AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 1.turnus (B.Bystrica 5.-13.7.2014)

V sobotu 5. júla od 15.00 hodiny sa začal internát UMB napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2014, ktorý sa už tradične konal v Banskej Bystrici. Vďaka skúseným navigátorom zo skupiny Vladka Mikela a Petra Huliaka napokon každé auto našlo svoje parkovacie miesto a mohlo spokojne zaparkovať.

V nedeľu začal program spoločnou svätou omšou a po nej nasledovali informácie týkajúce sa priebehu kurzu. Tento rok zavítalo do Banskej Bystrice na 1.turnus MS 148 manželských párov- Z TOHO 44 nových, do služby nastúpilo 7 kňazov pre manželov a 2 kňazi slúžili animátorom. 93 animátorov na čele s hlavnou animátorkou Lydkou Čeledovou sa staralo o 240 detí. S láskou a úsmevom slúžila nášmu spoločenstvu aj hospodárka Tonka Micháliková. Spolu nás bolo 646 duší. Kurzu sa zúčastnilo aj 5 seminaristov a 1 rehoľná sestrička.

Popoludní začal pre manželov program v aule. V jeho úvode manželia Anička a Janko Vojtekovci zablahoželali Jožkovi a Márii Draveckým, ktorí práve v tento deň oslávili 40 rokov spoločného manželského života. 21. ročník Manželských stretnutí sa niesol v duchu Roku Sedembolestnej Panny Márie, a preto začiatok programu patril šaštínskemu príbehu manželov Czoborovcov: Šaštínsky príbeh- náš príbeh? Pred našimi očami sa prostredníctvom tieňohry rozohral príbeh Angely Bakičovej a Imricha Czobora spred 450 rokov až po moment veľkej manželskej hádky, kedy nahnevaný Imrich nechal opustenú manželku uprostred lesa. Nešťastná a opustená Angela prosí o pomoc Sedembolestnú Pannu Máriu, daruje jej svoje srdce. Vtom vyšli na pódium manželia Czoborovci. Vo svojom príhovore nám povedali, že ich srdcia sú smutné, kamenné, boľavé. S akým srdcom sme prišli do BB my? Teraz už začína príbeh každého jedného z nás a záleží na nás, aké bude mať pokračovanie.


Program MS už tradične tvorili prednášky, po nich nasledovala práca v skupinkách. Don Marián mal každý deň ráno pripravené slovko, po ktorom do srdca Sedembolestnej vrazil postupne sedem mečov, ktoré symbolizovali 7 Máriiných bolestí. Každé ráno sme boli pozvaní k ranným modlitbám, ktoré tvorili chvály, vďaky, odprosenia a prosby. Starostlivo ich pripravili Lacko a Majka Baránkovci spolu so svojimi spolupracovníkmi. Prednášky a svedectvá boli plné úprimnosti a otvorenosti, smiechu aj plaču a mali každému z nás čo povedať. Maturita bola tento rok v réžii Petra a Janky Orieškovcov, pozornosti pre prednášajúcich vlastnoručne zhotovila Veronika Géciová, jubilanti boli obdarení výrobkami z dielne Paťa a Majky Hupčíkovcov. V pondelok a utorok večer sme sa v skupinkách modlili za svoje potreby, v stredu manželia Štefan a Veronika Lašovci hovorili o prirodzenom plánovanom rodičovstve, vo štvrtok sme boli pozvaní na galavečer našich detí a animátorov a v piatok naše srdcia svojím programom pohladila ( piesňami a hovoreným slovom: Kam sa všetci ponáhľame?) skupina Jonah. Manželácka kapela fungovala pod taktovkou Vladka Zelíka. Počas týždňa sme boli svedkami symbiózy (zrastania sa ?) manželáckej kapely a skupiny Jonah, ktoré krásne spolupracovali a dotvárali správnu manželácku atmosféru.Deti sa stretávali v skupinkách, nadväzovali nové priateľstvá, športovali, pripravili pre nás fantastický program. Obrovský úspech zožal film o živote v najstarších skupinkách, kto ho nevidel, môže si ho pozrieť na webe. Vďaka naozaj patrí Lydke a všetkým animátorom, ktorí sa aj v dnešnej dobe dokážu s láskou a ochotne venovať iným.


V sobotu sme absolvovali maturitu, fotenie a slávnostnú svätú omšu s obnovením manželských sľubov. Deti s animátormi boli v tom čase na celodenných výletoch a večer mali tiež svoju svätú omšu. Po nej nám manželom pripravili bombastickú slavobránu, ktorou prejsť si vyžadovalo aj dávku istej fyzickej zdatnosti. V nedeľu ešte slávnostný záverečný program, v ktorom nasledovalo dokončenie šaštínskeho príbehu – zmierenie manželov Czoborovcov - ako prvý zázrak na príhovor Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne. Svedectvá manželov, požehnanie mamičkám, rozlúčková pieseň. Nadišiel čas rozlúčky. Dostali sme veľa, bude sa od nás veľa žiadať. Nebojme sa hovoriť o rodine, brániť rodinu a najmä svojím životom prinášať rodinu do dnešného sveta! A preto prosíme: Požehnávaj, Pane, Manželské stretnutia aj nás všetkých!

 

Roman a Naďa Plevovci

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX