AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 2. turnus (B.Bystrica 20–28.7.2013)

skupinka2. turnus jubilejného 20. letného kurzu manželských stretnutí: Banská Bystrica, internát Univerzity Mateja Bela na Tajovského ulici. To isté mesto, ten istý internát ako na 1.turnuse, len čas posunutý o 2 týždne neskôr: 20.-28. 7. 2013, ale najmä nových 644 ľudí čiže 138 rodín, z toho 32 nových, ktoré mali spolu 245 detí, z toho bolo 44 bábätiek, o ktoré sa staralo 95 animátorov, ktorých usmerňovala hlavná animátorka Lydka Čeledová. Duchovný patronát nad kurzom malo 10 kňazov: don Marián Valábek, don Jozef Dőmény, don Juraj Malý, don Juraj Benca, don Jozef Zachar, don Jozef Kupka, otec Marek Iskra, otec Dušan Škurla a don Jozef Skala a don Bohuš Levko, ktorí sa venovali animátorom. Hospodárkou kurzu bola už tradične Alenka Hajdinová.

Ako každý rok, aj teraz sme začali v nedeľu doobeda svätou omšou, kde don Marián v homílii zdôraznil, že Ježiš Kristus je svetlo. „Boh prichádza k človekovi. Nie je to len tak... Boh nikdy nechodí len tak. On vždy príde s určitým úmyslom. S určitým posolstvom. A to isté Božie slovo má pre nás v rozličnú dobu svoje vlastné posolstvo... A tak sa v tomto Roku viery pýtame: ako ovplyvnilo Božie slovo moju, našu vieru?“ Prichádza k nám aj tu na manželských stretnutiach, kde budeme počuť niečo, čo sa má dotknúť nášho srdca.

 

 

V nedeľu po doobedňajších úvodných informáciách sme poobede začali už „naostro“ vstupným videom o Roku viery, o dedičstve sv. Cyrila a Metoda a aj o manželských stretnutiach. Jurko Polakovič sa potom všetkých opýtal: „Načo ste sem vlastne prišli? Čo očakávate? Čo by ste chceli vášmu vzťahu dať? Ponúkame vám čas, aby ste sa zastavili, pozerali na seba...“ A Gabika Polakovičová dodala: „Toto je čas, ktorý nám dáva Boh. Len ho musíme vedieť prijať a urobiť ústretový krok k svojmu partnerovi, partnerke.“

 

Don Marián Valábek mával ráno pred prednáškami a tiež na večerných stretnutiach VPS-iek krátke duchovné zamyslenia, napríklad o Abrahámovi – otcovi viery. Hudobní nadšenci vytvorili variabilný manželácky band, ktorý produkoval kvalitné duchovné piesne. Niektoré dynamické piesne nás dvíhali z lavíc, napríklad pieseň „Vanie, vanie, Duch Svätý vanie.“, pri ktorých sme si zatancovali a zacvičili. Denný program bol stabilný od nedele poobedia do soboty obeda: spoločná ranná modlitba, raňajky, odvedenie detí do skupiniek, prednáška, práca v skupinkách, preberanie detí zo skupiniek, obed, poobedňajší odpočinok, odvedenie detí do skupiniek, prednáška, práca v skupinkách, preberanie detí zo skupiniek, svätá omša, večera, doplnkový večerný program (dva večery modlitieb za naše potreby v skupinkách, zodpovedné rodičovstvo, o ktorom rozprávala Mia Lukáčová, veľký zábavný program, ktorý pre rodičov pripravili animátori spoločne s deťmi a mládežou a nakoniec v piatok večer nám Marián Kubeš urobil hudobno - meditatívnu hodinku – hral a spieval ním zhudobnenú slovenskú katolícku modernu, ktorá bola popretkávaná modlitbami a zamysleniami zúčastnených manželských párov.)

 

Taktiež v piatok po večeri sa hral tradičný futbalový zápas medzi manželmi a animátormi. Aj keď výsledok nie je podstatný, otcovia vyhrali 3 : 2. V stredu poobede sme mali voľný poldeň, ktorý každý využil podľa svojej chuti a možností. V sobotu poobede bola maturita, ktorú vyhrali v rovnakom čase 4 hodiny a 20 minút Juraj a Eva Holdošovci z Ružomberka a Ján a Katarína Matušíkovci z Bratislavy. Maturitnú trať, tematicky spracovanú k Roku viery, opäť výborne pripravili Peťo a Andy Hornáčkovci, ktorí zhotovili aj upomienkové predmety, darčeky pre prednášajúcich a jubilujúcich manželov.

 

Aj keď bol program mimoriadne bohatý a náročný, najdôležitejšou časťou kurzu sú „prednášky“ a v nich najmä svedectvá manželov a účasť v skupinkách. Každá prednáška bola iná, lebo manželský život každej dvojice je originálny a neopakovateľný. Na prednáškach odznelo množstvo svedectiev aj hlbokých myšlienok a nás upútala myšlienka, ktorú vyslovili Ferko a Silvinka Urbanovci vo svojej prednáške o pozornostiach: „Najväčšími krachmi v našom živote nebudú pravdepodobne pokušenia k zlu, ktorým sa podávame. Skôr to bude dobro, ktoré odmietame vykonať, hoci nás k nemu naše vnútro – vlastne Duch Svätý v našom vnútri – pohýna“.

 

Po prednáškach nám naši prednášajúci postupne vyskladali symbolický drevený reliéf z rúk Peťa Hornáčka. Predstavuje Slovo, ktoré nám priniesli sv. Cyril a Metod, vpísané do slov Písma, symbolizujúceho Ježiša, ktoré máme my manželia s vierou preniesť a spoločne zapísať do našich sŕdc.

 

Sme vďační aj za príhovor otca Mareka Iskru, ktorý nám vniesol viac svetla do dnes toľko spomínanej problematiky rodovej rovnosti i za podrobnejšie informácie otca Dušana Škurlu o dôvodoch a zmysle jeho pozvánky na septembrový národný pochod za život, ktorý bude v Košiciach.

 

Nedeľné dopoludnie je už tradične bodkou za celým týždňom a v rámci neho je možnosť povedať aj ostatným to, čím nás tento týždeň oslovil – niektoré svedectvá nás priviedli až k slzám.

 

 

kaplnkaA zopár informácií na záver:

 

Vytvorili sme 37 skupiniek. Jedna bola tento rok zvláštna, lebo ju tvorilo 6 bohoslovcov z Košíc, ktorí prišli počúvať, aby načerpali skúsenosti z manželského života, ktoré budú potrebovať pri svojej budúcej pastorácii. Ranné modlitby koordinovali Karol a Evka Pekárovci. O kaplnku, kde sme mali nepretržitú nočnú službu, sa starali Ludka Čonková a Juraj a Jojka Červeňovci. Vlado a Ivonka Olahovci sa starali o sálu a techniku. Milan a Mária Kohutiarovci urobili informačno-zábavnú nástenku vo vestibule. Šéfom strážnej služby áut bol opäť Lacko Šumichrast.

 

Boli sme z 59 obcí Slovenska, najviac z Bratislavy: 49 párov, zo Žiliny 6 párov, z Trenčína a Drienovskej Novej Vsi po 5 párov a jeden pár bol z Valašska čiže z Českej republiky.

 

V záverečnom videu boli manželské stretnutia prirovnané k misii lásky. „Je to týždeň, ktorý nám niečo dal a pomohol nám dospieť. Bohu vďaka ! Ukážme tomuto svetu, že sa dá žiť pekný manželský život“ povedal na záver Juraj Polakovič a Gabika dodala: „Náš vzťah pookrial a o krôčik sme sa priblížili k sebe.“

 

Manželské stretnutia sú Božím dielom, lebo každý účastník cíti Božiu prítomnosť. Sú požehnaným časom, keď sa riešia najväčšie manželské problémy, krízy, odpustenia, keď sa hovorí a počúva, keď sa sníva o krajších manželských vzťahoch, keď väčšina z nás chce realizovať heslo: „Chcem, aby ti pri mne bolo dobre.“ Lebo „tvoj manžel / manželka je ten najúžasnejší človek na tejto zemi.“Myšlienky:

„Rodina je predstavovaná ako „prvá škola múdrosti“, škola, ktorá vychováva jej členov v uskutočňovaní tých dobrých vlastností, ktoré vytvárajú skutočné šťastie. V Božom pláne pre rodinu, je láska manžela a manželky nositeľkou ovocia v novom živote a nachádza denne vyjadrenie v milujúcom úsilí rodičov zabezpečiť celistvú ľudskú a duchovnú formáciu pre ich deti. Každý člen rodiny, či už najmladšie dieťa alebo najstarší príbuzný, je vzácny sám o sebe a nie je videný ako prostriedok k dosiahnutiu nejakého iného cieľa.“

 

„V tesárovi z Nazaretu vidíme, ako moc založená na službe lásky je nekonečne plodnejšia než sila, ktorá sa usiluje vládnuť. Ako veľmi náš svet potrebuje príklad, rady a tichú silu mužov ako bol Jozef !“

Benedikt XVI.

 

„Daruj našej láske svoje požehnanie, Pane, aby sa stále rozvíjala, voňala dobrotou a každým dňom vzrastala nielen v nás, ale aj okolo nás.“

Mária Chiara Caruli: Ako vôňa

 

Vlado a Zitka Grigarovci

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX