AktivityV dňoch 21. – 23. marca 2005 sa naše VPS stretli na prípravnom seminári v Martine. Prežili sme radostné a krásne stretnutie. Tento rok sa v Cirkvi nesie v znamení Eucharistie. Aj my sme začali prednáškou dona Mariana na tému Eucharistia v rodine. Pre každodenné námahy v rodine máme možnosť čerpať silu a novú motiváciu práve z Eucharistie. Po každej svätej omši sme mali krátku Eucharistickú poklonu. Marian Kubeš pre nás pripravil veľmi zaujímavú tému o rozdieloch v myslení človeka...

11. ročník Manželských stretnutí patrí minulosti. Skončil jarnou obnovou, ktorú sme mali v dňoch 12.-14.3.2005 v Gabčíkove. Rozchádzali sme sa plní dojmov a s konštatovaním, že táto obnova patrila k najlepším, aké sme zažili. Vypočuli sme si 3 fantastické prednášky. V sobotu doobeda nám odprednášal otec Peter Brodek, špirituál kňažského seminára v Nitre, „Modlitbu v rodine“. Modlitba je Boží dar. Je výsadou, vzťahom, nie povinnosťou...

Takmer po roku od prvej obnovy sa muži zo slovenských manželákov stretli, od 25.-27.2.2005, v rekreačnej oblasti Striebornica nad dedinou Uhrovec.* Viedli ju opäť naši slovensko-moravsko-sliezskí priatelia Slovák Miloš Vyleťal žijúci v slezskom Krnove a Moravák Ján Šlachta žijúci v Brne. Táto v poradí štvrtá obnova mužov bola po obsahovej stránke pokračovaním prvých troch obnôv. Zúčastnilo sa jej 34 mužov. Duchovným otcom bol nám dobre známy salezián Štefan Wallner SDB. „Hlavnú základňu“ sme mali na chate Liptov. Okrem toho sme bývali ešte v jednej menšej chate a stravovali sme sa v jedálni kúsok odtiaľ. Program bol tradičný...

Milí naši, čas beží neuveriteľne rýchlo, ale ešte rýchlejšie vtedy, keď vám je dobre. A práve takéto niečo sme prežili v predposledný novembrový víkend - 19.-21.11.2004 - v priestoroch Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži na stretnutí starších VPS (VPS 2). Toto stretnutie je organizované spoločne pre staršie VPS zo všetkých kurzov MS v Čechách a pravidelne pozývajú aj nás zo Slovenska. Tento rok sme slovenské MS zastupovali iba tri páry – Janko a Tonka Michálikovci, Peter a Andy Hornáčkovci a Juraj a Gabika Polakovičovci, pričom všetkých nás bolo 35 párov...

Už po tretíkrát sa v rámci Manželských stretnutí v 12.–14. novembra 2004 uskutočnila obnova alebo seminár pre mužov. Prvýkrát sme sa stretli v malebnej dedinke Čičmany v Dome svätého Bystríka. Čičmany, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry a jedna z najsvojráznejších obcí na Slovensku, žije v povedomí domácej a zahraničnej verejnosti ako príťažlivá a atraktívna národopisná lokalita so starobylým krojom, maľovanými drevenicami a svojráznym folklórnym prejavom. Obec je rozložená v plytkej kotline Strážovských vrchov, pri prameni rieky Rajčianky...

Manželské stretnutia po druhýkrát zavítali do Gabčíkova. V dnoch 22.– 24.10.2004 sa tu konala jesenná obnova. Účastníci prežili nádherný požehnaný čas. Znovu sme sa stretli na prednáškach a v skupinkách. Aj keď nie všetci účastníci letných kurzov mohli prísť, vytvorili sme nádherné spoločenstvo a ani sme si neuvedomovali, že niektorí sa vidíme prvýkrát. Oba turnusy letných kurzov sa stretli v jednom spoločenstve a spolu absolvovali v sobotu do obeda prednášku Vlada a Drahušky Jackovcov o úlohe muža a ženy v rodine...

11. letný kurz „Manželské stretnutia 2004“ - 2.turnus sa konal 24. júla – 1. augusta 2004 v Študentskom domove UMB Banská Bystrica. Druhý turnus mal okrem väčšieho počtu nových párov (z celkového počtu 138 ich bolo 56) aj ďalšie špecifikum – a to veľa mladých rodín a tým aj malých detí. Vyše 50 bábätiek a ich „vozový park“ vyvolával každé ráno vo vestibule internátu UMB ovzdušie radostnej nádeje, ktoré sa naisto prelievalo do úsmevov a sŕdc všetkých účastníkov...

Opäť po roku sa stretli „manželáci“ na 11.ročníku Manželských stretnutí v Banskej Bystrici, kde strávili nezabudnuteľné chvíle, na ktoré sa spomína celý život. Niesol sa v duchu blížiacej sa olympiády v Grécku. Olympijský oheň zapálil Štefan Lašo. Manželskú olympijskú vlajku niesli Zuzka Filasová, Marta Jarošová, Monika Jucková a Silvia Trenčanová. Zástavu SR a ČR, odkiaľ boli účastníci, niesli Vlado Jaroš a Jozef Trenčan.  1.kurz letných MS sa konal v dňoch 10.-18.júla 2004 v študentskom domove Univerzity Mateja Bela a prednášky sme mali v aule Obchodnej akadémie...

 Posledný májový víkend - 28.5.-30.5.2004 - 37-mi chlapi z MS vrátane dona Štefana Walnera SBD opät zaútočili na najvyšší kopec Považského Inovca - Inovec. Základný tábor v rekreačnom zariadení pod vrcholom Inovca prichystal organizačný tím pod vedením Janka Rajského. Táto akcia bola prvým samostatným seminárom chlapov zo slovenských MS. Po viac či menej náročnom blúdení (posledný účastník dorazil až v sobotu) sa konečne všetci zišli na chate...

V dňoch 7. - 9. mája 2004 sa v malebných Čičmanoch konal seminár pre nové VPS pre oba turnusy letného kurzu Manželské stretnutia 2004. V troch skupinkách sa 14 manželských párov formovalo pre svoju službu VPS. Pod vedením skúsených starších vedúcich párov sa postupne zoznamovali s povinnosťami a s poslaním VPS a preberali rôzne modelové situácie, ktoré ich môžu čakať v letnej službe. V krásnom prostredí naše budúce VPS nabrali sily a odhodlanie napĺňať svoje budúce poslanie. Vedenie MS želá všetkým 14 novým VPS bezproblémové páry do budúcich skupiniek a vyprosuje požehnanie pre ich službu. Ďakujeme aj organizátorom a starším VPS, ktoré zabezpečili tento úspešný seminár.

Za MS Ján Vojtek


Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript