Aktivity„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Tieto verše: 13.-16. z 5.kapitoly Matúšovho evanjelia boli mottom stretnutia VPS 2 v Martine v Domove mládeže pri Strednej priemyselnej škole 27.-29.januára 2006...

Aktivity Manželských stretnutí /MS/ sa rozširujú. Po prvý raz mali slúžiace VPS-ky duchovnú obnovu. Konala sa v dňoch 25.-27.novembra 2005 v Martine v Domove mládeže pri SPŠ na ulici Novomeského 5/24 na Hostihore. Duchovnú obnovu viedol otec Peter Brodek, spirituál knažského seminára v Nitre, ktorý nám na jarnej obnove v Gabčíkove v marci tohto roku prednášal o modlitbe v rodine. Otcovi Brodekovi patrí v rámci MS čestné miesto medzi duchovnými, ktorí majú zásluhy na rozvoji "manželákov". Pred 13-imi rokmi zorganizoval v Trenčíne duchovnú obnovu v Duchu Svätom...

Načerpať silu, radosť či múdrosť prišli desiatky párov, ktoré slúžia už dlhšie na Manželských stretnutiach v Českej republike. Tak ako v minulosti, zúčastnilo sa aj tejto akcie niekoľko párov-VPS zo Slovenska. Stretli sme sa v Kroměříži 18.-20.11.2005. Na prianie vedúcich kurzov v ČR pozvali organizátori opäť po 5 rokoch vyučovať a viesť duchovný program Kima a Anneli Portmanovcov z finských Manželských stretnutí. Majú dlhoročné bohaté skúsenosti aj obdarovanie k vyučovaniu a vedeniu spoločných modlitieb. Zúčastňujú sa najrôznejších kresťanských akcií v celej Európe a pomáhali založiť MS v Indii a v súčasnosti v Ugande...

Stalo sa už tradíciou, že obnovy Manželských stretnutí sa konajú v Gabčíkove, konkrétne v účelovom zariadení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave neďaleko vodného diela Gabčíkovo. Aj keď je toto miesto zo zemepisného hľadiska excentricky položené, máme tu vytvorené všetky materiálne podmienky. A tak sme sa tu 21.-23. októbra 2005 opäť zišli zo všetkých končín Slovenska, aby sme prerušili každodenný kolotoč starostí a pokúsili sa skvalitniť naše manželské vzťahy a dostať ich na vyššiu úroveň. Napomôcť nám k tomu mali prednášky, skupinky, sv.omše, rozhovory, ale najmä kontakt s Bohom...

V dňoch 23. júla – 31. júla 2005 sa konal v Študentskom domove Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2. turnus Manželských stretnutí 2005. Na Slovensku to bol už dvanásty ročník a v Banskej Bystrici sme sa stretli jubilejný desiatykrát. Opäť sme pocítili Božiu prítomnosť a opäť sa diali vzťahové zázraky. Manželia otvárali svoje „trináste komnaty“, navzájom si odpúšťali, ošetrovali si zranenia, bojovali o svoje manželstvá, spoločne sa zamýšľali nad chybami, ktorými siubližovali, viacej si jeden druhého všímali, viac komunikovali, prejavovali si pozornosti a usmievali sa na seba...

 V dňoch 9. júla – 17. júla 2005 sa konal v Študentskom domove Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1. turnus Manželských stretnutí 2005. Na Slovensku to bol už dvanásty ročník a v Banskej Bystrici sme sa stretli jubilejný desiatykrát. Prežili sme požehnaný týždeň. 125 manželských párov ich 207 detí, 85 animámátorov, 7 kňazov, lekárka, hospodárka a hlavná animátorka, všetci sme spolu vytvorili nádherné spoločenstvo...

V dňoch 20.-22.5.2005 sa v rekreačnom zariadení Podskalie v Súľovských vrchoch, v čarokrásnej prírode neďaleko Považskej Bystrice uskutočnila obnova mužov s americkým františkánom otcom Richardom Rohrom, ktorý u nás začal svoje európske turné. Bola to piata obnova, ktorú zorganizovali muži z Manželských stretnutí. Bolo iná ako predchádzajúce štyri. Zúčastnilo sa jej 211 mužov vo veku od 16 do 75 rokov, z toho 48 mužov malo menej ako 30 rokov a z nich bolo veľa slobodných. Muži boli zo všetkých kútov Slovenska, z Českej republiky prišlo 30 priateľov, 1 z Mníchova a 1 dokonca zo Štrasburgu...

V krásnom prírodnom prostredí v krásnom Dome svätého Bystríka v Čičmanoch sa 1. – 3.4.2005 konalo štvrté stretnutie organizátorov letných kurzov manželských stretnutí z Čiech, Moravy a Slovenska. Na stretnutí boli zastúpené kurzy z Liberca, Prahy, Frenštátu, Kroměříža a dvoch slovenských turnusov. Stretnutie sme využili na oboznámenie sa s činnosťou jednotlivých organizačných skupín, informovali sme sa o našich zámeroch do budúcnosti a vymenili sme si rôzne podnety a skúsenosti z organizovania letných kurzov. Don Juraj Malý nám ochotne slúžil sväté omše a obohatil nás výbornou prednáškou o pokore v službe iným.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript