AktivityV piatok 17.3. 2023 sa v podvečerných hodinách  naplnila  vstupná hala  duchovného centra  Xavér v Badíne známymi tvárami manželákov z letných kurzov MS 2022. Program začínal večernou sv. omšou, ktorú slúžil don Jozef Domény. Po nej sa manželáci rozpŕchli do izieb svojich VPS- iek, kde prebehla skupinka. Počas nej sme sa vrátili do obdobia letných kurzov, čím nás oslovili, kam sme sa posunuli a pomaly sme sa začali uvažovať, čím by sme mohli prispieť a  pomôcť pri diele MS.

Milí priatelia.

Po covidových rokoch, ktoré nás nútili improvizovať a hľadať iné miesta na naše letné kurzy než na aké sme boli dovtedy roky zvyknutí, máme možnosť vrátiť sa aj do Banskej Bystrice. Sme radi hlavne aj preto, lebo tie ceny sú tam aj napriek celkovej situácii predsa len nižšie ako v iných zariadeniach, čo snáď umožní prihlásiť sa aj takým z vás, pre ktorých boli vlaňajšie poplatky príliš vysoké.

Dlho sme čakali na potvrdenie cien, čo sa konečne podarilo, a tak vám už posielame aj prihlášky, ktoré si nájdete v prílohách tohto mailu (a budú aj na našej webovej stránke).

Ako v ponuke nižšie vidíte, tento rok sa prvý a druhý turnus vracia do Banskej Bystrice a tretí, po dobrých skúsenostiach z jesennej obnovy, bude v Drienici pri Sabinove. Kurz MSS zostáva v Banskej Štiavnici, kde boli aj vlani.

Ponuka termínov a miesta jednotlivých kurzov je teda pre tento rok takáto:

Milí priatelia, zverejňujeme tlačivo na poukázanie sumy 2% zo zaplatenej dane za rok 2022. Toto tlačivo je určené pre fyzické osoby, ktoré si sami nepodávajú daňové priznanie. Vy, ktorí si podávate daňové priznanie sami, použijete priamo tlačivo Daňového priznania a naše údaje z Vyhlásenia.
K tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ je potrebné priložiť aj „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré vám vystaví zamestnávateľ.

Prosíme Vás, myslite na nás keď sa budete rozhodovať komu svoju časť daní poukážete. Príjem z 2% je pre nás dôležitý zdroj pre podporu sociálne slabých rodín.

Koncom januára sa v Badíne uskutočnila duchovná obnova manželských párov, ktoré slúžia ako VPS počas letných kurzov MS a MSS. Stretlo sa 46 párov, ktoré duchovne sprevádzali don Marián Valábek a don Dominik Vinš. Služba VPS je jedným z kľúčových predpokladov pre realizovanie letných manželských kurzov. Na to, aby VPS – ky mohli vytvoriť prostredie prijatia a dôvery v skupinkách počas leta, potrebujú čerpať. A tento čas duchovnej obnovy bol práve vyhradený len pre manželov. Každý manželský pár mal príležitosť zastaviť sa, zrekapitulovať svoje vlastné prežívanie v manželstve a porovnať ho s prežívaním svojho partnera...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX