AktivityŠtudentský domov UMB na Tajovského ulici č. 40 sa v sobotu 7. júla 2012 začal zapĺňať účastníkmi 19. ročníka MS 2012. Na 1. turnus nastúpilo 145 rodín zo 68 obcí. Štyri rodiny boli zo zahraničia. Po jednej z Nemecka, Švajčiarska, Českej republiky a Poľska. Manželia si priviezli 241 detí, o ktoré sa staralo 106 animátorov. Duchovnú službu zabezpečovalo 6 kňazov. Ostatné potreby zabezpečovala lekárka, hospodárka, zvukár a hlavná animátorka. Na osem dní sa utvorilo spoločenstvo, ktoré tvorilo 647 duší. Najmladší účastník dieťatko malo dátum narodenia 17.5.2012 a najstarší účastník sa narodil 12.6.1941. Najmladší manželia mali dátum sobáša 16.7.2011 a najstarší 10.9.1966...

Aprílovým slnkom zaliata Dolná Súča vítala v sobotu 28. apríla 2012 plesajúcich manželákov. Stretli sme sa o 18.00 v miestnom kostole svätej Alžbety. Slávnostnú svätú omšu celebroval don Marián Valábek. Spevmi slávnosť dotvorili mladí domáci speváci pod taktovkou Nade Plevovej. V homílii don Marian spomenul, že sme vlastne pútnici a prišli sme na miesto kolísky slovenských MS. Dolná Súča je teda pre manželákov pútnické miesto zrodu tohto diela na Slovensku. Upozornil nás na dôležitú úlohu v súčasnom svete. Máme byť predovšetkým dobrými kresťanmi a máme byť svetlom aj pre naše okolie...

V piatok 23. marca 2012 smerovali manželáci, účastníci Letného kurzu MS 2011 na jarnú obnovu. Počas víkendu sme prežili opäť krásy požehnaný čas. Po piatkovom privítaní a po svätej omši sme unavení z cesty hľadali naše izby a uložili sme sa na nočný odpočinok. Samozrejme okrem obetavých adorujúcich v kaplnke pri vyloženej Sviatosti Oltárnej. Sobota sa začala spoločnou rannou modlitbou a po raňajkách smerovali naše kroky do prednáškovej sály. Po úvodných informáciách, v ktorých nám kňaz Roman Seko predstavil...

Práve sme sa vrátili zo seminára VPS 2, ktorý sa konal v kúpeľoch Nimnica počas tohto víkendu a sme so Zitkou plní dojmov. Vrátili sme sa akoby z iného sveta. Zasnežené kúpele nad hladinou Nosickej Priehrady mládeže, čarokrásny výhľad na vŕšky Javorníkov a Strážovských vrchov, pokoj, usmiate tváre priateľov z Manželských stretnutí, ale najmä posvätný priestor, ktorý okolo nás a v nás vytvoril Duch Svätý. Akoby sme prechádzali práčkou našich duší, lebo sme sa postupne odpútavali od reálneho sveta a stávali sa Bohu milšími deťmi...

VPS, ktoré slúžia na letných kurzoch MS sa v dňoch 25. - 27.11.2011 stretli na duchovnej obnove v krásnom prostredí na Škutovkách. Keď sme v piatkový večer vystupovali z áut privítala nás krásna hviezdami obsypaná obloha a veľmi milý personál zariadenia. Program obnovy bol zameraný na modlitbu. Začal sa svätou omšou, ktorú celebroval don Jozef Dömény. Potom nasledovala úvodná prednáška dona Mariána Valábka. Cez rozoberanie žalmov č. 15 a 24 nás uviedol do osobného zamyslenia nad našim vzťahom k Bohu a nad jeho milosrdenstvom voči nám...

Gabčíkovo bolo v piatok večer 21.10.2011 cieľom mnohých manželákov. Oba turnusy z Letného kurzu MS 2011 sa stretli na jesennej obnove. Z rôznych dôvodov nemohli prísť všetci účastníci z leta. Napokon sa nás zišlo 161 manželských párov, ktorí si priviezli aj 20 bábätiek a 18 animátorov. Vzniklo tak opäť krásne spoločenstvo, v ktorom sa opäť sprítomnila Božia láska a obdarovanie. Do služby tomuto spoločenstvu prišli aj traja kňazi Roman Seko a saleziáni don Marian Valábek a don Štefan Wallner...

Čas je neúprosný. Pre 706 účastníkov sa stal 2. letný kurz manželských stretnutí v Banskej Bystrici v tomto roku len krásnymi spomienkami. Nezabudnuteľným určite bude najmä pre 47 nových párov, ktoré sa zúčastnili MS prvý raz. Postupne sme vytvorili zo všetkých kútov Slovenska, z rôznych kresťanských denominácií, z rôzneho veku, z rôzneho povolania a názorov jedno duchovné harmonické spoločenstvo, kde sa každý usiloval, aby sa jeho manželský vzťah stal lepším, malým rajom v nestálych časoch súčasnosti...

V sobotu 9. júla 2011 v podvečer sa internát UMB v Banskej Bystrici začal napĺňať účastníkmi 1. turnusu „Letného kurzu Manželské stretnutia 2011". Internát zaplnilo 146 rodín z celého Slovenska, ktorí si priviezli 242 detí. Zo 146 manželských párov bolo 46 párov na kurze prvý raz. O deti sa staralo 111 animátorov. Duchovný dozor konalo 8 katolíckych kňazov. Lekársku starostlivosť zabezpečovala lekárka MUDr. Marta Čelková, animátorv viedla Lydka Čeledová, zvuková techniku obsluhoval Jožko Martinek a hospodársku časť mala na starosti hospodárka Oľga Gabrhelová. Takto sme vytvorili spoločenstvo zložené zo 657 osôb rôzneho veku, povolaní a vzdelania, ale vytvorili sme najmä spoločenstvo lásky a ochoty pomáhať si navzájom jeden druhému...

Všetkým obyvateľom Kráľovstva MS sa na známosť dáva, že
V. manželácky bál sa v Dolnej Súči 28. mája roku Pána 2011 konal !
 

My kráľ Rozumiem-Rozumiem a naša manželka Priorita si považujeme za povinnosť poďakovať sa cteným manželom, múdrym duchovným otcom, obetavým animátorom i pospolitému ľudu, že pozvanie na kráľovskú svadbu prijali a svadobný palác do posledného miesta zaplnili...

V malebnom jarnú farbu chytajúcom prostredí Strážovských vrchov v Belušských Slatinách v hoteli Thermál, sa zišli v dňoch 29.4.-1.5.2011 na pravidelnom stretnutí vedúci jednotlivých letných kurzov Manželské stretnutia, Manželská setkání z Českej a Slovenskej republiky. Zišlo sa tu 12 manželských párov, ktoré vedú letné kurzy v Čechách a na Slovensku. Zastúpenie mali oba slovenské organizačné skupiny a organizačné skupiny z Čiech: kurz pražský, kroměřížsky a sveromoravský...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX