AktivityJarná obnova (Gabčíkovo 28.-30.3.2014)

Účastníci oboch turnusov letného kurzu Manželské stretnutia 2013 sa v posledný marcový víkend 28. – 30. 3. 2014 stretli v Gabčíkove na jarnej obnove, ktorou sa skončil jubilejný 20. ročník manželských stretnutí. Viacerí manželia z leta nemohli prísť z rôznych dôvodov (a mnohým to na poslednú chvíľu znemožnili žiaľ aj choroby detí), ale tí čo prišli, znovu prežili požehnaný čas. 

Sobotu sme začali ako býva zvykom spoločnou rannou modlitbou a potom doobedie patrilo manželom Karolovi a Evke Pekárovcom a ich svedectvu o tom, ako do ich života vstúpili manželské stretnutia, čo všetko v ňom spôsobili a k čomu ich priviedli. Bola to pekná bodka za celým ročníkom MS 2013 a zároveň však aj silná inšpirácia k aktívnemu životu s Bohom a pre Neho.

 

V rámci obedňajšej prestávky sme sa mnohí z nás zúčastnili prezidentských volieb, čím sme zvýšili celkový počet voličov v Gabčíkove a tak pridali trochu práce členom miestnych volebných komisií.

 

Poobedňajší program mal v réžii Lacko Baránek. So svojimi hosťami manželmi Michalíkovcami, Kapitulčinovcami, Hupčíkovcami a Kolodziejovcami sa vrátili až k ich začiatkom v diele manželských stretnutí. Boli to spomienky a osobné svedectvá, cez ktoré sme ich zasa viac spoznali a uvedomili sme si, že každý z nás píše svojim životom svoj vlastný príbeh.

 

Po večeri patrila sobota už tradične vítaniu nových detí MS, o čo sa už toľké roky a tak starostlivo venujú manželia Graffingerovci. Po detičkách nasledovali krátke informácie k letným kurzom MS 2014. Počet prihlásených účastníkov tentoraz naplnil kapacitu oboch turnusov veľmi rýchlo – prakticky po troch týždňoch od zverejnenia prihlášok.

 

Ako tradične na jarných obnovách nechýbala večer v aule spoločná krížová cesta, tentokrát zameraná na život manželov.

No a tí, ktorí vládali a mali záujem mohli ukončiť deň pri filme „Zachrániť život“, ktorý nám vybral don Marián Valábek. Bol o rozhodnutí sa pre život, ale cesta k tomuto rozhodnutiu rozprávala, ako je potrebné nerezignovať, keď príde ťažká situácia, ale hľadať východisko a ako je dôležité byť si oporou aj za cenu osobných obetí.

 

Na nedeľu prišiel medzi nás ako hosť kaplán z trenčianskeho UPC - Juraj Sedláček s témou otcovstva. Veľmi pútavou formou rozprával o dôležitosti otca pri výchove a ako sám povedal, že nie je ľudový rozprávač, ale vysvetľuje odborné veci zrozumiteľným spôsobom.

 

V Gabčíkove nás bolo spolu 141 párov a ako kňazi nám s plným nasadením slúžili tentoraz don Marián Valábek, don Jozef Dömény a don Jozef Zachar. Zastavili sme sa a prežili sme plnohodnotný čas s Pánom a s veľku manželáckou rodinou. Rozchádzali sme opäť do všetkých kútov Slovenska síce ako vždy smutní, že to skončilo, ale s posilnenou nádejou, že Boh je tu pre nás stále a aj prostredníctvom manželských stretnutí nám ponúka možnosť na našu vnútornú premenu a naše spoločné šťastie v manželstve a v našej rodine.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX