AktivityPrvá hybridná jesenná obnova MS v Drienici 21.-23.10.2022

Počas víkendu 21. - 23. októbra 2022 sa uskutočnila jesenná obnova Manželských stretnutí v hoteli Javorna v Drienici pri Sabinove. 

Prvýkrát v histórii Manželských stretnutí sa konala hybridnou formou, teda bolo možné zúčastniť sa prezenčne alebo online. Prípravu, priebeh a realizáciu celej obnovy pre všetky štyri letné kurzy Manželských stretnutí 2022 zabezpečoval tím tretieho turnusu.

Do Drienice prišlo 43 manželských párov a 3 vdovy. Prítomní boli aj dvaja kňazi - don Marián Valábek a o. Martin Rečlo.

Online bolo pripojených 32 párov. Vytvorili 10 online skupiniek, z toho 3 boli hybridné, teda VPS-ky boli v Drienici a ostatní online.

Program bol v niečom klasický, typický pre jesennú obnovu:

 • predstavenie vedúcich jednotlivých turnusov
 • dve prednášky manželov spojené so svedectvom na témy
  • Úloha muža a úloha ženy v kresťanskom manželstve - prednášali Janko a Emka Jurkemíkovci,
  • Výchova detí v rodine - prednášali Jozef a Silvinka Trenčanovci
 • hosť - pozvanie prijal o. Dušan Škurla s témou Trojuholník smrti, ktorý ničí kruh rodiny
 • príhovory don. Mariána pred prednáškami
 • sväté omše, na ktorých bola kantorkou Evka Mošková
 • adorácie v kaplnke, ktorú pripravili a vyzdobili Marienka Staneková a Ivetka Čandová
 • ranné modlitby pripravili a viedli Evka a Mirko Moškovci
 • no a, samozrejme, kapela pod vedením Márie Kohutiarovej.  

Novinkou bola poobedňajšia prechádzka v prírode - rande s otázkami, ktoré navodzovali témy na rozhovor vo dvojici. Otázky pripravili Emil a Anka Kondelovci a kulisy nádherná jesenná príroda pod Lysou. Mapku trasy dostal každý vytlačenú, ale bola k dispozícii aj online (https://sk.mapy.cz/s/lusadepaso). Kto chcel prejsť celú trasu, tak mu poslúžila na orientáciu, aby sa nestratil 😊. Potešilo nás, že aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia pršať začalo, až keď sme sa všetci vrátili.

Orieškom bolo technicky zariadiť všetko tak, aby to vyhovovalo aj online prenosu. Ozvučovaciu techniku poskytol Peťo Breškovič ml. a s pomocou svojho otca Petra Breškoviča st. všetko zapojili a neustále dolaďovali. Po úvodných ťažkostiach sa im podarilo nastaviť výborný zvuk, za čo zožali veľa poďakovaní od online účastníkov.

Online účastníci videli obraz snímaný kamerou, ktorú priniesol Norbi Borovský, pripojil ju na svoj notebook a celý čas obsluhoval. Všetci v Drienici sme videli pripojených online účastníkov na plátne - vďaka tomu sme sa cítili byť spoločne prepojení.

V piatok večer aj po oboch prednáškach sme zabezpečili rozdeľovanie online účastníkov do samostatných skupiniek.

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácií jesennej obnovy, aj za všetky modlitby.

Hybridná obnova bola naozaj veľká výzva, a sme radi, že sa to podarilo - Duch Svätý radil a s Božou pomocou všetko dobre dopadne.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia a na ďalšie výzvy.

 

Vlado a Drahuša Jackovci

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

 • požehnanie pre dielo MS
 • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
 • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

 • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX