AktivitySprávy zo Zelenej vlny desili v piatok 15. marca 2013 všetkých pozvaných účastníkov jarnej obnovy manželských stretnutí, ktorá patrila ešte k ročníku MS 2012. Nakoniec tí, čo sa odvážne pustili na cesty a šťastlivo dorazili do Gabčíkova prežili opäť požehnaný čas. V piatok po krátkom stretnutí v skupinkách bolo oficiálne otvorenie obnovy a svätá omša. Po nej sme sa ponáhľali do dobre vykúrených izieb a postelí. Samozrejme, niektorí navštívili kaplnku, kde bola vystavená celú noc Sviatosť Oltárna. Niektorí ešte nedali spať našim kňazom...

V dňoch 8.2 – 10.2. 2013 sme sa zišli v Rodinkove na seminári VPS 2. Tieto semináre bývajú zamerané pracovne a sú určené aj na rozvíjanie schopností manželov slúžiacich v Manželských stretnutiach a na ich prípravu na letný kurz. Na úvod Laco Baránek privítal manželské páry, ktoré sú na seminári VPS 2 prvýkrát. Upozornil nás aj na mýty, ktoré kolujú o Manželských stretnutiach : „Máš problém? Choď na manželáky, tam Ti ho vyriešia“. Ale vraj je aj druhý mýtus, ktorý vyvracia ten prvý: „Nemáš problém? Choď na manželáky, tam ti nejaký nájdu“...

V dňoch 23. - 25. 11. sa v Rodinkove konala duchovná obnova VPS - párov slúžiacich v Manželských stretnutiach. Okolnosti boli dôvodom mnohých zmien, ale vďaka obetavým organizátorom sme prežili krásne a povzbudzujúce chvíle. V piatok 23.11. sme duchovnú obnovu zahájili sv. omšou, ktorú slúžil brat Félix OFM cap. Pri sv. omši nám okrem iného povedal: „Skutočnými prorokmi dnešnej doby nie sú rôzny samozvaní jasnovidci, ale prorokom dneška je ten, kto dáva druhým nádej." Vtedy sme zatúžili naplniť sa nádejou, ktorej bude dosť i na rozdávanie...

V piatok 26.10.2012 smerovali kolesá áut účastníkov oboch turnusov MS 2012 do Gabčíkova na jesennú obnovu. Z 286 pozvaných párov prišlo na obnovu 155, ktoré boli rozdelené do 45 skupiniek. Slúžili nám 4 kňazi saleziáni Marián Valábek, Juraj Malý, Jozef Zachar a náš hosť Juraj Jurica.V piatok po večernom príchode sme sa zvítali a pohovorili si o tom, ako sa nám darí od letného kurzu. Po večernej svätej omši sme sa uložili na nočný odpočinok...

Vanutie Ducha Svätého, radostná atmosféra, úsmevy, ohľaduplnosť, čas na seba, riešenie vzťahových problémov medzi manželmi, v niektorých prípadoch to bolo bolestné, v druhých vládla harmónia, láska, pokoj, nekonečné rozhovory, každodenná pošta 24 hodín, nočná nepretržitá adorácia pred Eucharistiou, nočné stráženie áut, nekonečná vrava detí a mládeže, to bol 2. turnus Manželských stretnutí, ktorý sa konal v dňoch 21.- 29. júla 2012 v Banskej Bystrici, v tých istých priestoroch ako 1.turnus. Takmer sme zabudli na každodenný život, ktorý neprestajne pulzoval okolo nás...

Študentský domov UMB na Tajovského ulici č. 40 sa v sobotu 7. júla 2012 začal zapĺňať účastníkmi 19. ročníka MS 2012. Na 1. turnus nastúpilo 145 rodín zo 68 obcí. Štyri rodiny boli zo zahraničia. Po jednej z Nemecka, Švajčiarska, Českej republiky a Poľska. Manželia si priviezli 241 detí, o ktoré sa staralo 106 animátorov. Duchovnú službu zabezpečovalo 6 kňazov. Ostatné potreby zabezpečovala lekárka, hospodárka, zvukár a hlavná animátorka. Na osem dní sa utvorilo spoločenstvo, ktoré tvorilo 647 duší. Najmladší účastník dieťatko malo dátum narodenia 17.5.2012 a najstarší účastník sa narodil 12.6.1941. Najmladší manželia mali dátum sobáša 16.7.2011 a najstarší 10.9.1966...

Aprílovým slnkom zaliata Dolná Súča vítala v sobotu 28. apríla 2012 plesajúcich manželákov. Stretli sme sa o 18.00 v miestnom kostole svätej Alžbety. Slávnostnú svätú omšu celebroval don Marián Valábek. Spevmi slávnosť dotvorili mladí domáci speváci pod taktovkou Nade Plevovej. V homílii don Marian spomenul, že sme vlastne pútnici a prišli sme na miesto kolísky slovenských MS. Dolná Súča je teda pre manželákov pútnické miesto zrodu tohto diela na Slovensku. Upozornil nás na dôležitú úlohu v súčasnom svete. Máme byť predovšetkým dobrými kresťanmi a máme byť svetlom aj pre naše okolie...

V piatok 23. marca 2012 smerovali manželáci, účastníci Letného kurzu MS 2011 na jarnú obnovu. Počas víkendu sme prežili opäť krásy požehnaný čas. Po piatkovom privítaní a po svätej omši sme unavení z cesty hľadali naše izby a uložili sme sa na nočný odpočinok. Samozrejme okrem obetavých adorujúcich v kaplnke pri vyloženej Sviatosti Oltárnej. Sobota sa začala spoločnou rannou modlitbou a po raňajkách smerovali naše kroky do prednáškovej sály. Po úvodných informáciách, v ktorých nám kňaz Roman Seko predstavil...

Práve sme sa vrátili zo seminára VPS 2, ktorý sa konal v kúpeľoch Nimnica počas tohto víkendu a sme so Zitkou plní dojmov. Vrátili sme sa akoby z iného sveta. Zasnežené kúpele nad hladinou Nosickej Priehrady mládeže, čarokrásny výhľad na vŕšky Javorníkov a Strážovských vrchov, pokoj, usmiate tváre priateľov z Manželských stretnutí, ale najmä posvätný priestor, ktorý okolo nás a v nás vytvoril Duch Svätý. Akoby sme prechádzali práčkou našich duší, lebo sme sa postupne odpútavali od reálneho sveta a stávali sa Bohu milšími deťmi...

VPS, ktoré slúžia na letných kurzoch MS sa v dňoch 25. - 27.11.2011 stretli na duchovnej obnove v krásnom prostredí na Škutovkách. Keď sme v piatkový večer vystupovali z áut privítala nás krásna hviezdami obsypaná obloha a veľmi milý personál zariadenia. Program obnovy bol zameraný na modlitbu. Začal sa svätou omšou, ktorú celebroval don Jozef Dömény. Potom nasledovala úvodná prednáška dona Mariána Valábka. Cez rozoberanie žalmov č. 15 a 24 nás uviedol do osobného zamyslenia nad našim vzťahom k Bohu a nad jeho milosrdenstvom voči nám...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX