AktivityJesenná obnova (Dolná Súča 9.10.2010)

skupinky boli netradičné - v jednej veľkej sáleV sobotu 9. októbra sa účastníci oboch turnusov letného kurzu Manželské stretnutia 2010 v hmlistom ráne pokúšali nájsť cestu do malebnej dedinky Dolná Súča. Tí, ktorí ju úspešne našli zaparkovali pred miestnym kultúrnym domom, kde sa netradične len jeden deň konala jesenná obnova. Vítali nás pohostinní miestni manželáci a ich pomocníci, niektorí dokonca ustrojení v originálnych krojoch a povestných dolnosúčianských papučiach.

Prednášková sála bola slávnostne vyzdobená a program obnovy sa začal slávnostným úvodným predstavením Dolnej Súče ako kolísky slovenských MS. Práve v tejto dedinke sa v roku 1992 v neskorú jeseň na podnet miestneho správcu farnosti dona Mariána Valábka konali akési nulté slovenské MS. Manželia Michálikovci z Dolnej Súče a Gräffingerovci a Vojtekovci z Trenčína tu postupne raz za mesiac odprednášali všetky témy z MS miestnym manželským párom a tak nabrali odvahu usporiadať aj prvý normálny slovenský letný kurz v Starej Turej v roku 1994.

Po tomto slávnostnom úvode bola otvorená jesenná obnova. Súčasťou otvorenia bola aj spomienka na tých mužov a ženy, ktorí už nie sú medzi nami, ale dúfame, že sa z neba prihovárajú za požehnanie tohto diela. Pán Boh si z manželáckej rodiny povolal 3 ženy a 9 mužov a aj jedného kňaza.

opora MS - Lacko a Marienka BaránkovciPo modlitbe za zomrelých nastúpili na pódium manželia Baránkovci s prednáškou Výchova detí v rodine. Vo svojom svedectve nám na príkladoch s výchovou ich 7 detí dali múdre odporúčania a hodnotné svedectvá. Je dôležité deti viesť k úprimnosti a otvárať ich pre prijímanie života v pravde. Trpezlivo a láskavo vysvetľovať svoje kresťanské postoje, ponúkať im správne hodnoty a budovať ich sebavedomie obhájiť si tieto postoje aj v nežičlivom prostredí, v ktorom sa naše deti pohybujú. Po prednáške nasledovala práca v skupinkách. V provizórnych priestorových podmienkach vytvorili organizátori výborné podmienky pre skupinky v známej tanečnej sále kultúrneho domu, ktorú účastníci MS poznajú z plesov MS. V 47 skupinkách s me si pohovorili podľa pracovného listu o problémoch a skúsenostiach s výchovou našich detí. Počas práce sme sa mohli občerstviť rôznymi dobrotami. Skupinky sme skončili pri výbornom guláši, ktorý nás výborne nasýtil.

horlivý bojovník Don Marián Valábek Program rýchlo pokračoval opäť v prednáškovej sále prednáškou dona Mariána Modlitba v rodine. Na biblickom základe nás poučil o osobnej modlitbe, modlitbe manželov a spoločnej rodinnej modlitbe. Upozornil na nezastupiteľnú úlohu rodičov pri sprostredkovaní modlitby pre deti. Aj Pána Ježiša učila Mária modliť sa a zachovávať pravdy viery. Ak manželia v modlitbe nebudujú svoju jednotu, často iba vidia veci, ale nevidia to, čo je za tým, čo vidia. Naučiť sa vidieť aj to, čo je za tým čo vidím je asi to najdôležitejšie. Po prednáške bola zaujímavá beseda s prednášajúcim k téme prednášky.
Naši oslávenci - Cyprián a Veronika PlevovciV zapadajúcom slnku sme sa presunuli do miestneho kostola, kde sme mali svätú omšu. 161 zúčastnených manželských párov zaplnilo miestny kostol a prežilo peknú slávnosť a využilo možnosť prijať Ježiša v Eucharistii.

Vrátili sme sa do kultúrneho domu, dojedli sme obedňajší guláš a rôzne dobroty, ktoré nám pripravili miestni, alebo, ktoré priniesli ostatní účastníci a v prednáškovej sále už začínal večerný zábavný program. Uvádzal ho Roman Súčanský alias Roman Pleva. V priebehu večera rozdával Oskarov v rôznych kategóriách. Hneď prvých za objav roka si prevzali najmenšie deti, ktoré pribudli do rodiny MS. Potom bola odmenená režisérka dokumentárnych filmov z plesov MS Erika Micháliková. Medzi udeľovaním Oskarov vystupovali so svojimi vtipnými slovnými a hudobnými príspevkami odvážni manželáci. Odovzdávanie Oskarov vyvrcholilo uvedením manželov Cypriána a Veroniky Plevovcov do Siene slávy MS. Boli účastníkmi prvých MS v Starej Turej a potom ešte niekoľkokrát slúžili ako VPS. Tohto roku oslávili 50 rokov manželstva. Hoci na MS už nechodia, chodia ich deti, z ktorých sú úspešné VPS a prednášajúce páry.

Rimania porazení, Slovensko zachránenéProgram vyvrcholil masovou hranou scénkou, v ktorej kolonizujúcich a morálku devastujúcich Rimanov vyhnali zakladatelia Manželských stretnutí a nastolili morálku a poriadok.

Po záverečnej modlitbe a požehnaní dona Mariána sme sa v jasnej noci rozchádzali do svojich domovov. V hlavách nám doznievali slová Baránkovcov a dona Mariána. Rodili sa predsavzatia a plány, čo môže byť v našom manželstve lepšia a krajšie.

Veľa sme aj za jeden deň dostali. Dokážeme to premeniť na dobré ovocie? Naučíme sa vidieť aj to, čo je za tým, čo vidíme?

Vojtekovci

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX