AktivityV krásnom prírodnom prostredí v hoteli Salvator v Kúpeľoch Nimnica sa v dňoch 11.2. - 13.2.2011 konal tradičný pracovno - metodický seminár VPS. V piatkový večer sme sa srdečne zvítali a Lacko Baránek otvoril naše stretnutie. Po jeho úvode sme mali svätú omšu, ktorú nám odslúžil don Štefan Wallner...

Už pár rokov sa v predadventnom čase stretávame na duchovných obnovách pre slúžiace VPS-ky. Bolo tomu tak aj tento rok. V dňoch 12.-14. novembra 2010 sa zišlo v bývalom zariadení školy v prírode na Škutovkách nad obcou Liptovská Osada 26 manželských párov, aby sa zastavili, stíšili a zamysleli na sebou a svojim vzťahom s Pánom a nad službou VPS, ktorou sa dávajú k dispozícii v diele manželských stretnutí...

V sobotu 9. októbra sa účastníci oboch turnusov letného kurzu Manželské stretnutia 2010 v hmlistom ráne pokúšali nájsť cestu do malebnej dedinky Dolná Súča. Tí, ktorí ju úspešne našli zaparkovali pred miestnym kultúrnym domom, kde sa netradične len jeden deň konala jesenná obnova. Vítali nás pohostinní miestni manželáci a ich pomocníci, niektorí dokonca ustrojení v originálnych krojoch a povestných dolnosúčianských papučiach...

Sme stvorení jeden pre druhého. Žena pre muža a muž pre ženu. Dve polovice jedného celku. V živote hľadáme tú svoju druhú polovicu. Len potom sme úplní a šťastní. V rámci kresťanských priorít je na prvom mieste Boh, po ňom partner a potom deti. Partnera môžeme mať len v manželstve. Hovorí sa a je v tom kus pravdy, že ten, kto má šťastné manželstvo, je v živote šťastný aj keď v iných oblastiach má smolu. A naopak, kto má nešťastné manželstvo, je naozaj v živote nešťastný aj napriek tomu, že v iných oblastiach sa mu darí...

V sobotu 3. júla 2010 sa internát UMB v Banskej Bystrici postupne zapĺňal účastníkmi 1. turnusu Letného kurzu Manželské stretnutia 2010. Zišlo sa ich zatiaľ na 17. ročníku týchto letných kurzov na Slovensku rekordný počet. Zúčastnilo sa 153 rodín.

Z toho bolo 49 rodín úplne prvýkrát. Počas týždňa účastníci vytvorili krásne a pestré spoločenstvo. 153 rodín prišlo zo 63 obcí Slovenska a dve rodiny pricestovali z Prahy...

Ani pochmúrne a upršané počasie neodradilo 65 nielen manželských párov, aby merali cestu do Dolnej Súče na v poradí už 4. ples MS, ktorý sa konal 15.5.2010. I tento rok prijal pozvanie na ples don Marián a o 18. hodine v miestnom kostole odslúžil sv. omšu. Po jej skončení sme sa presunuli do sály, kde nás čakali originálne vyzdobené stoly z dielne našej dvornej aranžérky Tonky, ktoré už čo-to naznačili, v akom duchu sa tohtoročný ples bude niesť...

Na Slovensku už bolo 16 ročníkov Manželských stretnutí. Ten posledný, MS 2009, sa skončil jarnou obnovou, ktorá sa konala v Gabčíkove 19.- 21. marca 2010. Stretli smesa na nej účastníci obidvoch letnýchkurzov z celého Slovenska. Náš obdiv patrí manželákom z východu, ktorí absolvovali riadny kus cesty než pricestovali na juhozápad Slovenska...

Stalo sa už tradíciou, že v januári sa stretávajú VPS-ky Manželských stretnutí /MS/, aby pracovali na vylepšení metodických listov k prednáškam na letné kurzy, vniesli do nich nové podnety, návrhy a myšlienky, ktoré prináša život v manželských vzťahoch a zároveň sa duchovne posilnili do ďalšej služby. Tak tomu bolo aj tento rok. 22. – 24 januára 2010 prichýlil Domov mládeže na Staničnej ulici v Trenčíne 52 manželských párov. Seminár zorganizovali Lacko a Majka Baránkovci a Vlado a Anička Gabčíkovci. Moderátorom seminára bol Lacko Baránek...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX