AktivityManželské stretnutia sú úžasným Božím darom pre tých, ktorí chcú zodpovedne budovať manželské, rodinné, priateľské a medzi generačné vzťahy. Je niekoľkodňovým zastavením sa na ceste životom. Ponorením sa do intimity a zložitosti vzťahov, najmä manželských, vyjasnenie si mnohých nedorozumení, problémov, krížov, často krát odpustenia, obrúsenia hrán a vykročenie po ceste lásky...

Už po šesnástykrát pripravilo Občianske združenie manželské stretnutia letný kurz zameraný na ozdravenie rodiny a upevnenie manželských vzťahov. Po štrnástykrát v priestoroch internátu Univerzity Mateja Bela a Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. Letny kurz sa konal v dňoch 4. - 12.7.2009. Stretlo sa 139 rodín, ktoré priviedli 224 detí. O deti sa staralo 98 animátorov. Pre duchovné potreby bolo k dispozícii 8 knazov...

V sobotu 16. mája 2009 sa do Dolnej Súče schádzali vyštafírované manželské páry na už tretí Ples MS. Začínal sa o 19.30 v kostole svätou omšou. Celebroval ju don Marián Valábek. Homíliu zameral na význam Eucharistie pre osobný život každého z nás. Z kostola sme už smerovali do kultúrneho domu a po usadení sa ples začal slávnostným otvorením. Moderátorská dvojica Roman a Naďa Plevovci všetkých privítali, deti domácich manželských párov priniesli do tmavej sály svetlo a predviedli pekný program. Don Marián požehnal nás a všetky pôžitky pre naše hrdlá a žalúdky. V slávnostnom prípitku J. Vojtek navrhol pokračovať po Family day - Dni rodiny večerom rodiny. Hoci sa ples niesol v symbole čerešní on ho navrhol nazvať Family night, lebo viacerí účastníci sa z bratislavského Námestia SNP rýchlo presúvali na ples do Dolnej Súče...

V sobotu 25. apríla 2009 sa v Bratislave krátko po 15. hodine na Jelačičovej ulici postupne schádzali známe tváre z rodiny Manželských stretnutí. Zišlo sa 13 kompletných manželských párov, 5 manželov bez svojich polovičiek, 5 detí manželov z MS a 9 rôznych známych, ktorí doplnili voľné miesta. Pribudli 2 kňazi a miesta v autobuse sa úplne zaplnili. Vytvorili sme spoločenstvo 47 pútnikov. Dvaja vynikajúci vodiči naštartovali klimatizovaný autobus Mercedes a nabrali sme kurz Taliansko. Cestu sme si krátili modlitbami, spevmi, vtipmi a všetci sme sa navzájom predstavili a povedali niečo o sebe. Túto aktivitu iniciovala a viedla Marjka Kuželová. Obdivovali sme nádhernú prírodu, výborné cesty a nekonečné množstvo viaduktov a tunelov, z ktorých ani jeden nebol uzavretý, ako je to zvykom u našich až dvoch tunelov...

Účastníci obidvoch turnusov letného kurzu Manželské stretnutia 2008 sa 20. – 22. marca 2009 stretli v Gabčíkove na jarnej obnove. Touto obnovou sa skončil ročný cyklus MS 2008. Viacerí manželia z leta 2008 nemohli prísť, ale tí čo prišli prežili znovu čas milosti a požehnania. Sobota patrila v programe otcovi Antonovi Solčianskemu. V dopoľudňajšom bloku prednášal o rodine v svätom písme a o snúbenectve a výbere partnera. Celú tému orientoval v duchu výchovy v rodine z pohľadu starého zákona...

V dňoch 23. – 25. januára 2009 sa v Trenčíne stretlo 61 VPS, ktoré doteraz aspoň raz slúžili na letných kurzoch. Absolvovali sme metodický seminár, ktorý nám pomôže získať lepšie predpoklady na vedenie skupiniek na letnom kurze. Prežili sme požehnané chvíle. Okrem odborno – metodických prednášok a práci v skupinkách sme znovu prežili nezabudnuteľné zážitky Božej prítomnosti v spoločenstve...

V dňoch 28. - 30. novembra 2008 sa kúsok od Modry, v Harmónii, konala duchovná obnova pre naše VPS-ky. Ďakujeme Jankovi B. a ďaľším jeho spolupracovníkom za program a ich účinkovanie v ňom. A tiež za dobrú náladu, ktorú priniesli.


V dňoch 24. - 26. októbra 2008 sa oba turnusy manželských stretnutí 2008 z leta stretli na jesennej obnove v Gabčíkove. Po dňoch neistoty a hľadania sme sa vďaka Bohu opäť mohli stretnúť v známom prostredí poblíž Gabčíkovských plavebných komôr. Prežili sme krásny a požehnaný čas. V piatok bol hneď ostrý nástup. Po príchode sme sa stretli v skupinkách a podelili sme sa so skúsenosťami a pochválili sme sa ako sa nám darí, alebo nedarí napĺňať naše predsavzatia z letného kurzu. Po večernej svätej omši sme zaspávali v očakávaní, čo nám pripraví sobota...

Ani sa to nezdá, ale Manželské stretnutia na Slovensku majú tento rok svoje 15. výročie a v dvoch turnusoch sa teraz konali už po šiesty raz. Do známeho prostredia internátu Univerzity Mateja Bela sa účastníci 2.turnusu začali schádzať v sobotu 19. júla 2008. Poniektorí boli natoľko nedočkaví, že predbehli dokonca aj nás organizátorov, čo však malo tú výhodu, že nám pomohli so všetkým, čo treba na internáte spraviť, aby bol pripravený na príchod svojich prechodných obyvateľov...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX