedorozumení, problémov, krížov, často krát odpustenia, obrúsenia hrán a vykročenie po ceste lásky...

Už po šesnástykrát pripravilo Občianske združenie manželské stretnutia letný kurz zameraný na ozdravenie rodiny a upevnenie manželských vzťahov. Po štrnástykrát v priestoroch internátu Univerzity Mateja Bela a Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. Letny kurz sa konal v dňoch 4. - 12.7.2009. Stretlo sa 139 rodín, ktoré priviedli 224 detí. O deti sa staralo 98 animátorov. Pre duchovné potreby bolo k dispozícii 8 knazov...

V sobotu 16. mája 2009 sa do Dolnej Súče schádzali vyštafírované manželské páry na už tretí Ples MS. Začínal sa o 19.30 v kostole svätou omšou. Celebroval ju don Marián Valábek. Homíliu zameral na význam Eucharistie pre osobný život každého z nás. Z kostola sme už smerovali do kultúrneho domu a po usadení sa ples začal slávnostným otvorením. Moderátorská dvojica Roman a Naďa Plevovci všetkých privítali, deti domácich manželských párov priniesli do tmavej sály svetlo a predviedli pekný program. Don Marián požehnal nás a všetky pôžitky pre naše hrdlá a žalúdky. V slávnostnom prípitku J. Vojtek navrhol pokračovať po Family day - Dni rodiny večerom rodiny. Hoci sa ples niesol v symbole čerešní on ho navrhol nazvať Family night, lebo viacerí účastníci sa z bratislavského Námestia SNP rýchlo presúvali na ples do Dolnej Súče...

V sobotu 25. apríla 2009 sa v Bratislave krátko po 15. hodine na Jelačičovej ulici postupne schádzali známe tváre z rodiny Manželských stretnutí. Zišlo sa 13 kompletných manželských párov, 5 manželov bez svojich polovičiek, 5 detí manželov z MS a 9 rôznych známych, ktorí doplnili voľné miesta. Pribudli 2 kňazi a miesta v autobuse sa úplne zaplnili. Vytvorili sme spoločenstvo 47 pútnikov. Dvaja vynikajúci vodiči naštartovali klimatizovaný autobus Mercedes a nabrali sme kurz Taliansko. Cestu sme si krátili modlitbami, spevmi, vtipmi a všetci sme sa navzájom predstavili a povedali niečo o sebe. Túto aktivitu iniciovala a viedla Marjka Kuželová. Obdivovali sme nádhernú prírodu, výborné cesty a nekonečné množstvo viaduktov a tunelov, z ktorých ani jeden nebol uzavretý, ako je to zvykom u našich až dvoch tunelov...

Účastníci obidvoch turnusov letného kurzu Manželské stretnutia 2008 sa 20. – 22. marca 2009 stretli v Gabčíkove na jarnej obnove. Touto obnovou sa skončil ročný cyklus MS 2008. Viacerí manželia z leta 2008 nemohli prísť, ale tí čo prišli prežili znovu čas milosti a požehnania. Sobota patrila v programe otcovi Antonovi Solčianskemu. V dopoľudňajšom bloku prednášal o rodine v svätom písme a o snúbenectve a výbere partnera. Celú tému orientoval v duchu výchovy v rodine z pohľadu starého zákona...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX