AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 1. turnus (B.Bystrica 3.–11.7.2010)

V sobotu 3. júla 2010 sa internát UMB v Banskej Bystrici postupne zapĺňal účastníkmi 1. turnusu Letného kurzu Manželské stretnutia 2010. Zišlo sa ich zatiaľ na 17. ročníku týchto letných kurzov na Slovensku rekordný počet. Zúčastnilo sa 153 rodín.

Z toho bolo 49 rodín úplne prvýkrát. Počas týždňa účastníci vytvorili krásne a pestré spoločenstvo. 153 rodín prišlo zo 63 obcí Slovenska a dve rodiny pricestovali z Prahy. 40 obcí malo zastúpenie len jednou rodinou. Najmladšia účastníčka Katka Svitanová sa narodila 15.5.2010 a najstarší účastník manžel Ján Igaz 3.2.1944. Najkratší čas v spoločnom manželskom živote doteraz prežili manželia Macháčovci z Piešťan, ktorí pri nástupe na kurz boli manželmi práve 2 týždne. Najviac spoločného manželského života majú za sebou manželia Igazovci z Bánoviec na Bebravou. Za pár dní oslávia 43 rokov spoločného života.


Už úvodný ceremoniál naznačil v akom duchu sa ponesie celý týždeň. Rozprávka Cisárove nové šaty mala naznačiť, že týždeň treba využiť na pravdivý pohľad na seba. Aký vlastne som, aké je naše manželstvo? Nenahováram si náhodou nejakú vlastnú dokonalosť a v skutočnosti som úplne v zajatí sebectva a nelásky? Jedenásť nádherných svedectiev v prednáškach a pobytu v skupinkách nám vytvorilo príležitosť pozrieť sa v pravde na seba.


Program doplnili 4 modlitbové večery za konkrétne potreby jednotlivých účastníkov, prednáška o prirodzených metódach plánovaného rodičovstva, krásny program detí a krásna hudba v podaní hostí z manželákov pod vedením Maroša Kubeša.
Veľmi obetavo slúžilo 8 kňazov. Boli k dispozícii nielen na sviatosť zmierenia, ale aj na rozhovory a poskytnutie pohľadu na nás inými ako našimi zaslepenými očami.
Tradičná sobotná maturita, slávnostná svätá omša s obnovením manželských sľubov doplnená krásnymi hudobnými doplnkami v produkcii mladých manželiek a rýchlo utvoreného zboru, boli krásnou bodkou za hlavným programom kurzu.
Deti pod vedením obetavých a veľmi tvorivých animátorov prežili krásny týždeň. Prialo nám aj počasie, čo len zvýšilo našu pohodu.

V záverečnom nedeľnom programe vo svedectvách manželov sme sa presvedčili, že odchádzame domov do prostredia, ktoré preverí naše predsavzatia, sľuby a odhodlanie k zmene. Ak sme sa v priebehu týždňa prezliekli zo šiat sebectva, pýchy a sebalásky do šiat lásky, obetavosti a snahy urobiť šťastného predovšetkým svojho manžela, manželku, potom sme si dali ušiť naozaj kráľovský odev pre svoje manželstvo.

Na záver pár čísel: Počet zúčastnených rodín – 153 z toho 49 prvý krát, počet detí – 234, počet animátorov – 102, kňazi – 8, služby: lekárka, hospodárka, hlavná animátorka, zvukový technik – 4. Spolu 654 osôb.

Vojtekovci


Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript