AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 2. turnus (B.Bystrica 19.–27.7.2014)

Manželské stretnutia na Slovensku vstúpili do tretej dekády svojej existencie. Už 21.ročník zahájil 1.turnus a 2.turnus, ktorý sa uskutočnil na tradičnom mieste v Banskej Bystrici v dňoch 19.- 27. júla 2014, úspešne prevzal štafetu, ktorú dokončí nultý ročník Manželských stretnutí pre seniorov. Každý manželský pár, deti, mládež, animátori, kňazi, seminaristi... prichádzali s vlastnými predstavami. Manželské páry, ktoré prichádzali prvýkrát, nevedeli do čoho idú, boli plní očakávania, ostatní manželia vrátane „závislákov“ mali svoje plány a predsavzatia, ako zlepšia svoje manželské vzťahy, najmä tie problémy, s ktorými sa borili počas roka. Veľa prichádzajúcich párov, animátorov a kňazov prišlo slúžiť iným. Všetko „nenápadne koordinovali“ Štefan a Terka Makovníkovci, Janko a Olinka Balažiovci, Jurko a Jožka Červeňovci, Peťo a Andy Hornáčkovci a najmä Jurko a Gabika Polakovičovci. Väčšina účastníkov prišla v sobotu poobede a večer. Len niektorí pre povinnosti pricestovali v nedeľu ráno.

V nedeľu 20. 7. 2014 sme začali svätou omšou, kde v homílii don Marián Valábek rozanalyzoval Ježišovo podobenstvo o rozsievačovi, kde dobré semeno sú synovia kráľovstva – teda aj tí, ktorí predstavujú vzťahy v rodinách podľa Božieho slova, tí, ktorí sa zasadzujú o Božie zásady. Apeloval: „Daj priestor Bohu svojim pokáním vo svojom srdci – musíš mať dobro zasiate v každom kúštičku svojho bytia.“. A dostali sme organizačné informácie.

Po obede sme začali prvou časťou projekcie „Šaštínsky príbeh – náš príbeh ?“ k Roku Sedembolestnej Panny Márie, kde bol odprezentovaný príbeh Imricha Czobora a Angely Bakičovej a prvého zázraku na príhovor Panny Márie v Šaštíne, od ktorého už uplynulo 450 rokov. Potom sa nám prihovorili Juraj a Gabika Polakovičovci a spýtali sa nás: „S akým srdcom si sem prišiel ? Ich otázka o srdciach vychádzala práve z kamenného srdca Imricha Czobora. Tento týždeň chce byť o nás, ty a ja, ja a ty, nie o iných. Prajeme vám všetkým načúvajúce srdcia.“ A potom sa prvou prednáškou, vlastne svedectvom manželov Kamila a Alenky Bartkovcov o krízach v manželstve, ničitelia lásky, dostal celý kurz na vysoké obrátky a kde sme sa dozvedeli, že manžel je zodpovedný za spásu svojej manželky a naopak manželka za spásu svojho manžela. Máme sa modliť, prosiť a Pán nám pomôže v každej situácii. Nikdy sa nemáme vzdávať bojovať o našu lásku.

Program bol navrstvený po dňoch, ako po iné roky. Skoro ráno modlitby, raňajky, odvedenie detí do skupiniek k animátorom, prednáška, skupinka, preberanie detí zo skupiniek, obed, poobedňajší odpočinok, odvedenie detí do skupiniek, prednáška, skupinka, preberanie detí zo skupiniek, svätá omša, večera a po nej večerný program. Tento pozostával v pondelok a v utorok z modlitieb za potreby manželov, v stredu mali prednášku o zodpovednom rodičovstve Mia a Janko Lukáčovci, vo štvrtok predviedli deti a mládež spolu s animátormi veľkú zábavnú šou pre rodičov, v piatok nám Marián Kubeš pripravil hudobno – meditatívne pásmo zhudobnenej slovenskej katolíckej moderny, ktoré popretkávali zamyslenia manželských párov.

V stredu poobede bolo voľno, ktoré využila každá rodina, manželia a účastníci po svojom na relaxáciu a nabratie nových síl.

Druhou výnimkou zo zabehaného denného rytmu bola sobota poobede, keď sme mali maturitu s originálnym úvodom, fotografovanie a slávnostnú svätú omšu s obnovením manželských sľubov. V homílii sa don Marián Valábek „odpichol“ od čítania 17. nedele cez rok, kde Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli...“ a túto pravdu aplikoval na manželstvo. „Ak manželská dvojica uchováva Kristovu prítomnosť vo svojom srdci a vo svojom príbytku, potom Duch Svätý premení ich manželstvo z „dobrej vody“ na „ušľachtilé víno“. Nakoľko budú manželia spolupracovať s Božou vôľou, natoľko sa môže dennodenne prehlbovať ich vzájomná láska. Dlho rozjatrené rany sa môžu zahojiť. Manželia sa môžu dokonca naučiť, ako rozpoznať diablove klamstvá a postaviť sa proti nim. Pritom kresťanské manželstvo je viac než len vzťah medzi mužom a ženou – má dosah na celý svet. Každé manželstvo je povolané byť ikonou, obrazom odrážajúcim vzťah medzi Kristom a Cirkvou. Svätosť je denný program kresťana, manžela, manželky... Manželstvo je poklad a perla, ktorú treba hľadať a chrániť...“

Večer využil takmer každý účastník na neformálne stretnutia, kde sa dalo vyrozprávať to, čo sa nestihlo počas týždňa.

Po krátkej noci v nedeľu 27. 7. 2014 sme ráno mali svätú omšu a don Juraj Malý sa nás spýtal: „Čo si ochotný obetovať pre svoju spásu a spásu svojich blížnych ?“ Po raňajkách a odvedení detí do skupiniek sme si pozreli druhú časť šaštínskeho príbehu, kde manželov Imricha Czobora a Angelu Bakičovú zahrali Peťo a Andy Hornáčkovci. A opäť sa nám prihovorili Juraj a Gabika Polakovičovci: „Srdcia z kameňa a srdcia zranené sa zmenili na srdcia plné lásky. Sme tu noví, obnovení, ochotní robiť niečo so svojim manželstvom. Tak vám prajeme, aby ste postupne spracovali to, čo sme tu počuli, videli, zažili. Aby to bolo vidieť. Aby sme mali nastavené srdcia bojovať o náš vzťah s pomocou Sedembolestnej Panny Márie. Zatlieskajme tomu Najvyššiemu. Druhá vďaka patrí tým, kvôli ktorým sme sem prišli. Rozprávajme svetu, že sa dá žiť krásny, manželský vzťah...“

A nastal priestor pre svedectvá a zázraky, ktoré Boh konal v srdciach účastníkov. Vieme, že Boh koná zázraky denne po celom svete, ale na Manželských stretnutiach sa dejú mimoriadne intenzívne, lebo manželáci prosia úprimne a veľmi chcú zlepšiť svoje manželské vzťahy. Odzneli silné svedectvá o víťazných bojoch s chorobami, závislosťami, zlyhaniami, s vlastným sebectvom....., ktoré dojali prítomných.

V našom programe sme mali aj jednu „zvláštnosť“. Do „zabehaného“ programu v utorok medzi nás prišiel aj otec biskup Jozef Haľko, ktorý sa zúčastnil nášho popoludňajšieho programu a potom s nami slávil svätú omšu, kde nám v príhovore pripomenul, že manželia sú si cestou k spáse a nebu toho druhého. Nadchol sa manželáckou atmosférou a sľúbil, že ak mu to okolnosti dovolia, tak rád príde aj na budúci rok.
Originálnou súčasťou tohto kurzu boli krátke ranné katechézy dona Mariána Valábka, po ktorých zapichol meč do manželského srdca spojeného z dvoch častí a nakoniec sa v ňom ocitlo sedem mečov ako pripomienka siedmich bolestí Panny Márie. Toto dielko z dreva vytvoril Peťo Hornáček.
Keďže Manželské stretnutia sú premodleným Božím dielom, väčšina účastníkov odchádzala domov naplnená pozitívnou duchovnou energiou a s predsavzatiami ako zlepšiť svoje manželstvo a vzťahy v ňom a samozrejme v rodine. Väčšina vyjadrila túžbu sa na budúci rok vrátiť a opäť zažiť neopakovateľnú manželácku atmosféru.
Pane, žehnaj nám !!!Štatistika 2.turnusu:

Bolo nás 650 účastníkov, 133 manželských párov a z toho 38 nových.
Detí bolo 255, z toho 50 bábätiek do troch rokov.
113 animátorov na čele s hlavnou animátorkou Lydkou Čeledovou.
Kňazov sme mali 6 k manželom – saleziáni: don Marián Valábek, don Jozef Dőmény, don Juraj Malý, don Juraj Benca, don Jozef Zachar + diecézny Marek Iskra a 2 k animátorom - don Jozef Skala a don Bohuš Levko a ešte dvoch - don Jozef Kupka ako "externista" a Jozef Kohút z košického seminára, ktorý bol hlavne ako účastník spolu so svojimi bohoslovcami a tí boli spolu štyria (2 z Košíc + 2 z Badína)
Skupiniek bolo 35. Boli sme z 55 obcí, z čoho zo 42 obcí len po jednom páre, pričom z Rakúska prišli 2 manželské páry a z Nemecka a z Českej republiky (Valašsko) po jednom páre. Z Bratislavy bolo 49 párov, z Trenčína 10, zo Žiliny 5, z Drienovskej Novej Vsi a z domácej Banskej Bystrice 4 páry.
Najmladšie dieťa malo 1 mesiac.
Najdlhšie boli spolu manželia Jožko a Marcelka Rybkovci - 43 rokov.
Najmladšie manželstvo na 2. turnuse, 7 mesiacov, mali Dávid a Lenka Juckovci.
O kaplnku sa starali Karol a Evka Pekárovci.
Ranné modlitby viedli postupne Janko Balažia, Pekárovci, Moškovci, Václavovci, Bašovci, Pavlíkovci.
Manželácky band hral pod taktovkou Kamila Bagina a sem – tam si od mixážneho pultu zadirigoval aj Vladko Oláh, ktorý spolu s manželkou Ivonkou mali na starosti ozvučenie, techniku a aulu.
Šéfom strážnej služby bol tradične Lacko Šumichrast.
Hospodárkou bola opäť Alenka Hajdinová.
Maturitu starostlivo pripravili Peťo a Andy Hornáčkovci spolu so Slávkovcami, Uhrovcami, Zacharovcami a Hercegovcami a najdlhšie si mali čo navzájom rozprávať Miro a Lenka Súkeníkovci z Paty, ktorí boli na trati 3,25 hodiny.
Peťo a Andy Hornáčkovci zhotovili darčeky pre prednášajúcich, pre jubilantov a pre manželov, ktorí v nedeľu dopoludnia povedali svoje svedectvá.
Opäť fungovala aj manželácka pošta, kde sme si mohli posielať pozdravy, vďaky, prosby, informácie, ale aj sladkosti a darčeky.Vtipy:

- Berieš si ma z lásky, alebo z rozumu?
- Samozrejme, že z lásky. Všetci vravia, že keď si ťa beriem, nemôžem mať rozum.

- Vraj ti kartárka predpovedala, že ťa opustí žena.
- No... nepovedala to tak priamo. Povedala iba, že ma čakajú lepšie časy...

Dobrý deň. Dobre som sa dovolala do rádia?
– Dobrý deň, áno, tu je rádio.
– A počujú ma všetci?
– Hej, všetci.
– Aj v obchodoch a na trhoviskách?
– Áno...
– Dobre... Feri! Maslo nekupuj! Zohnala som ho za euro päťdesiat v akcii! Opakujem! Feri, maslo nekupuj!


Motto Záhorákov na rok 2014:

Ked sa ti nesce robit.............nerob!
Ked sa ti nesce spívat...........nespívaj!
Ked sa ti nesce tancovat.......netancuj!
Ked sa ti nesce pít................premóž sa!Aforizmy:

Neber si muža, aby si ho napravila. Od toho sú nápravné zariadenia.

Problémom niektorých žien spočíva v tom, že sa nadchnú pre úplne nič a potom si ho aj vezmú.

Moja manželka si o mne myslí, že som nemiestne zvedavý. Aspoň si to píše vo svojom denníku.

Manžel je muž, ktorý pomáha žene z ťažkostí, ktoré by nemala, keby si ho nevzala.

Najlepší spôsob, ako muža prinútiť, aby niečo spravil, je naznačiť mu, že je na to už možno starý.

Nikdy neuvidíte muža, ktorý by si viedol ženu, ktorá má pivné brucho a plešinu.

Ženy, ktoré si myslia, že ich muž je anjel, sú vdovy.

Aby si pochopil ženu, musíš ňou byť.

Ak stretneš ženu svojich snov, môžeš sa rozlúčiť s ostatnými svojimi snami.

Ak žena mlčí a neprotestuje, znamená to, že spí.


„Modlitba

Otče náš,
chcem Ťa milovať všetkou svojou láskou,
ktorú si mi dal,
lebo viem,
že v tejto láske budem milovať
aj svojich najbližších,
všetkých blížnych,
priateľov,
dokonca aj nepriateľov,
ako aj celý svet, ktorý si Ty stvoril.

A tiež viem,
že táto láska sa nikdy neminie.
Aj za to, že tomu verím,
chcem Ti celý život a celú večnosť
vzdávať vďaky.

IN: „Manželák“ Martin Puci: Jeden pevný bod. Vydané vlastným nákladom, 2013.


Vlado a Zitka Grigarovci

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX