AktivityDuchovná obnova VPS (Škutovky 12.–14.11.2010)

bgr-0005 Už pár rokov sa v predadventnom čase stretávame na duchovných obnovách pre slúžiace VPS-ky. Bolo tomu tak aj tento rok. V dňoch 12.-14. novembra 2010 sa zišlo v bývalom zariadení školy v prírode na Škutovkách nad obcou Liptovská Osada 26 manželských párov, aby sa zastavili, stíšili a zamysleli na sebou a svojim vzťahom s Pánom a nad službou VPS, ktorou sa dávajú k dispozícii v diele manželských stretnutí.

Celým víkendom nás tentoraz sprevádzal jezuita, páter Vlasto Dufka, ktorého účastníci tohtoročného druhého turnusu MS už poznali, lebo s nami strávil celý týždeň v lete v Banskej Bystrici.

Tak ako sme už zvyknutí, že na manželáckych akciách nechýba každodenná svätá omša, Eucharistia v kaplnke a celonočná adorácia, či spoločné ranné modlitby, ako pevné body programu, tak na druhej strane každá duchovná obnova je samozrejme iná nielen svojim obsahom, ale aj svojim duchom. Táto bola charakteristická takým väčším pokojom a tichom, stíšením vnútorným, čo sa potom prejavilo aj navonok.

Už v piatok, hneď na začiatku obnovy, nás Vlasto voviedol do celého víkendu žalmom 139, aby sme si uvedomili a stále uvedomovali Božiu blízkosť, lebo On naozaj o nás všetko vie, či sedíme, či stojíme a zďaleka vníma naše myšlienky ..., veď On je ten, ktorý nás utkal v lone našej matky ...

Doobedňajší blok v sobotu mal tému „Odvaha vykročiť zo svojej krajiny“ a mal nás pripraviť na poobedie v duchu „Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť “.

Vlasto pre nás pripravil vždy po tri rôzne texty z Písma, aby sme si každý mohli vybrať to, čo nás najviac zaujme. Najprv ich všetky krátko uviedol a potom sme sa rozišli do osobného ústrania, aby sme o nich uvažovali. A po tomto osobnom stíšení sme sa na poslednú hodinku zišli v skupinkách, aby sme si porozprávali, čo a ako koho z nás oslovilo.

Uvedomujúc si, kde je naša sila, sobotný večer sme strávili pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou v spoločnej poklone, na záver ktorej dostal každý pár osobitné požehnanie. Atmosféru tohto stretnutia s Ježišom sme potom viacerí nechali v sebe doznievať v piesňach, ktoré sme spievavali ešte pred pár desaťročiami, za čo patrí vďaka Terke Hujovej a „starému“ spevníčku, čo si spolu s elektronickými klávesami doniesla.

Novým prvkom boli ranné chvály a vešpery, ktoré sme sa tento raz modlili spoločne s celou Cirkvou v rámci liturgie hodín.

Nedeľné spoločné zdieľanie sa len potvrdilo, ako nás tento čas oslovil.

Aké dôležité je odísť dočasne alebo pre niekoho možno aj celkom z tej „svojej“ krajiny, ktorou môže byť čokoľvek - náš zabehaný každodenný uponáhľaný život, zvyky, koníčky, zamestnanie, istá spoločnosť,... aby sme tak vytvorili predpoklady pre svoje očistenie a potom prijatie nového srdca a nového ducha od Pána.

A v analógii s jedným z čítaní, nad ktorými sme rozjímali, keď sa Pán Ježiš po umytí nôh apoštolov pýtal, či chápu, čo im urobil, sme sa aj my pýtali, či chápeme, čo je služba VPS.

Či chápeme, že si nás Pán vybral a pozval do bližšej spolupráce,

či chápeme, že je to o pokore,

či chápeme, že to nie je výsada dokonalých,

či chápeme, že je to o stálej snahe budovať svoj vzťah,

či chápeme, že je to o odvahe priznať si svoje slabosti,

či chápeme, že to nie je o rutine,

či chápeme, že to nie je o poučovaní, ale počúvaní,

či chápeme, že je to zodpovednosť za zverené páry,

či chápeme, že je to o príprave a sprevádzaní modlitbou,

či chápeme, že máme byť nástrojmi v jeho rukách, ...

či chápeme, že chápať znamená nie iba vidieť alebo počuť, či zaregistrovať, ale aj zastaviť sa a uvažovať a prosiť o múdrosť porozumieť Božiemu zámeru.

 

Ešte raz ďakujeme za možnosť zúčastniť sa a Pán nech odmení Vlasta za jeho ochotu s ktorou nám takto poslúžil.

A na záver link na stránku s dennými modlitbami, ktorú spomenul a odporučil Vlasto (pre anglicky rozumejúcich) - http://www.pray-as-you-go.org/

A pridal ešte jeden bonus - stránkou, ktorá by mohla viacerých obohatiť je tiež: http://ignatianspirituality.com/

 

Juraj Polakovič

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX