AktivityV dňoch 17.10. – 20.10.2014 sa účastníci troch turnusov letných kurzov MS 2014 stretli na jesennej obnove v Gabčíkove. Po úspešnej registrácií a ubytovaní sme sa večer prvýkrát stretli  v skupinkách a pomocou pracovných listov  sme sa vrátili k letu v Banskej Bystrici a na Škutovkách. Zaspomínali sme na spoločné chvíle strávené na MS a čo- to sme pohovorili aj o tom, ako nás manželáky „poznačili“ po príchode domov. Piatkový večer sme zakončili svätou omšou a po nej sme sa odobrali na nočný odpočinok alebo vytrvalejší aj na nočnú adoráciu v kaplnke...

Prvých šesť septembrových dní malo pre Manželské stretnutia (ďalej len „MS“) na Slovensku historický význam, pretože sa v rekreačnom zariadení Škutovky asi 2 km nad dedinou Liptovská Osada uskutočnili Manželské stretnutia seniorov (ďalej len „MSS“). Prišlo 41 manželských párov, 3 vdovy a 2 kňazi: don Marián Valábek a don Jozef Dőmény a v stredu poobede prišiel vypomôcť na spovedanie aj kňaz Vlado Kutiš...

Tí, ktorí sme sa radi stretávali na Manželských stretnutiach (MS) a po rokoch blízkych vzťahov sme dospeli k presvedčeniu, že program MS prirodzene dospel k novej aktivite – MS pre seniorov (MSS). Vo väzbe na bohatý obsah a skúsenosti z MS a po etape prípravy sa 1.- 6.9.2014 uskutoční prvý turnus MSS, ktorý poukazuje na zmysluplnú gradáciu veku a uvedomenie si, že všetko čo sme v živote doteraz prežili bolo v Božom pláne a malo pre nás význam...

Manželské stretnutia na Slovensku vstúpili do tretej dekády svojej existencie. Už 21.ročník zahájil 1.turnus a 2.turnus, ktorý sa uskutočnil na tradičnom mieste v Banskej Bystrici v dňoch 19.- 27. júla 2014, úspešne prevzal štafetu, ktorú dokončí nultý ročník Manželských stretnutí pre seniorov. Každý manželský pár, deti, mládež, animátori, kňazi, seminaristi... prichádzali s vlastnými predstavami. Manželské páry, ktoré prichádzali prvýkrát, nevedeli do čoho idú, boli plní očakávania, ostatní manželia vrátane „závislákov“ mali svoje plány a predsavzatia, ako zlepšia svoje manželské vzťahy, najmä tie problémy, s ktorými sa borili počas roka...

V sobotu 5. júla od 15.00 hodiny sa začal internát UMB napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2014, ktorý sa už tradične konal v Banskej Bystrici. Vďaka skúseným navigátorom zo skupiny Vladka Mikela a Petra Huliaka napokon každé auto našlo svoje parkovacie miesto a mohlo spokojne zaparkovať. V nedeľu začal program spoločnou svätou omšou a po nej nasledovali informácie týkajúce sa priebehu kurzu. Tento rok zavítalo do Banskej Bystrice na 1.turnus MS 148 manželských párov- Z TOHO 44 nových, do služby nastúpilo 7 kňazov pre manželov a 2 kňazi slúžili animátorom. 93 animátorov na čele s hlavnou animátorkou Lydkou Čeledovou sa staralo o 240 detí...

Účastníci oboch turnusov letného kurzu Manželské stretnutia 2013 sa v posledný marcový víkend 28. – 30. 3. 2014 stretli v Gabčíkove na jarnej obnove, ktorou sa skončil jubilejný 20. ročník manželských stretnutí. Viacerí manželia z leta nemohli prísť z rôznych dôvodov (a mnohým to na poslednú chvíľu znemožnili žiaľ aj choroby detí), ale tí čo prišli, znovu prežili požehnaný čas...

V dňoch 18.10. – 20.10.2013 sa účastníci oboch turnusov letných kurzov MS 2013 stretli na jesennej obnove v Gabčíkove. Po úspešnom nájdení objektu a ubytovaní sme sa stretli v skupinkách a v spomienkach sme sa vrátili k letu v Banskej Bystrici. Povedali sme si o našich úspechoch a neúspechoch s plnením našich letných predsavzatí. Potom sme večer zakončili svätou omšou a uložili sme sa na nočný spánok. Mnohí využili aj možnosť adorácie v kaplnke...

2. turnus jubilejného 20. letného kurzu manželských stretnutí: Banská Bystrica, internát Univerzity Mateja Bela na Tajovského ulici. To isté mesto, ten istý internát ako na 1.turnuse, len čas posunutý o 2 týždne neskôr: 20.-28. 7. 2013, ale najmä nových 644 ľudí čiže 138 rodín, z toho 32 nových, ktoré mali spolu 245 detí, z toho bolo 44 bábätiek, o ktoré sa staralo 95 animátorov, ktorých usmerňovala hlavná animátorka Lydka Čeledová. Duchovný patronát nad kurzom malo 10 kňazov: don Marián Valábek, don Jozef Dőmény, don Juraj Malý, don Juraj Benca, don Jozef Zachar, don Jozef Kupka, otec Marek Iskra, otec Dušan Škurla a don Jozef Skala a don Bohuš Levko, ktorí sa venovali animátorom. Hospodárkou kurzu bola už tradične Alenka Hajdinová...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX