AktivityPrijmite pozvanie na jarnú ONLINE obnovu. Opäť sa vidieť, navzájom sa povzbudiť a inšpirovať.

Ak máte chuť a čas zúčastniť sa obnovy, prosíme, nahláste sa mailom niektorému z vedúcich turnusov - Plevovcom, Polakovičovcom, Jackovcom alebo v prípade MSS Gabčíkovcom najneskôr do 25.2.2022.  Účasť na letnom kurze nie je podmienkou.

Ak ste sa letného kurzu už dlhšie nezúčastnili, môžete sa na obnovu prihlásiť na adrese .

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Milí priatelia, zverejňujeme tlačivo na poukázanie sumy 2% zo zaplatenej dane za rok 2021. Toto tlačivo je určené pre fyzické osoby, ktoré si sami nepodávajú daňové priznanie. Vy, ktorí si podávate daňové priznanie sami, použijete priamo tlačivo Daňového priznania a naše údaje z Vyhlásenia.
K tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ je potrebné priložiť aj „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré vám vystaví zamestnávateľ.

Prosíme Vás, myslite na nás keď sa budete rozhodovať komu svoju časť daní poukážete. Príjem z 2% je pre nás dôležitý zdroj pre podporu sociálne slabých rodín.

19.- 20.11.2021 - piatok a sobota pred nedeľou Krista Kráľa.

Klik-klik-klik. Okienko za okienkom pribúdajú a v nich sa na nás usmievajú tváre - tam sú naši zo skupinky, ďalšie z leta si oživujeme, srdce tiež poteší, keď zazrieme starých známych, ktorých sme dlho nevideli a týchto zatiaľ nepoznáme - nuž, vitajte medzi nami, manželáci. Ďakujeme, Bože, za dar, že opäť máme možnosť sa vidieť, byť spolu aspoň takto, online - na spoločnej manželáckej obnove.

Milí priatelia manželáci, v novembri, počas víkendu 19.-21.11. 2021 sa uskutočnila trojdňová Jesenná obnova manželstiev účastníckych manželských párov 3.turnusu z letného Vranova nad Topľou – ročník 2021.

Program rozdelený do troch dní sa v piatok večer dotýkal dní, ktoré uplynuli od nášho letného kurzu. Čo podstatné sa vo vašej rodine zmenilo? Čo bolo problematické zmeniť a čo dobré sa naopak podarilo udržať? To boli otázky, ktorými sme sa zaoberali  po spoločnom úvode na piatkovej večernej skupinke.  Samozrejme okrem vyjadrenia úprimnej radosti z toho, že sa opäť vidíme.

Po roku prichýlilo manželákov nielen z východu Slovenska, ale aj z ostatných kútov Slovenska a dokonca aj z bavorského Würzburgu, mesto nad Topľou zvané Vranov. V týždni od 7. do 15. augusta 2021 privítali priestory SOŠ Drevárskej a farského kostola sv. Františka z Assisi na sídlisku Juh 30 manželských párov s 37 deťmi a 22 animátormi na čele s hlavnou animátorkou Ivetkou Čandovou.

Manželské stretnutia seniorov (ďalej len „MSS“) sa uskutočnili siedmykrát na tradičnom mieste na Škutovkách v lesoch nad Liptovskou Osadou. Na letnom kurze sme sa stretli po dvoch rokoch kvôli pandémii. Ústredným bodom tohtoročného kurzu bol Betlehém a narodenie nášho Pána Ježiša Krista a jeho narodenie v nás. V nedeľu večer nás privítal vedúci pár manželáckych seniorov Lacko a Majka Baránkovci.  Informovali nás o celom týždni, ktorý nás čaká.

V nedeľu  1. augusta  sa od 14.00 hodiny začala recepcia  hotela Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch  napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2021, ktorý sa tento rok netradične nekonal v Banskej Bystrici, ale v Starej Ľubovni. Bol to netradičný ročník „vďaka“ pandemickej situácii, a práve preto sme sa organizátori MS rozhodli uskutočniť podstatne menšie kurzy, než na aké sme boli zvyknutí v Banskej Bystrici.

Milí priatelia,

po dlhom čase úplnej neistoty sa nám začína situácia konečne trochu uvoľňovať a dúfame, že to bude odteraz stále lepšie. No a táto nádej nám už čiastočne rozväzuje ruky a tak zverejňujeme prihlášky na letné kurzy.

Zároveň však upozorňujeme, že je to v tomto čase prihlasovanie s charakterom podmienečným, ale len v tom zmysle, či bude možné letné kurzy naozaj uskutočniť, čo ukáže až v lete aktuálna pandemická situácia a vtedy platné nariadenia zodpovedných autorít. To znamená, že vašu prihlášku budeme považovať za záväznú. Preto vás prosíme, zvážte si, či vám termín, miesto aj podmienky vyhovujú.

Májová online obnova – ukončenie ročníka 2020 vo Vranove nad Topľou. Obnova by mala byť aj každý mesiac! Zaznelo na našej skupinke počas preberania pracovného listu k téme prednášky v čase obnovy Manželských stretnutí turnusu z Vranova. Víkend 7. – 9. máj 2021 sa najprv zdal byť pre mnohých príliš blízko po predchádzajúcej februárovej obnove – no nakoniec sme boli všetci nesmierne vďační za tento čas.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX