AktivityPrihláška na letné kurzy „MANŽELSKÉ STRETNUTIA 2022“

Milí priatelia,

po úspešnom zorganizovaní letných kurzov v minulom roku sme presvedčení, že sa epidemická situácia bude postupne ešte viac zlepšovať a že aj tohtoročné kurzy zorganizujeme bez nejakých väčších problémov. A tak Vám posielame prihlášky, ktoré si nájdete v prílohách tohto mailu (a budú aj na našej webovej stránke).

Ako v ponuke nižšie vidíte, aj tento rok dochádza k zmenám, lebo v Banskej Bystrici ešte stále kvôli Európskemu olympijskému festivalu mládeže byť nemôžeme. A tak sme hľadali iné možnosti.

Ponuka termínov a miesta jednotlivých kurzov je teda pre tento rok takáto:

Letný kurz MS pre seniorov 2. - 8.7.2022 Banská Štiavnica Tu je prihláška na kurz
Letný kurz MS - 1. turnus 9. - 16.7.2022 Banská Štiavnica Tu je prihláška na kurz
Letný kurz MS - 2. turnus 17. - 24.7.2022 Stará Ľubovňa Tu je prihláška na kurz
Letný kurz MS - 3. turnus 7. - 14.8.2022 Stará Ľubovňa *

* Z dôvodu poskytnutia ubytovacích priestorov
vo Vranove nad Topľou utečencom z Ukrajiny,
mení sa miesto konania tretieho turnusu.
Náhradným miestom bude hotel SOREA v Starej Ľubovni.
Tu je prihláška na kurz

 

Vzhľadom na to, že podmienky a ceny jednotlivých turnusov sú rôzne, tak si ich, prosím, najprv všetky dobre prečítajte, zvážte a podľa toho, či Vám vyhovujú, sa rozhodnite.

Ak ste sa rozhodli prihlásiť, tak si prihlášku kurzu, o ktorý máte záujem najprv stiahnite do svojho počítača, až tam ju vyplňte a pošlite na adresu organizátorov turnusu, ktorý ste si vybrali. Po jej prijatí Vám následne potvrdia, že ju dostali a zaradili Vás do zoznamu prihlásených.

Poslanie prihlášky ešte nezaručuje Vašu účasť na kurze v prípade, ak bude záujem väčší, ako sú kapacitné možnosti. Prihlášky sa preto zoraďujú do poradovníka - podľa dátumu ich doručenia.

Tešíme sa na Vaše prihlášky.

Zostávame v modlitbách za Vás a prosíme aj Vás o modlitby za dobrú prípravu a uskutočnenie letných kurzov a aj za celé dielo Manželských stretnutí.

                                                                                               Vedenie MS

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX