AktivitySeminár VPS 2 (Trenčín 22.-24.1.2010)

Stalo sa už tradíciou, že v januári sa stretávajú VPS-ky Manželských stretnutí /MS/, aby pracovali na vylepšení metodických listov k prednáškam na letné kurzy, vniesli do nich nové podnety, návrhy a myšlienky, ktoré prináša život v manželských vzťahoch a zároveň sa duchovne posilnili do ďalšej služby. Tak tomu bolo aj tento rok. 22. – 24 januára 2010 prichýlil Domov mládeže na Staničnej ulici v Trenčíne 52 manželských párov. Seminár zorganizovali Lacko a Majka Baránkovci a Vlado a Anička Gabčíkovci. Moderátorom seminára bol Lacko Baránek.

Seminár sme začali v piatok večer privítaním, úvodnými informáciami a najmä svätou omšou, ktorú celebroval duchovný otec MS neúnavný don Marián Valábek. Po nej bolo ešte krátke stretnutie super VPS-iek, ktorých bolo 11.

Po krátkom spánku v sobotu ráno sme mali modlitbu a raňajky. Nasledovala prednáška dona Mariána, ktorú nazval "Rodina potrebuje lásku, ale vieme, čo je to láska ?" V nej sa v úvode zameral na hriech, ktorý rozvracia manželské a rodinné vzťahy. Zasial do nás mnoho citátov zo Svätého písma a svojich myšlienok na rozmýšľanie: "Strom možno poznať po ovocí" - aké ovocie viery, nádeje a lásky prinášam ? "Nemýľte sa", bratia moji. Tí, čo rozvracajú rodiny, "nebudú dedičmi Božieho kráľovstva". Existujú dva spôsoby, ako možno druhému prejaviť lásku. . Prvý v tom, že milovanú osobu obdarúvame. Boh nás takto miloval v stvorení... . Druhý spôsob je oveľa ťažší, trpieť pre milovanú osobu... Boh nás takto miloval vo svojom vtelení, stal sa schopným znášať obmedzenia, príkoria, trápenia, trpieť v ľudskom tele... Myslím, že si to treba pripomínať každý deň, aby sme nečakali iba ten prvý spôsob. Aj v tomto máme nasledovať, napodobňovať Krista. Musíme sa učiť milovať oboma spôsobmi, toto je veľmi dôležité. Očakávame takúto obojakú lásku voči sebe, ale rovnako ju musíme preukazovať aj my, druhým.

Sobotné dopoludnie vyvrcholilo sv. omšou, v ktorej sme si mohli ešte na doplnenie prednášky uvedomiť: "Mária nebola len nástrojom v Božom diele. Božie Slovo - Večný Syn na seba nevzal nebeské telo... Z nej sa stal človekom a bolo o ňom známe, že sa na ňu ponáša, že je jej syn... Nebolo teda vhodné,... aby ju večný Otec pripravil na túto službu mimoriadnym posvätením?" Ale toto sa deje aj pri nás, lebo analogicky môžeme vidieť, že Kristus zachraňuje niektorých hriešnikov oslobodením a iných ochranou. Mnohí ľudia sa odvracajú od svojich hriešnych návykov, napríklad od kradnutia, drogovej závislosti alebo cudzoložstva potom, čo prijmú milosť obrátenia. .Iní však odmietajú hriech zvyčajne už od útleho veku, pretože Boh im dal milosť dobrej výchovy v kresťanskej rodine. Či už tak alebo onak vykúpenie je Božie dielo, ktoré v prvom rade zasahuje Máriu a aj každého z nás a ponúka prostriedky na spoluprácu. Môžeme ich odmietnuť, alebo prijať ako Mária. A môžeme prijať aj jej odporúčanie: "Urobte všetko, čo vám povie." Boh Máriu uchránil a dal jej aj schopnosť uskutočňovať do najmenšieho detailu Božie slovo a preto platí jeho Slovo "Kto je moja matka... - ten kto plní Božiu vôľu", o nej ako o prvej a aj o každom z nás, ak ju nasledujeme... Ju uchránil a nás alebo ochraňuje skrze výchovu a svoju milosť, alebo oslobodzuje... Postoj k Márii je testom, nakoľko kresťan správne prijíma evanjelium. Láska teda znamená milovať' a za každých okolností si vyvoliť' Krista, a nie hriech.

Krátku poobedňajšiu siestu niektorí využili na prechádzky po okolí, iní sa posilnili modlitbami pred Eucharistickým Kristom v kaplnke, spánkom, rozhovormi alebo čítaním. Potom sme dve hodiny pracovali v skupinkách. Každá skupinka sa zamerala na metodické listy určených dvoch, troch prednášok. Rozoberali sme ako tieto prednášky, svedectvá rezonujú v našich manželstvách a či sa nám darí ich aplikovať do našich vzťahov. Ako s nimi dokážeme pracovať v skupinkách s pármi, ktoré nám boli zverené. Nakoniec sme tvorivo premýšľali ako zdokonaliť pracovné listy, čo do nich vniesť nového, podnetného, aby ich dobre pochopili i manželia, ktorí prídu na MS prvý raz. Pred večerou sme prežili netradičnú dvojhodinovú krížovú cestu nabitú emóciami pred obrovským dreveným krížom zaveseným na strop uprostred sály. Okolo kríža sme sedeli v troch kruhoch. Na začiatku každého zastavenia sme zapálili jeden kahanček a niekoľko ľudí sa motúzom spojilo s krížom. Nakoniec sme boli všetci pospájaní do jednej duchovnej pavučiny. Čítanie myšlienok, nevtieravé tóny varhan, ticho, blikajúce svetielka, ale najmä kríž a uvedomenie si našej pripútanosti k ukrižovanému a potom vzkriesenému Kristovi, ku ktorému sa upína naša viera, nádej a láska, vytvorili v mnohých dušiach citové vzplanutie a slzy.

Po večeri sme sa stretli opäť v aule a zabávali sme sa na programe „Ako sa nepoznáme“. Lacko Baránek s vtipom profesionála vyspovedal manželov Kamila a Soňu Vancákovcov, Štefana a Veroniku Lašovcov a nakoniec dona Mariána. Marián Kubeš a Emil Kondela sa svojimi pesničkami postarali o hudobné vložky. Svojimi imitáciami Andera a českého herca Luďka Sobotu nás pobavil originálny Stanko Kužela.

Duchovnú posilu sme nachádzali v kaplnke, kde bola v noci bola nepretržitá poklona pred živým Kristom.


V nedeľu ráno sme vyspatí i nevyspatí po svätej omši pokračovali v prerušenej práci v skupinkách a snažili sme sa dokončiť všetko, čo sme nestihli pre krátkosť času v sobotu. Pred obedom sme sa ešte stretli v aule, kde nás „šéfovia“ MS Janko Vojtek a Jurko Polakovič poinformovali, čo manželákov čaká do ďalšieho ročníka, už sedemnásteho, ktorý začne v júli.

P.S. Pri svätej omši v nedeľu bola zbierka na pomoc Haiti, kde sme darovali pekných 714 €.

Lúčili sme sa veľmi ťažko, lebo ešte dlho po obede si mnohí vo vstupnom vestibule vymieňali dojmy z úžasne prežitého víkendu bohatého na duchovnosť, city, myšlienky, informácie, priateľskosť, úprimnosť a otvorenosť.


Myšlienka:

„Neži naprázdno. Buď užitočný. Zanechaj za sebou stopy. Vyžaruj svetlo svojej viery a lásky. Svojím apoštolským životom zotieraj bahno a špinu, čo zanechali nečistí rozsievači nenávisti. A všetky pozemské cesty zapáľ Kristovým ohňom, ktorý nosíš vo svojom srdci.“
Josemaría Escrivá: Cesta

VTIP:

Víte, že Záhoráci majú svojého pápeža ?
A víte, jak sa volá ?
Ná preca „Já piju prvňí“. 

Vladimír Grigar
Záhorák z Bratislavy


Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript