AktivityV dňoch 23. júla – 31. júla 2005 sa konal v Študentskom domove Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2. turnus Manželských stretnutí 2005. Na Slovensku to bol už dvanásty ročník a v Banskej Bystrici sme sa stretli jubilejný desiatykrát. Opäť sme pocítili Božiu prítomnosť a opäť sa diali vzťahové zázraky. Manželia otvárali svoje „trináste komnaty“, navzájom si odpúšťali, ošetrovali si zranenia, bojovali o svoje manželstvá, spoločne sa zamýšľali nad chybami, ktorými siubližovali, viacej si jeden druhého všímali, viac komunikovali, prejavovali si pozornosti a usmievali sa na seba...

 V dňoch 9. júla – 17. júla 2005 sa konal v Študentskom domove Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1. turnus Manželských stretnutí 2005. Na Slovensku to bol už dvanásty ročník a v Banskej Bystrici sme sa stretli jubilejný desiatykrát. Prežili sme požehnaný týždeň. 125 manželských párov ich 207 detí, 85 animámátorov, 7 kňazov, lekárka, hospodárka a hlavná animátorka, všetci sme spolu vytvorili nádherné spoločenstvo...

V dňoch 20.-22.5.2005 sa v rekreačnom zariadení Podskalie v Súľovských vrchoch, v čarokrásnej prírode neďaleko Považskej Bystrice uskutočnila obnova mužov s americkým františkánom otcom Richardom Rohrom, ktorý u nás začal svoje európske turné. Bola to piata obnova, ktorú zorganizovali muži z Manželských stretnutí. Bolo iná ako predchádzajúce štyri. Zúčastnilo sa jej 211 mužov vo veku od 16 do 75 rokov, z toho 48 mužov malo menej ako 30 rokov a z nich bolo veľa slobodných. Muži boli zo všetkých kútov Slovenska, z Českej republiky prišlo 30 priateľov, 1 z Mníchova a 1 dokonca zo Štrasburgu...

V krásnom prírodnom prostredí v krásnom Dome svätého Bystríka v Čičmanoch sa 1. – 3.4.2005 konalo štvrté stretnutie organizátorov letných kurzov manželských stretnutí z Čiech, Moravy a Slovenska. Na stretnutí boli zastúpené kurzy z Liberca, Prahy, Frenštátu, Kroměříža a dvoch slovenských turnusov. Stretnutie sme využili na oboznámenie sa s činnosťou jednotlivých organizačných skupín, informovali sme sa o našich zámeroch do budúcnosti a vymenili sme si rôzne podnety a skúsenosti z organizovania letných kurzov. Don Juraj Malý nám ochotne slúžil sväté omše a obohatil nás výbornou prednáškou o pokore v službe iným.

V dňoch 21. – 23. marca 2005 sa naše VPS stretli na prípravnom seminári v Martine. Prežili sme radostné a krásne stretnutie. Tento rok sa v Cirkvi nesie v znamení Eucharistie. Aj my sme začali prednáškou dona Mariana na tému Eucharistia v rodine. Pre každodenné námahy v rodine máme možnosť čerpať silu a novú motiváciu práve z Eucharistie. Po každej svätej omši sme mali krátku Eucharistickú poklonu. Marian Kubeš pre nás pripravil veľmi zaujímavú tému o rozdieloch v myslení človeka...

11. ročník Manželských stretnutí patrí minulosti. Skončil jarnou obnovou, ktorú sme mali v dňoch 12.-14.3.2005 v Gabčíkove. Rozchádzali sme sa plní dojmov a s konštatovaním, že táto obnova patrila k najlepším, aké sme zažili. Vypočuli sme si 3 fantastické prednášky. V sobotu doobeda nám odprednášal otec Peter Brodek, špirituál kňažského seminára v Nitre, „Modlitbu v rodine“. Modlitba je Boží dar. Je výsadou, vzťahom, nie povinnosťou...

Takmer po roku od prvej obnovy sa muži zo slovenských manželákov stretli, od 25.-27.2.2005, v rekreačnej oblasti Striebornica nad dedinou Uhrovec.* Viedli ju opäť naši slovensko-moravsko-sliezskí priatelia Slovák Miloš Vyleťal žijúci v slezskom Krnove a Moravák Ján Šlachta žijúci v Brne. Táto v poradí štvrtá obnova mužov bola po obsahovej stránke pokračovaním prvých troch obnôv. Zúčastnilo sa jej 34 mužov. Duchovným otcom bol nám dobre známy salezián Štefan Wallner SDB. „Hlavnú základňu“ sme mali na chate Liptov. Okrem toho sme bývali ešte v jednej menšej chate a stravovali sme sa v jedálni kúsok odtiaľ. Program bol tradičný...

Milí naši, čas beží neuveriteľne rýchlo, ale ešte rýchlejšie vtedy, keď vám je dobre. A práve takéto niečo sme prežili v predposledný novembrový víkend - 19.-21.11.2004 - v priestoroch Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži na stretnutí starších VPS (VPS 2). Toto stretnutie je organizované spoločne pre staršie VPS zo všetkých kurzov MS v Čechách a pravidelne pozývajú aj nás zo Slovenska. Tento rok sme slovenské MS zastupovali iba tri páry – Janko a Tonka Michálikovci, Peter a Andy Hornáčkovci a Juraj a Gabika Polakovičovci, pričom všetkých nás bolo 35 párov...

Už po tretíkrát sa v rámci Manželských stretnutí v 12.–14. novembra 2004 uskutočnila obnova alebo seminár pre mužov. Prvýkrát sme sa stretli v malebnej dedinke Čičmany v Dome svätého Bystríka. Čičmany, pamiatková rezervácia ľudovej architektúry a jedna z najsvojráznejších obcí na Slovensku, žije v povedomí domácej a zahraničnej verejnosti ako príťažlivá a atraktívna národopisná lokalita so starobylým krojom, maľovanými drevenicami a svojráznym folklórnym prejavom. Obec je rozložená v plytkej kotline Strážovských vrchov, pri prameni rieky Rajčianky...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX