AktivityMilí manželáci! Víkend po Nedeli Božieho milosrdenstva sa uskutočnila jarná obnova MS. Tým sa ukončil ďalší - už tridsiaty - ročník tohto úžasného diela. Za tie roky MS dali príležitosť obnoviť svoje manželstvo viac ako 2000 manželským párom. Obnovu mal organizačne na starosti tretí turnus, ale spoločenstvo sme vytvorili všetci, ktorí sme sa zišli aj z ostatných turnusov. Konala sa v malebnej prírode Čergovských vrchov v Drienici pri Sabinove.
Obnovu začal don. Marián Valábek svätou omšou v piatok večer a potom sme sa rozišli do skupiniek. 

 Zároveň vás chceme poprosiť aj o 2% (3%) z vašich daní. Cena kurzov, žiaľ, z roka na rok stúpa, a tak sa pre mnohých (hlavne rodiny s viacerými deťmi) začína stávať nezvládnuteľnou. V takýchto prípadoch však vieme pomôcť (a doteraz sme tak každý rok robiť mohli) práve vďaka tým Vašim percentám z daní alebo iným sponzorským darom.  Tlačivo na darovanie 2% pre Manželské stretnutia sa nachádza tu: Vyhlásenie za rok 2023

Tento rok sa jesenná obnova MS posunula v čase až na začiatok decembra, a v mieste až do okresu Stará Ľubovňa. Navyše začalo na väčšine územia Slovenska dosť intenzívne snežiť práve pred začiatkom obnovy. Preto sme sa trochu obávali, či sa nás zíde v hoteli Sorea dosť. Boli sme milo prekvapení, keď sa nás nakoniec zišlo 75 párov + 3 vdovy a 1 vdovec a 2 kňazi, keďže tesne pred obnovou sa nám viacero párov  muselo kvôli  chorobám odhlásiť. Vďaka Bohu  všetci ostatní prihlásení, napriek rôznym peripetiám na ceste, šťastlivo docestovali. 

Skončil sa piaty ročník tretieho turnusu Manželských stretnutí. Po úvodnom ročníku v Rožňave (2019), ďalších dvoch vo Vranove nad Topľou (2020, 2021) a minuloročnom v Novej Ľubovni (2022), sme toho roku letný kurz absolvovali v Drienici. To je to miesto na mape nad textom, kde svieti maják. Presne taký maják sme mali namaľovaný aj v prednáškovej sále, lebo témou všetkých tohtoročných kurzov MS bolo: "Svieť svetlo tmám...". Namaľovala ho dlhoročná účastníčka MS a teraz už aj skúsená animátorka Magdalénka Mošková, a keď už to mala v ruke, namaľovala ten Maják aj na štýlové tašky pre všetkých animátorov. A bola to riadna fuška, lebo tento rok ich bolo 37. Ku 26 bábätkám a ďalším 44 deťom však boli veľmi potrební.

V horúce sobotňajšie popoludnie 22. júla 2023 sa priestory banskobystrického internátu univerzity Mateja Bela začali opäť napĺňať - tentokrát účastníkmi 2. turnusu letného kurzu manželských stretnutí. Mnohí z nás účastníkov sem prichádzali s radosťou, oživujúc si dávnejšie spomienky. Manželáky opäť v Bystrici J - staré známe priestory... Postupne si oživujeme aj tváre personálu a čo je fajn, prijímajú nás stále ako svojich. Prestávka štyroch rokov, ale akoby neboli. Účastníci MS z posledných dvoch/troch rokov sa zorientovávajú v novej lokalite a to, čo ponúkajú skromnejšie podmienky internátu (napr. oproti podmienkam hotela v Starej Ľubovni), v nálade dopĺňajú tváre známych. Radostné stretnutia, objatia prichádzajúcich. Začína to naberať typickú manželácku atmosféru. A úplne noví účastníci, ktorých je tento rok až tretina manželov, sa postupne rozhliadajú, čo to bude, čo ich čaká.

V sobotu 8. júla sa od 16.00 hod. začal internát Univerzity Mateja Bela napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2023, ktorý sa po 4 rokoch vrátil na svoje staré známe miesto- internát UMB v Banskej Bystrici. Po ubytovaní a zoznámení sa s novým prostredím sme sa o 19:30 spoločne stretli na úvodnej svätej omši, ktorú celebroval don Marián Bundzel, SDB a po nej začal slávnostný ceremoniál, ktorým sme odštartovali 1. turnus MS 2023. Tento ročník sa niesol v duchu motta: „Svieť svetlo v tmách!“ Naše pódium obohatil centrálny maják, ktorý pre MS vyrobil Peter  Oriešek. Úvodný ceremoniál pozostával zo scénického tanca na tému piesne Svetlo v tmách, ktorý nám zatancovali deti v spoločnosti organizátorov 1. turnusu. Svetlo v tmách- svetlo Kristovo, ktoré hľadali a od ktorého sa mali postupne zapáliť, predstavoval na pódiu už spomínaný maják.

Opäť po roku sa stretli starí rodičia a seniori Manželských stretnutí (ďalej len „MSS“) v prekrásnom prostredí Banskej Štiavnice v internáte Strednej odbornej školy služieb a lesníctva na letnom kurze. Hlavnou témou tohtoročného kurzu bol citát z Lukáša 3,4: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky ! Úvodom sa nám prihovorili vedúci kurzu Karol a Evka Pekárovci a poďakovali Pánu Bohu, že nám doprial tento čas, aby sme sa mohli spolu tešiť, zdieľať a predstavili nám, čo nás čaká na MSS 2023. Porozprávali o programe, praktické informácie o ranných modlitbách, o svätých omšiach, o kňazoch, o prednáškach, o ubytovaní, o stravovaní, o parkovaní. Následne predstavili celý realizačný tím.

V piatok 17.3. 2023 sa v podvečerných hodinách  naplnila  vstupná hala  duchovného centra  Xavér v Badíne známymi tvárami manželákov z letných kurzov MS 2022. Program začínal večernou sv. omšou, ktorú slúžil don Jozef Domény. Po nej sa manželáci rozpŕchli do izieb svojich VPS- iek, kde prebehla skupinka. Počas nej sme sa vrátili do obdobia letných kurzov, čím nás oslovili, kam sme sa posunuli a pomaly sme sa začali uvažovať, čím by sme mohli prispieť a  pomôcť pri diele MS.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX