AktivityKde bolo, tam bolo, za siedmymi horami, za siedmymi dolinami, kde sa piesok lial a voda sa sypala, žil jeden kráľ, ktorý mal krásnu princeznú, ktorej nebolo páru na celom svete..... Kde bolo, tam bolo, za siedmymi horami, za siedmymi dolinami sa rozprestieralo slávne kráľovstvo s ešte slávnejším bohatierom, ktorý sa nebál nikoho a ničoho..... A mocná, studená a ľadová kráľovná sa raz postavila pred zázračné zrkadielko a opýtala sa: „Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi, kto je najkrajší na zemi?"...

3.mája 2008 sa v Dolnej Súči konal v poradí 2.ples MS. Zúčastnilo sa ho 76 párov od Bratislavy na juhu po Lopušné Pažite na severe a od Hornej Súče na západe po Banskú Bystricu na východe. Ples sme začali slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval don Marián Valábek spolu s d.p. Jaroslavom Ondrášom.V kázni nás don Marián vyzýval k spoločnej radosti, ale aj k modlitbe za druhých...

V dňoch 11. – 13. apríla 2008 sa v malebnej dedinke Čičnamy v Dome svätého Bystríka konal seminár pre budúce VPS, ktoré sa rozhodli slúžiť v diele manželských stretnutí. Zišlo sa tu 19 nádejných VPS a 5 starších VPS, ktoré pôsobili ako školiace páry. Duchovný dozor zabezpečoval don Štefan Wallner. Program bol bohatý a obdivovať krásne prostredie sme mohli len v „skrátenom legislatívnom konaní“. Hneď úvodná prednáška dona Štefana „Povolanie a poslanie“, dala ráz celému stretnutiu...

V Trenčíne sa v dňoch 25. – 27.1.2008 zišli VPS na svoj tradičný januárový seminár. Seminár je už tradične orientovaný na konkrétnu prácu VPS pri vedení skupinky. Tentoraz bol zameraný najmä na zdokonalenie sa v komunikácii. Učili sme sa, čo ovplyvňuje našu komunikáciu, aké existujú sebazáchovné komunikačné pozície a podobne. Po prednáškach Mgr. Eleny Lamačkovej nasledovali zaujímavé praktické cvičenia v skupinkách. Nedeľa patrila prednáške dona Mariana a téme Rodina vychováva pre druhých. Poslaním rodiny je najmä sprítomňovať Ježiša medzi sebou a prinášať Ho medzi ostatných ľudí...

Duchovná obnova VPS sa konala v Trenčíne 30. novembra až 2.decembra 2007. Sprevádzali nás kňazi Michal Hospodár a Juraj Malý. Hlavnout témou obnovy bolo odpustenie. Svoj názor k tejto téme nám príšla spoza mora povedať Daphne Kilner z Anglicka. Poprosil som zopár ľudí o ich postrehy z obnovy:

Daphne: Obnova MS bola nádhernou skúsenosťou za ktorú ďakujem Bohu. Bola plná ovocia Ducha Svätého ako je láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť a dobrota...

Božie dielo Manželských stretnutí pokračuje. Druhý turnus MS 2007 trval od 21.júla - 29.júla 2007. Internát Univerzity Mateja Bela a aula Beliana v Banskej Bystrici praskali vo švíkoch, keď sa tam pohybovalo 723 ľudí. Bol to najväčší turnus v doterajšej histórii MS. Tento rok sa MS konali po piaty raz v dvoch turnusoch. Privítala nás neuveriteľná horúčava, ktorá sa niekoľko dní udržiavala na hranici rekordov...

Už po 14. krát sa do Banskej Bystrice do internátu UMB na Tajovského ulici v sobotu 7. júla 2007 začali nasťahovávať účastníci 1. turnusu Letného kurzu Manželské stretnutia 2007. Po prekonaní cesty a rôznych iných prekážok sa napokon zišlo 130 rodín. Manželia priviezli na kurz 214 detí. O tieto deti sa staralo 86 animátorov. V službách tomuto spoločenstvu slúžilo 8 kňazov, jedna hlavná animátorka, lekárka a hospodárka. V Banskej Bystrici razom pribudlo 571 prechodných obyvateľov...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript