AktivityV sobotu 3. júla 2010 sa internát UMB v Banskej Bystrici postupne zapĺňal účastníkmi 1. turnusu Letného kurzu Manželské stretnutia 2010. Zišlo sa ich zatiaľ na 17. ročníku týchto letných kurzov na Slovensku rekordný počet. Zúčastnilo sa 153 rodín.

Z toho bolo 49 rodín úplne prvýkrát. Počas týždňa účastníci vytvorili krásne a pestré spoločenstvo. 153 rodín prišlo zo 63 obcí Slovenska a dve rodiny pricestovali z Prahy...

Ani pochmúrne a upršané počasie neodradilo 65 nielen manželských párov, aby merali cestu do Dolnej Súče na v poradí už 4. ples MS, ktorý sa konal 15.5.2010. I tento rok prijal pozvanie na ples don Marián a o 18. hodine v miestnom kostole odslúžil sv. omšu. Po jej skončení sme sa presunuli do sály, kde nás čakali originálne vyzdobené stoly z dielne našej dvornej aranžérky Tonky, ktoré už čo-to naznačili, v akom duchu sa tohtoročný ples bude niesť...

Na Slovensku už bolo 16 ročníkov Manželských stretnutí. Ten posledný, MS 2009, sa skončil jarnou obnovou, ktorá sa konala v Gabčíkove 19.- 21. marca 2010. Stretli smesa na nej účastníci obidvoch letnýchkurzov z celého Slovenska. Náš obdiv patrí manželákom z východu, ktorí absolvovali riadny kus cesty než pricestovali na juhozápad Slovenska...

Stalo sa už tradíciou, že v januári sa stretávajú VPS-ky Manželských stretnutí /MS/, aby pracovali na vylepšení metodických listov k prednáškam na letné kurzy, vniesli do nich nové podnety, návrhy a myšlienky, ktoré prináša život v manželských vzťahoch a zároveň sa duchovne posilnili do ďalšej služby. Tak tomu bolo aj tento rok. 22. – 24 januára 2010 prichýlil Domov mládeže na Staničnej ulici v Trenčíne 52 manželských párov. Seminár zorganizovali Lacko a Majka Baránkovci a Vlado a Anička Gabčíkovci. Moderátorom seminára bol Lacko Baránek...

Po rokoch sme zmenili web. Dostal nový náter, ale hlavne ide o to čo je pod kapotou - prípadne čo bude pod kapotou :-). Ide o to:

- pritiahnuť na náš web viac ľudí (zvyšovaním jej hodnoty a aj reklamou)
- zjednodušiť správu stránok pre administrátora aj pre vás užívateľov
- umožniť vyhľadávanie na stránkach
- neobmedzený archív akcií (už nebudeme mazať staré roky)
- Fórum trochu inak
- moderné zobrazenie fotogalérií a videí - teším sa na videá od vás :-)  a ďalšie veci...

Každá akcia, ak sa má opakovať, musí raz začať. Tak sa stretli rodiny prvý krát prežiť posledné minúty roka v spoločenstve účastníkov Manželských stretnutí. Hotel Alfa sme zaplnili do 3/4 a na samotný večer ešte prišla Martinkovsko- Lašovská zostava zo Žiliny. Diskdžokeja nám robil Štefan Lašo ml. a na parkete sa zabávala nielen mládežnícka časť nášho spoločenstva, ale aj čerstvá 50-tnička Mia a jej podobní...

Cez víkend od 27. - 29. novembra 2009 sa stretlo 46 manželských párov, ktorí slúžia ako VPS-ky Manželských stretnutí, v bývalom zariadení Školy v prírode Škutovky, 2 km nad dedinou Liptovská Osada v horách Veľkej Fatry, 15 km južne od Ružomberka na duchovnej obnove. Ústrednou témou obnovy bola Božia láska a milosrdenstvo...

V piatok 23. októbra 2009 sa účastníci oboch turnusov letného kurzu Manželské stretnutia 2009 schádzali v Gabčíkove a o 21.30 sa otvorením a svätou omšou začala jesenná obnova. V sobotu 24.10.2009 sme sa po rannej modlitbe a raňajkách stretli v prednáškovej sále a počúvali krásne svedectvo Lacka a Majky Baránkovcov na tému Úloha muža v kresťanskom manželstve a Byť dobrou ženou...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript