AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 1. turnus (B.Bystrica 6.–14.7.2013)

V sobotu 6. júla 2013 sa internát UMB na Tajovského ulici v Banskej Bystrici začal zapĺňať účastníkmi 1. turnusu Letného kurzu manželské stretnutia 2013. Začal sa jubilejný 20. ročník manželských stretnutí na Slovensku. Internát postupne zaplnilo 151 manželských párov, ktoré si priviezli 227 detí. O deti sa staralo 102 animátorov. Do služby manželom nastúpilo 6 kňazov a dvaja kňazi slúžili animátorom. Počet doplnila hospodárka Oľga Gabrhelová a hlavná animátorka Lydka Čeledová. Krásne spoločenstvo tvorilo 631 duší.Kurz sa začal svätou omšou, kde don Marián hneď udal tón celému ročníku. Prišli sme k prameňu, ktorým je Ježiš Kristus a máme týždeň príležitosť sa k tomuto prameňu dostať a piť z neho živú vodu pre naše manželstvo. Po slávnostnom otvorení sa začal pravidelný rytmus: deti do skupiniek, prednáška skupinka a takto dookola. Prednášky boli naozaj vynikajúce. Nádherné svedectvá vyvolávali salvy smiechu ale aj horké slzy. Boli to krásne svedectvá o Božom zásahu v živote prednášajúcich. V skupinkách sme si aj poplakali aj prežili radostné chvíle a dali si aj predsavzatie do budúcich dní.

 

Deti v skupinkách nadväzovali nové priateľstvá a v hrách si formovali svoje svedomie. Vyšantili sa na športovej olympiáde a pripravili krásny program pre svojich rodičov.

V slávnostne vyzdobenej sále sa postupne s každou prednáškou menil aj obraz. Po prvej prednáške Krízy v manželstve vysypali prednášajúci na kopu molitanové kocky a tým symbolizovali akú hŕbu balastu sme nakopili na naše manželstvo počas spoločného života. Ďalší prednášajúci postupne spod hŕby balastu odkryli kríž, ktorý po prednáške Odpustenie prednášajúci vztýčili. Postupne sa okolo vztýčeného kríža vytvárala kruhová ohrada, ktorá symbolizovala že vztýčený kríž ako prameň živej vody je v studni živej vody, z ktorej postupne vytekala živá voda, ktorú symbolizovala bielo modrá stuha.Účastníci v rámci doplnkového programu absolvovali dva modlitbové večery, kde sme sa v skupinkách modlili za zdravé sebavedomie a schopnosť odpúšťať si. Jeden večer bola prednáška Zodpovedné rodičovstvo a jeden večer bol program detí.

V pondelok 8.7.2013 nás navštívil Košický eparcha Mons. Milan Chautur so svojim hovorcom niekoľkonásobným účastníkom MS o. Michalom Hospodárom. Otec biskup nás vyzval k účasti na Národnom pochode za život, ktorý bude 22. septembra 2013 v Košiciach.

 

Čas rýchlo plynul a program postupne gradoval. Nezabudnuteľná sobotná maturita, slávnostná svätá omša s obnovením manželských sľubov, fotografovanie manželov, to tvorilo tradičný sobotný program. Potom už v nedeľu po slávnostnej videoprodukcii odzneli pekné svedectvá, záverečné modlitby a požehnanie a 20. ročník MS na Slovensku sa skončil. Rozchod bol nostalgický, bolo nám smutno za nádhernou atmosférou a krásnym spoločenstvom, ale vedomie, že sme si načerpali dostatok živej vody, nás predsa pohla k otočeniu štartéra nášho auta a vydali sme sa na cestu domov.

 

Ešte niekoľko čísel:

151 manželských párov bolo zo73 obcí. Po jednom z Nemecka a Čiech. Manželia boli rozdelení do 38 skupiniek. Najmladší manželia mali sobáš 1.6.2013 a najstarší 29.7.1967.

 

 

Ján a Anna Vojtekovci

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX