AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 1.turnus (Banská Štiavnica, 9.-16.7.2022)

V sobotu 9. júla sa od 14.00 hod. začal internát SOŠ služieb a lesníctva napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2022, ktorý sa po prvýkrát konal v Banskej Štiavnici.

Po ubytovaní, večeri a zoznámením sa s novým prostredím sme sa o 19:30 spoločne stretli na otváracom stretnutí v spoločenskej sále a po ňom aj na úvodnej svätej omši.

Premiérový kurz v  Banskej Štiavnici absolvovalo  53 manželských párov z 38 miest a obcí nielen na Slovensku, ale aj rodiny žijúce v Rakúsku. Najviac rodín prišlo z Bratislavy- 8, zo Žiliny  4, z Trenčína 3. V službe pre toto spoločenstvo boli 3 kňazi. 40 animátorov spolu s hlavnou animátorkou Lydkou Čeledovou sa staralo o 103 detí. Kurz absolvovali aj 4 bohoslovci  z nitrianskeho seminára. Išlo o absolventov 4. ročníka a každý z nich bol zaradený v skupinke spolu  s manželmi. Celé spoločenstvo tvorilo spolu 256 duší.

V nedeľu dopoludnia začal pre manželov program v sále. Tohtoročný 29. ročník MS  sa niesol v duchu motta: „Spolu na ceste!“ Pri vstupe do sály dostal každý manželský pár malý kompas ako symbol toho, čo nás počas tohto týždňa bude čakať. Po krátkom úvodnom programe, v ktorom bolo predstavené, ako by to „Spolu na ceste“ mohlo vyzerať, už nasledovala prvá prednáška so svedectvom : Krízy v manželstve, ničitelia lásky v podaní manželov Vladka a Beátky Laktišovcov.

Program MS už tradične tvorili prednášky, po nich nasledovala práca v skupinkách. Don Marián mal pred každou dopoludňajšou prednáškou pripravené duchovné slovko na zamyslenie. Každé ráno sme boli pozvaní k ranným modlitbám, ktoré starostlivo pripravili manželia Chromiakovci.  Prednášky a svedectvá boli plné úprimnosti, otvorenosti, smiechu aj plaču a mali každému z nás čo povedať. Po každej prednáške prednášajúci pripevnili na smerovník nápis pripomínajúci ich tému prednášky . Prednášajúci zároveň dostali ako pozornosť za svoju službu originálny obraz z dielne Janky Gallikovej.

V pondelok  večer sme sa v skupinkách modlili za svoje potreby.

Utorkové  popoludnie bol voľný program, ktorý rodiny využili na prehliadku mesta Banská Štiavnica  a okolia.

V stredu večer pripravili manželia Laktišovci diskusiu na tému Závislosti a  cesta uzdravenia z nich.

Vo štvrtok  sme mali Popoludnie rodiny. Od 14:00 hodiny si mohli celé rodiny zasúťažiť na rôznych stanovištiach, ktoré pre nás pripravili animátori. Po skorej večeri sme sa  vypravili na Štiavnickú kalváriu, kde sme spoločne slávili sv. omšu. Po omši nám správca Kalvárskeho fondu predstavil históriu tohto prekrásneho miesta a po výstupe na vrchol kalvárie  porozprával príhody, ktoré sa udiali počas rekonštrukcie tohto diela.

V piatok popoludní  nás čakala už tradičná maturita. Po nečakanom ťažkom úvodnom výsluchu na policajnej stanici a povinnej dychovej skúške sme mohli nastúpiť do rôznych dopravných prostriedkov a vybrať sa spoločne na trať manželskej maturity, ktorá spočiatku viedla ulicami mesta, ďalej prechádzala okolo kalvárie  a končila na internáte, kde už  čakala maturitná komisia, ktorá absolventom zablahoželala k úspešnému absolvovaniu maturitnej skúšky a odovzdala im diplom.

Manželácka kapela fungovala pod taktovkou  Lydky Murárovej. Počas týždňa sme boli svedkami postupného zväčšovania sa manželáckej kapely a jej krása a pestrofarebnosť vynikli počas slávnostnej svätej omše s obnovením manželských sľubov. Deti s animátormi boli v tom čase na celodenných výletoch a večer mali tiež svoju svätú omšu. Po nej manželom pripravili slavobránu, ktorou obnovení manželia museli prejsť.

V sobotu nás čakal  ešte slávnostný záverečný program, svedectvá manželov, požehnanie mamičkám.  Presne v tento deň 16.7. 2022 oslávil don Jožko Domeny 75 rokov. Naša manželácka kapela si pre neho pripravila unikátny hudobný darček- skladbu z opery Nabucco- Zbor židov, v slovenskom prevedení Vzlietni duša. Ich interpretácia tejto skladby dojala k slzám nielen samotného oslávenca, ale takmer celú sálu.

Nadišiel čas rozlúčky. Prežili sme krásny týždeň plný zážitkov, dojmov, manželského zbližovania sa a po záverečných svedectvách môžeme skonštatovať, že aj Božích zásahov do našich manželských životov.

Nuž teda, vykročme všetci v duchu motta „Spolu na ceste“ do našich domovov, rodín a farností a svedčme o radostnom a svätom prežívaní sviatostného manželstva.

Roman a Naďa Plevovci

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX