AktivityJesenná obnova (Gabčíkovo 18.-20.10.2013)

V dňoch 18.10. – 20.10.2013 sa účastníci oboch turnusov letných kurzov MS 2013 stretli na jesennej obnove v Gabčíkove. Po úspešnom nájdení objektu a ubytovaní sme sa stretli v skupinkách a v spomienkach sme sa vrátili k letu v Banskej Bystrici. Povedali sme si o našich úspechoch a neúspechoch s plnením našich letných predsavzatí. Potom sme večer zakončili svätou omšou a uložili sme sa na nočný spánok. Mnohí využili aj možnosť adorácie v kaplnke.ThLic. Marek IskraSobota sa začala rannou modlitbou a po raňajkách bola prvá prednáška. Riaditeľ Centra pre rodinu v Banskej Bystrici a farár v Priechode ThLic. Marek Iskra predniesol prednášku Rodová identita vs. rodová rovnosť. Prednáška a po nej otvorená beseda vyvolala veľký záujem. To, že okrem mužského a ženského pohlavia zavádza Európska únia ešte 7 rôznych rodov bola pre mnohých prekvapením. To, že sa človek rodí ako muž, alebo ako žena a potom si môže vybrať, rod podľa toho ako sa cíti je novodobá zvrátenosť! Aj naša vláda zriadila Výbor pre rodovú rovnosť, ktorý je veľmi štedro finančne zabezpečený a pripravuje na veľmi profesionálnej úrovni učebnice a výukové DVD už do materských škôl. Podľa nich sa učia dotyky na intímnych miestach dvaja chlapci, alebo dve dievčatá a nevhodným spôsobom sa im predkladajú sexuálne informácie, ktoré v tomto veku vôbec nepotrebujú. Účastníci obnovy sa rozhodli každý deň do modlitby Anjel Pána vložiť úmysel na zastavenie tejto zvrátenosti a zastavenie aktivít a podpory komunity LGBTI na Slovensku.


Po obede bola starším účastníkom podaná informácia o pripravovanom kurze MS pre seniorov. Túto novú aktivitu chcú MS ponúknuť pravdepodobne v septembri 2014.

Potom nasledovala prednáška Výchova detí v rodine. Predniesli ju Vladimír a Drahomíra Jackovci. Podali krásne svedectvo svojej duchovnej konverzie a svedectvo života v rodine s Bohom. Ich deti postupne pripravujú na opustenie rodičov a ich deti zažívajú krásny príklad života v Božej láske, ktorú im sprostredkovávajú rodičia svojou rodičovskou láskou.

Nasledovali skupinky, večerná svätá omša a večera.

Potom nasledovalo uvítanie nových detí MS. Privítali sme ich 16. Po tomto obrade sa ujali mikrofónu moderátori Paťo Hupčík a Roman Pleva a previedli nás zábavným programom, v ktorom účinkovali umelci z vlastných zdrojov. Bola to pekná bodka za rušným dňom.

 

Nedeľa sa začala svätou omšou a po raňajkách nasledovala prednáška Úloha muža a ženy v kresťanskom manželstve. Ladislav a Mária Baránkovci ju podali v netradičnej podobe aj s asistenciou dona Mariána. Bolo ta veľmi podnetné a bohaté svedectvo o naplňovaní Božieho poriadku v rodine. Po skupinkách sme sa už museli lúčiť a po obede rozísť domov.

Prežili sme opäť požehnaný čas a s novými predsavzatiami na zlepšenie nášho manželstva sme zamierili do svojich domovov.

Na jesennej obnove sa zúčastnilo 168 manželských párov, slúžili nám kňazi: Don Marián Valábek, don Jozef Zachar, don Juraj Benca a Vladimír Kutiš.Vojtekovci

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX