Svet okolo násCentrum konkrétnej pomoci Femina n.o., pozývame na ďalší webinár v rámci projektu Plánuj prirodzene, ktorý bude mať názov PPR ako bremeno či cesta? Je určený pre manželov, kňazov a lektorov, ktorí prednášajú témy o manželskej čistote.

Túto tému sme vybrali preto, lebo stále častejšie sa stretávame s názorom, že prirodzené metódy sú príliš veľké bremeno na manželov, ktoré na nich kladie Cirkev na základe encykliky, ktorá je už stará viac ako 50 rokov. Iný názor je, že je to cesta, ktorá manželov spája a prináša im do vzťahu rešpekt a vzájomnú úctu. Budeme spolu uvažovať, zamýšľať sa a pýtať sa kompetentných.

Hosťami budú otec arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, pedseda Rady KBS pre rodinu, ThLic. Peter Jakub, gréckokatolícky kňaz a lektor Billingsovej ovulačnej metódy, ThLic. Ján Viglaš, morálny teológ, a manželia Predáčovci z Ligy pár páru.

Webinár sa uskutoční 6. 12. 2023 o 19.30 cez Zoom. Je potrebné prihlásiť sa na mailovej adrese:   a do predmetu mailu dať Webinár PPR. Po prihlásení bude odoslaný v maile link na anonymný formulár, cez ktorý bude možné klásť otázky a postrehy. Bude priestor aj na diskusiu.

Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy organizuje aj tento rok víkendové stretnutie pre bezdetné manželské páry „Manželstvo ako dar“ za účasti kňazov i lekárov – gynekológov a urológov. Je určené najmä pre tých bezdetných manželov, ktorí si kladú otázky: Je dieťa právo alebo dar? Ako ďaleko ísť s medicínou, ako môžeme riešiť našu bezdetnosť? Stretnutie sa uskutoční v dňoch od 23. do 25. septembra 2022 v Penzióne Zornička na Donovaloch.

Viac: rodinabb.sk/bezdetni-manzelia.

Ak by ste sa v júni 2015 postavili pred internát v Banskej Bystrici, uvidíte celkom obyčajnú vec. Mladého animátora ako sedí na zábradlí schodišťa a pozerá kdesi ďaleko za horizont. V srdci tohto muža sa však odohráva niečo nezvyčajné. Niečo, čo sa neodváži ani vysloviť. V ten týždeň si totiž povedal, že sa treba rozhodnúť v povolaní.

Tento animátor som bol ja, milí priatelia. Dal som do stávky všetko. V modlitbe som prosil Pána aby ma usmernil. A on to urobil. Zavolal ma. Zavolal ma uprostred rodín na mojej obľúbenej letnej akcii. Na Manželských stretnutiach. Verím, že to nie je náhoda.

Drahí priatelia, drahí manželáci. Môj dar kňazstva chcem osláviť primičnou svätou omšou, ktorá sa bude konať v Žiline na Solinkách 19. júna 2022 o 14.00. Budem veľmi rád, ak prídete tento veľký dar osláviť spolu so mnou.

Štefan Lašo

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX