AktivityStretnutie vedúcich kurzov z Čiech, Moravy a Slovenska (Alběřice 2010)

V dňoch 16.–18.4.2010 sa v dedinke Alběřice, v Krkonošiach, konalo pravidelné stretnutie vedúcich kurzov MS z Čiech, Moravy a Slovenska. Stretli sa priatelia, aby sa pozdielali čo je nového v jednotlivých kurzoch, aby sa povzbudili do ďalšej práce.

Zo Slovenska nás bolo 7 a celkom nás tam bolo do 30. Jedna vec však urobila toto stretnutie mimoriadne. Prišli medzi nás zakladatelia myšlienky manželských stretnutí vo Fínsku, manželia Kari a Torttu Törmäo. Kari je na dôchodku a už nie je aktívny vo Fínskych manželákoch, ale je stále bohatou studnicou myšlienok, kde sa dá inšpirovať. Rozprával nám napr. ako viesť páry v skupinke. Tu je zopár myšlienok:

- Sme pozvaní stať sa tými čo vedú druhých, nie však z pozície nadriadenosti, ale príkladom, priateľstvom, láskou.

- Ľudí zaujíma nie čo viete, čo ste, ale či na o nich zaujímate.

- Človek ktorý sprevádza druhého má mať integritu - to znamená: hovorí pravdu, koná tak ako hovorí a to v súkromí ako na verejnosti.

- Opakovaním dobrých návykov rastie vnútorná motivácia ich dodržiavať napriek počiatočnej nechuti.

Tiež nám rozprával ako motivovať ĺudí. Chcete vedieť ako? Čo ja vám tu budem vyprávať. Prídte na Kariho prednášku v Bratislave a Trenčíne! Tam bude aj o tom hovoriť.

 

Vlado Zelik

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript