AktivityV dňoch 23. – 25. januára 2009 sa v Trenčíne stretlo 61 VPS, ktoré doteraz aspoň raz slúžili na letných kurzoch. Absolvovali sme metodický seminár, ktorý nám pomôže získať lepšie predpoklady na vedenie skupiniek na letnom kurze. Prežili sme požehnané chvíle. Okrem odborno – metodických prednášok a práci v skupinkách sme znovu prežili nezabudnuteľné zážitky Božej prítomnosti v spoločenstve...

V dňoch 28. - 30. novembra 2008 sa kúsok od Modry, v Harmónii, konala duchovná obnova pre naše VPS-ky. Ďakujeme Jankovi B. a ďaľším jeho spolupracovníkom za program a ich účinkovanie v ňom. A tiež za dobrú náladu, ktorú priniesli.


V dňoch 24. - 26. októbra 2008 sa oba turnusy manželských stretnutí 2008 z leta stretli na jesennej obnove v Gabčíkove. Po dňoch neistoty a hľadania sme sa vďaka Bohu opäť mohli stretnúť v známom prostredí poblíž Gabčíkovských plavebných komôr. Prežili sme krásny a požehnaný čas. V piatok bol hneď ostrý nástup. Po príchode sme sa stretli v skupinkách a podelili sme sa so skúsenosťami a pochválili sme sa ako sa nám darí, alebo nedarí napĺňať naše predsavzatia z letného kurzu. Po večernej svätej omši sme zaspávali v očakávaní, čo nám pripraví sobota...

Ani sa to nezdá, ale Manželské stretnutia na Slovensku majú tento rok svoje 15. výročie a v dvoch turnusoch sa teraz konali už po šiesty raz. Do známeho prostredia internátu Univerzity Mateja Bela sa účastníci 2.turnusu začali schádzať v sobotu 19. júla 2008. Poniektorí boli natoľko nedočkaví, že predbehli dokonca aj nás organizátorov, čo však malo tú výhodu, že nám pomohli so všetkým, čo treba na internáte spraviť, aby bol pripravený na príchod svojich prechodných obyvateľov...

Kde bolo, tam bolo, za siedmymi horami, za siedmymi dolinami, kde sa piesok lial a voda sa sypala, žil jeden kráľ, ktorý mal krásnu princeznú, ktorej nebolo páru na celom svete..... Kde bolo, tam bolo, za siedmymi horami, za siedmymi dolinami sa rozprestieralo slávne kráľovstvo s ešte slávnejším bohatierom, ktorý sa nebál nikoho a ničoho..... A mocná, studená a ľadová kráľovná sa raz postavila pred zázračné zrkadielko a opýtala sa: „Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi, kto je najkrajší na zemi?"...

3.mája 2008 sa v Dolnej Súči konal v poradí 2.ples MS. Zúčastnilo sa ho 76 párov od Bratislavy na juhu po Lopušné Pažite na severe a od Hornej Súče na západe po Banskú Bystricu na východe. Ples sme začali slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval don Marián Valábek spolu s d.p. Jaroslavom Ondrášom.V kázni nás don Marián vyzýval k spoločnej radosti, ale aj k modlitbe za druhých...

V dňoch 11. – 13. apríla 2008 sa v malebnej dedinke Čičnamy v Dome svätého Bystríka konal seminár pre budúce VPS, ktoré sa rozhodli slúžiť v diele manželských stretnutí. Zišlo sa tu 19 nádejných VPS a 5 starších VPS, ktoré pôsobili ako školiace páry. Duchovný dozor zabezpečoval don Štefan Wallner. Program bol bohatý a obdivovať krásne prostredie sme mohli len v „skrátenom legislatívnom konaní“. Hneď úvodná prednáška dona Štefana „Povolanie a poslanie“, dala ráz celému stretnutiu...

V Trenčíne sa v dňoch 25. – 27.1.2008 zišli VPS na svoj tradičný januárový seminár. Seminár je už tradične orientovaný na konkrétnu prácu VPS pri vedení skupinky. Tentoraz bol zameraný najmä na zdokonalenie sa v komunikácii. Učili sme sa, čo ovplyvňuje našu komunikáciu, aké existujú sebazáchovné komunikačné pozície a podobne. Po prednáškach Mgr. Eleny Lamačkovej nasledovali zaujímavé praktické cvičenia v skupinkách. Nedeľa patrila prednáške dona Mariana a téme Rodina vychováva pre druhých. Poslaním rodiny je najmä sprítomňovať Ježiša medzi sebou a prinášať Ho medzi ostatných ľudí...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX