AktivityPo roku prichýlilo manželákov nielen z východu Slovenska, ale aj z ostatných kútov Slovenska a dokonca aj z bavorského Würzburgu, mesto nad Topľou zvané Vranov. V týždni od 7. do 15. augusta 2021 privítali priestory SOŠ Drevárskej a farského kostola sv. Františka z Assisi na sídlisku Juh 30 manželských párov s 37 deťmi a 22 animátormi na čele s hlavnou animátorkou Ivetkou Čandovou.

Manželské stretnutia seniorov (ďalej len „MSS“) sa uskutočnili siedmykrát na tradičnom mieste na Škutovkách v lesoch nad Liptovskou Osadou. Na letnom kurze sme sa stretli po dvoch rokoch kvôli pandémii. Ústredným bodom tohtoročného kurzu bol Betlehém a narodenie nášho Pána Ježiša Krista a jeho narodenie v nás. V nedeľu večer nás privítal vedúci pár manželáckych seniorov Lacko a Majka Baránkovci.  Informovali nás o celom týždni, ktorý nás čaká.

V nedeľu  1. augusta  sa od 14.00 hodiny začala recepcia  hotela Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch  napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2021, ktorý sa tento rok netradične nekonal v Banskej Bystrici, ale v Starej Ľubovni. Bol to netradičný ročník „vďaka“ pandemickej situácii, a práve preto sme sa organizátori MS rozhodli uskutočniť podstatne menšie kurzy, než na aké sme boli zvyknutí v Banskej Bystrici.

Milí priatelia,

po dlhom čase úplnej neistoty sa nám začína situácia konečne trochu uvoľňovať a dúfame, že to bude odteraz stále lepšie. No a táto nádej nám už čiastočne rozväzuje ruky a tak zverejňujeme prihlášky na letné kurzy.

Zároveň však upozorňujeme, že je to v tomto čase prihlasovanie s charakterom podmienečným, ale len v tom zmysle, či bude možné letné kurzy naozaj uskutočniť, čo ukáže až v lete aktuálna pandemická situácia a vtedy platné nariadenia zodpovedných autorít. To znamená, že vašu prihlášku budeme považovať za záväznú. Preto vás prosíme, zvážte si, či vám termín, miesto aj podmienky vyhovujú.

Májová online obnova – ukončenie ročníka 2020 vo Vranove nad Topľou. Obnova by mala byť aj každý mesiac! Zaznelo na našej skupinke počas preberania pracovného listu k téme prednášky v čase obnovy Manželských stretnutí turnusu z Vranova. Víkend 7. – 9. máj 2021 sa najprv zdal byť pre mnohých príliš blízko po predchádzajúcej februárovej obnove – no nakoniec sme boli všetci nesmierne vďační za tento čas.

Poslednú marcovú sobotu - 27.3. 2021 - sa uskutočnila jarná obnova, ktorá mala uzavrieť kurz Manželských stretnutí 2019. Kvôli pandemickej situácii u nás sme sa rozhodli ju  zrealizovať online formou. Spôsob realizácie  nebol ani tak netradičný, veď mnohé páry sa stretajú online spôsobom už niekoľko mesiacov, výnimočnosť akcie spočívala skôr  v počte zúčastnených párov, ktoré sa  na jarnú obnovu online formou prihlásili. Išlo o 106 manželských párov (vrátane 4 vdov), pracovalo sa v 32 skupinkách a 33. podpornou skupinkou boli kňazi: Marián Valábek, Dominik Vinš, Jozef Domeny, Jozef Hlaváč.

Aj keď sa v lete podaril východniarskemu tímu husársky kúsok a s výraznou Božou pomocou bol tretí turnus MS vo Vranove požehnaním, ako situácia hustla vďaka pandémii, otázku obnov mnohí ani neriešili.

Na jeseň to ozaj bolo tak – vyzeralo nereálne stretnúť sa, a iná forma ako by nebola vhodná. Na jar to však tím tretieho turnusu nevzdal: výsledkom toho je vynikajúci čas strávený 26. – 28. februára 2021 síce online, ale naplno!

Pozvánku na tento druh obnovy, ktorý si vyžadoval nielen od organizátorov, ale aj od účastníkov oveľa viac disciplinovanosti a ústretovosti, ako naživo, prijalo 25 párov.

Milí priatelia, zverejňujeme tlačivo na poukázanie sumy 2% zo zaplatenej dane za rok 2020. Toto tlačivo je určené pre fyzické osoby, ktoré si sami nepodávajú daňové priznanie. Vy, ktorí si podávate daňové priznanie sami, použijete priamo tlačivo Daňového priznania a naše údaje z Vyhlásenia.
K tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ je potrebné priložiť aj „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré vám vystaví zamestnávateľ.

Prosíme Vás, myslite na nás keď sa budete rozhodovať komu svoju časť daní poukážete. Príjem z 2% je pre nás dôležitý zdroj pre podporu sociálne slabých rodín.

Milí priatelia, to čo čítate v nadpise, nie je utópia! To je realita tohto leta. Napriek tomu, že istý nemenovaný politik nás presviedčal, že na východe nič nie je a stránka Manželských stretnutí hovorila, že všetky tohtoročné kurzy sú zrušené, všetko bolo a je trochu inak! Zdravé jadro z východu Slovenska podporované množstvom modlitieb, pripravilo v sťažených podmienkach regulárny kurz. Uskutočnil sa vo Vranove nad Topľou v priestoroch SOŠ drevárskej v dňoch 15. – 23. augusta 2020.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX