AktivityČas už síce pokročil, ale určite každá z nás žien, ktorá sa zúčastnila duchovnej obnovy v Patrovci 13. až 15.10.2006 sa v mysli vybavia len tie najkrajšie spomienky. Veď si len predstavte aké je to úžasné, keď sa naraz stretne 28 žien( 26 zo Slovenska a 2 milé a úžasné žienky z Moravy: Gitka Vyleťalová a Mária Fridrichová). Občas sa objavil aj nejaký ten muž, ale keď zbadal ten „babinec“, tak rýchlo vyložil tú svoju milovanú a odfrčal preč, postarať sa o ratolesti...

Biskupi, kňazi, manželské páry a laici, ktorí chcú evanjelizovať kresťanskú rodinu sa 22. – 23. septembra 2006 zišli v Ružomberku na konferencii. A keďže treba začať od základu, od manželského vzťahu, nechýbali tam ani častí účastníci Manželských stretnutí...

Aj 2.turnus letného kurzu Manželských stretnutí 2006 patrí minulosti. Od 22.-30.júla 2006 sme prežili v areáli Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici požehnaný čas s Bohom i so svojimi manželkami/manželmi. Aula Beliana zažila verejný krst po rekonštrukcii. Konečne v nej urobili klimatizáciu, takže sme sa prvý-krát nemuseli "variť" v tom tropickom počasí. Absolvovali sme, ako už býva zvykom, dvojfázový tréning manželstva - dopoludnia i poobede. Každý deň nám ubehol podľa zabehaného programu...

V dňoch 8. – 16. júla 2006 sa už po trinástykrát zhromaždili rodiny na 1. turnuse letného kurzu Manželské stretnutia 2006. V priestoroch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme našli strechu nad hlavou, dobrú stravu a nádherné letné počasie. 129 rodín s 213 deťmi, 85 animátormi, 7 kňazmi a s hlavnou animátorkou a hospodárkou vytvorilo 565 členné spoločenstvo...

Jarnou obnovou, ktorá sa konala 24.-26.3.2006 v Gabčíkove, sa skončil 12.ročník Manželských stretnutí. Kapacita kinosály, v ktorej sme prijímali najpodstatnejšie informácie, praskala vo švíkoch, lebo záujem medzi „manželákmi“ obidvoch kurzov bol veľký. Nikoho neodradilo sychravé počasie ani vtáčia chrípka. Každý prišiel, aby dával, ale i dostával Božie milosti...

„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Tieto verše: 13.-16. z 5.kapitoly Matúšovho evanjelia boli mottom stretnutia VPS 2 v Martine v Domove mládeže pri Strednej priemyselnej škole 27.-29.januára 2006...

Aktivity Manželských stretnutí /MS/ sa rozširujú. Po prvý raz mali slúžiace VPS-ky duchovnú obnovu. Konala sa v dňoch 25.-27.novembra 2005 v Martine v Domove mládeže pri SPŠ na ulici Novomeského 5/24 na Hostihore. Duchovnú obnovu viedol otec Peter Brodek, spirituál knažského seminára v Nitre, ktorý nám na jarnej obnove v Gabčíkove v marci tohto roku prednášal o modlitbe v rodine. Otcovi Brodekovi patrí v rámci MS čestné miesto medzi duchovnými, ktorí majú zásluhy na rozvoji "manželákov". Pred 13-imi rokmi zorganizoval v Trenčíne duchovnú obnovu v Duchu Svätom...

Načerpať silu, radosť či múdrosť prišli desiatky párov, ktoré slúžia už dlhšie na Manželských stretnutiach v Českej republike. Tak ako v minulosti, zúčastnilo sa aj tejto akcie niekoľko párov-VPS zo Slovenska. Stretli sme sa v Kroměříži 18.-20.11.2005. Na prianie vedúcich kurzov v ČR pozvali organizátori opäť po 5 rokoch vyučovať a viesť duchovný program Kima a Anneli Portmanovcov z finských Manželských stretnutí. Majú dlhoročné bohaté skúsenosti aj obdarovanie k vyučovaniu a vedeniu spoločných modlitieb. Zúčastňujú sa najrôznejších kresťanských akcií v celej Európe a pomáhali založiť MS v Indii a v súčasnosti v Ugande...

Stalo sa už tradíciou, že obnovy Manželských stretnutí sa konajú v Gabčíkove, konkrétne v účelovom zariadení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave neďaleko vodného diela Gabčíkovo. Aj keď je toto miesto zo zemepisného hľadiska excentricky položené, máme tu vytvorené všetky materiálne podmienky. A tak sme sa tu 21.-23. októbra 2005 opäť zišli zo všetkých končín Slovenska, aby sme prerušili každodenný kolotoč starostí a pokúsili sa skvalitniť naše manželské vzťahy a dostať ich na vyššiu úroveň. Napomôcť nám k tomu mali prednášky, skupinky, sv.omše, rozhovory, ale najmä kontakt s Bohom...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX