AktivitySeminár VPS 2 (Nimnica 11.-13.2.2011)

Rozhovor v skupinkeV krásnom prírodnom prostredí v hoteli Salvator v Kúpeľoch Nimnica sa v dňoch 11.2. - 13.2.2011 konal tradičný pracovno - metodický seminár VPS. V piatkový večer sme sa srdečne zvítali a Lacko Baránek otvoril naše stretnutie. Po jeho úvode sme mali svätú omšu, ktorú nám odslúžil don Štefan Wallner.

V sobotu sme pokračovali pracovnou časťou. Prešli sme si nové pracovné listy, ktoré budú prvýkrát použité na letnom kurze MS 2011. Potom sme si v dvojiciach prešli pracovný list Radosti a starosti VPS. Po obede a krátkom oddychu sme si prešli úplne nový pracovný list k prednáške Pozornosti - prejavy lásky.

Nasledovala večera a po prestávke svätá omša a po nej adorácia pri vystavenej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť bola umiestnená v oblúku, ktorý bol postavený z tehličiek, ktoré symbolizovali každého z nás. Nie je dôležité, kde je naša tehlička umiestnená, či na vrchole, alebo v základe. Každá jedna je dôležitá a závislá na tej druhej. Tak aj naša činnosť v diele MS je rovnako dôležitá aj pre ostatných.


Nedeľa patrila donovi Mariánovi. Prebral s nami apoštolskú exhortáciu Verbum Domini. Exhortácia je zbierkou reflexií a návrhov, prezentovaných na synode biskupov, ktorá sa konala vo Vatikáne v októbri 2008 na tému „Božie slovo v živote a v poslaní Cirkvi". Dokument je zanieteným apelom zo strany pápeža na pastierov, členov inštitútov zasväteného života a laikov, aby „mali stále dôvernejší vzťah ku Svätému písmu" a nikdy nezabúdali, že „základom každej autentickej a živej kresťanskej spirituality je Božie slovo, ohlasované, prijímané, slávené a meditované v Cirkvi". Don Marián nás oboznámil s obsahom jednotlivých kapitol tohto dokumentu. Stretnutie sme ukončili nedeľnou svätou omšou a rozišli sme sa do svojich domovov.

Seminár veľmi dobre obsahovo a organizačne pripravili manželia Baránkovci a Gabčíkovci. Pre VPS bol výbornou príležitosťou načerpať nové sily do služby pre letný kurz MS 2011.


Vojtekovci

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript