AktivityDuchovná obnova VPS sa konala v Trenčíne 30. novembra až 2.decembra 2007. Sprevádzali nás kňazi Michal Hospodár a Juraj Malý. Hlavnout témou obnovy bolo odpustenie. Svoj názor k tejto téme nám príšla spoza mora povedať Daphne Kilner z Anglicka. Poprosil som zopár ľudí o ich postrehy z obnovy:

Daphne: Obnova MS bola nádhernou skúsenosťou za ktorú ďakujem Bohu. Bola plná ovocia Ducha Svätého ako je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť a dobrota...

Božie dielo Manželských stretnutí pokračuje. Druhý turnus MS 2007 trval od 21.júla - 29.júla 2007. Internát Univerzity Mateja Bela a aula Beliana v Banskej Bystrici praskali vo švíkoch, keď sa tam pohybovalo 723 ľudí. Bol to najväčší turnus v doterajšej histórii MS. Tento rok sa MS konali po piaty raz v dvoch turnusoch. Privítala nás neuveriteľná horúčava, ktorá sa niekoľko dní udržiavala na hranici rekordov...

Už po 14. krát sa do Banskej Bystrice do internátu UMB na Tajovského ulici v sobotu 7. júla 2007 začali nasťahovávať účastníci 1. turnusu Letného kurzu Manželské stretnutia 2007. Po prekonaní cesty a rôznych iných prekážok sa napokon zišlo 130 rodín. Manželia priviezli na kurz 214 detí. O tieto deti sa staralo 86 animátorov. V službách tomuto spoločenstvu slúžilo 8 kňazov, jedna hlavná animátorka, lekárka a hospodárka. V Banskej Bystrici razom pribudlo 571 prechodných obyvateľov...

13.ročník Manželských stretnutí je minulosťou. Skončil sa jarnou obnovou, ktorú sme mali 23.- 25.3.2007 v Gabčíkove. V piatok i v sobotu ráno bolo ako minulý rok chladné sychravé počasie. Ale to nikomu nevadilo, lebo keď sa stretne rodina MS z celého Slovenska, vytvorí sa srdečné prostredie, v ktorom sa cíti každý dobre. Väčšina prišla do účelového zariadenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave už v piatok večer. Ale niektorí „manželáci" dorazili až v sobotu ráno...

Vedúce páry skupín sa v dňoch 19. – 21.1.2007 stretli na tradičnom metodickom seminári v Martine. V stredoškolskom internáte sme sa pripravovali na letnú službu. Absolvovali sme zaujímavý program, zameraný na našu službu. Don Marián nám v prednáške na príklade svätého Jozefa a Panny Márie načrtol príklad prístupu VPS k svojej službe a spôsob jej realizácie. Potom nám Marián Kubeš vo svojich prednáškach načrtol správny postup ako sa manželia tvoriaci VPS majú správne naladiť na jednotný postup pri vedení skupinky.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript