AktivityMájová online obnova – ukončenie ročníka 2020 vo Vranove nad Topľou. Obnova by mala byť aj každý mesiac! Zaznelo na našej skupinke počas preberania pracovného listu k téme prednášky v čase obnovy Manželských stretnutí turnusu z Vranova. Víkend 7. – 9. máj 2021 sa najprv zdal byť pre mnohých príliš blízko po predchádzajúcej februárovej obnove – no nakoniec sme boli všetci nesmierne vďační za tento čas.

Poslednú marcovú sobotu - 27.3. 2021 - sa uskutočnila jarná obnova, ktorá mala uzavrieť kurz Manželských stretnutí 2019. Kvôli pandemickej situácii u nás sme sa rozhodli ju  zrealizovať online formou. Spôsob realizácie  nebol ani tak netradičný, veď mnohé páry sa stretajú online spôsobom už niekoľko mesiacov, výnimočnosť akcie spočívala skôr  v počte zúčastnených párov, ktoré sa  na jarnú obnovu online formou prihlásili. Išlo o 106 manželských párov (vrátane 4 vdov), pracovalo sa v 32 skupinkách a 33. podpornou skupinkou boli kňazi: Marián Valábek, Dominik Vinš, Jozef Domeny, Jozef Hlaváč.

Aj keď sa v lete podaril východniarskemu tímu husársky kúsok a s výraznou Božou pomocou bol tretí turnus MS vo Vranove požehnaním, ako situácia hustla vďaka pandémii, otázku obnov mnohí ani neriešili.

Na jeseň to ozaj bolo tak – vyzeralo nereálne stretnúť sa, a iná forma ako by nebola vhodná. Na jar to však tím tretieho turnusu nevzdal: výsledkom toho je vynikajúci čas strávený 26. – 28. februára 2021 síce online, ale naplno!

Pozvánku na tento druh obnovy, ktorý si vyžadoval nielen od organizátorov, ale aj od účastníkov oveľa viac disciplinovanosti a ústretovosti, ako naživo, prijalo 25 párov.

Milí priatelia, zverejňujeme tlačivo na poukázanie sumy 2% zo zaplatenej dane za rok 2020. Toto tlačivo je určené pre fyzické osoby, ktoré si sami nepodávajú daňové priznanie. Vy, ktorí si podávate daňové priznanie sami, použijete priamo tlačivo Daňového priznania a naše údaje z Vyhlásenia.
K tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ je potrebné priložiť aj „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré vám vystaví zamestnávateľ.

Prosíme Vás, myslite na nás keď sa budete rozhodovať komu svoju časť daní poukážete. Príjem z 2% je pre nás dôležitý zdroj pre podporu sociálne slabých rodín.

Milí priatelia, to čo čítate v nadpise, nie je utópia! To je realita tohto leta. Napriek tomu, že istý nemenovaný politik nás presviedčal, že na východe nič nie je a stránka Manželských stretnutí hovorila, že všetky tohtoročné kurzy sú zrušené, všetko bolo a je trochu inak! Zdravé jadro z východu Slovenska podporované množstvom modlitieb, pripravilo v sťažených podmienkach regulárny kurz. Uskutočnil sa vo Vranove nad Topľou v priestoroch SOŠ drevárskej v dňoch 15. – 23. augusta 2020.

Milí priatelia, je nám to veľmi ľúto, ale vzhľadom k situácii s koronavírusom u nás a k prognóze jej vývoja, sa letné kurzy MS a MSS 2020 neuskutočnia. Tešili sme sa na stretnutie s vami, ale život nám prináša túto zmenu a tak ju v nádeji na stretnutie v budúcom ročníku prijímame. A zároveň sa zmýšľame nad tým, ako by sme mohli zostať v bližšom kontakte s vami aj prostredníctvom tejto našej stránky. 

Na prelome januára a februára sa v kraji pod Tatrami, v priestoroch Strednej polytechnickej školy v Liptovskom Mikuláši uskutočnila duchovná obnova a seminár VPS II. 42 zúčastnených párov VPS duchovne sprevádzali don Marián Valábek a don Jozef Zachar. Témou bolo sviatostné manželstvo. V úvode Juraj Polakovič, ktorý bol po odchode Janka Vojteka ustanovený do funkcie štatutárneho zástupcu občianskeho združenia Manželské stretnutia, privítal všetkých účastníkov a vysvetlil základnú štruktúru vedenia MS.

V dňoch 18. 10. – 20.10. 2019 sa účastníci štyroch turnusov letných kurzov MS 2019 stretli na jesennej obnove, znova nás prichýlili v Gabčíkove. Po úspešnej registrácií a ubytovaní sme sa večer prvýkrát stretli v skupinkách, vrátili sme sa k letu v Banskej Bystrici, Rožňave a na Škutovkách. Hovorili sme o spoločných chvíľach strávených na MS a aj o tom, čo sme prežili po príchode domov a ako sa na život dívame dnes. Piatkový večer sme zakončili svätou omšou a po nej sme sa odobrali na nočný odpočinok alebo vytrvalejší aj na nočnú adoráciu v kaplnke.

Poslednú septembrovú sobotu sa manželácka rodina tešila už po trinásty krát na tradične netradičný ples Manželských stretnutí. Samozrejme začínalo sa, ako inak, slávnostnou sv. omšou v kostole sv. Alžbety v Dolnej Súči. Obetovaná bola za všetkých zomrelých priateľov z rodiny Manželských stretnutí a celebroval ju don Marián Valábek. Pripomenul nám, že vo svojom živote nesmieme zabúdať na Božiu pamäť a v duchu PA-MO-MI  (pamäť, modlitba, misia) máme v živote prinášať úrodu z výchovy v manželáckej rodine.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX