AktivityMilí priatelia.

Po covidových rokoch, ktoré nás nútili improvizovať a hľadať iné miesta na naše letné kurzy než na aké sme boli dovtedy roky zvyknutí, máme možnosť vrátiť sa aj do Banskej Bystrice. Sme radi hlavne aj preto, lebo tie ceny sú tam aj napriek celkovej situácii predsa len nižšie ako v iných zariadeniach, čo snáď umožní prihlásiť sa aj takým z vás, pre ktorých boli vlaňajšie poplatky príliš vysoké.

Dlho sme čakali na potvrdenie cien, čo sa konečne podarilo, a tak vám už posielame aj prihlášky, ktoré si nájdete v prílohách tohto mailu (a budú aj na našej webovej stránke).

Ako v ponuke nižšie vidíte, tento rok sa prvý a druhý turnus vracia do Banskej Bystrice a tretí, po dobrých skúsenostiach z jesennej obnovy, bude v Drienici pri Sabinove. Kurz MSS zostáva v Banskej Štiavnici, kde boli aj vlani.

Ponuka termínov a miesta jednotlivých kurzov je teda pre tento rok takáto:

Milí priatelia, zverejňujeme tlačivo na poukázanie sumy 2% zo zaplatenej dane za rok 2022. Toto tlačivo je určené pre fyzické osoby, ktoré si sami nepodávajú daňové priznanie. Vy, ktorí si podávate daňové priznanie sami, použijete priamo tlačivo Daňového priznania a naše údaje z Vyhlásenia.
K tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ je potrebné priložiť aj „Potvrdenie o zaplatení dane“, ktoré vám vystaví zamestnávateľ.

Prosíme Vás, myslite na nás keď sa budete rozhodovať komu svoju časť daní poukážete. Príjem z 2% je pre nás dôležitý zdroj pre podporu sociálne slabých rodín.

Koncom januára sa v Badíne uskutočnila duchovná obnova manželských párov, ktoré slúžia ako VPS počas letných kurzov MS a MSS. Stretlo sa 46 párov, ktoré duchovne sprevádzali don Marián Valábek a don Dominik Vinš. Služba VPS je jedným z kľúčových predpokladov pre realizovanie letných manželských kurzov. Na to, aby VPS – ky mohli vytvoriť prostredie prijatia a dôvery v skupinkách počas leta, potrebujú čerpať. A tento čas duchovnej obnovy bol práve vyhradený len pre manželov. Každý manželský pár mal príležitosť zastaviť sa, zrekapitulovať svoje vlastné prežívanie v manželstve a porovnať ho s prežívaním svojho partnera...

Východniarsky kurz Manželských stretnutí začal 7. augusta 2022 na novom mieste v Ľubovnianskych kúpeľoch. Stáva sa zvykom, že napriek kilometrovej diaľke, čím ďalej, tým viac hostí aj západniarov.  Možno bol takto posledný z letnej série Manželských stretnutí 2022 dôvodom - tak na ceste na kurz, ale hlavne späť - naplno si odžiť heslo tohto ročníka „Spolu na ceste“.

Stretli sme sa v Starej Ľubovni v nedeľu 17. 7. 2022, po druhý raz v hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch. Tento rok pod vedením pápeža Františka  prebieha Synoda o synodalite a v tomto duchu sa niesli aj tohoročné Manželské stretnutia. Téma Manželských stretnutí v súlade so Synodou bola daná motívom „Spolu na ceste“, pre nás manželov na ceste k svätému manželstvu.

V sobotu 9. júla sa od 14.00 hod. začal internát SOŠ služieb a lesníctva napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2022, ktorý sa po prvýkrát konal v Banskej Štiavnici. Po ubytovaní, večeri a zoznámením sa s novým prostredím sme sa o 19:30 spoločne stretli na otváracom stretnutí v spoločenskej sále a po ňom aj na úvodnej svätej omši.

Kde je Ježiš ? Hľadajte Ježiša ... (v chráme) bolo témou tohtoročného kurzu Manželských stretnutí starých rodičov a seniorov (ďalej len „MSS“), ktorý sa konal 2.-8. júla 2022 v Banskej Štiavnici v internáte Strednej odbornej škole služieb a lesníctva, kde sme boli aj ubytovaní. Do tohto čarokrásneho kúta Slovenska prišli MS a MSS prvýkrát. Keďže jarné a jesenné obnovy sa konali v minulých dvoch rokoch iba online, veľmi sme sa na seba tešili.

Milí priatelia,

po úspešnom zorganizovaní letných kurzov v minulom roku sme presvedčení, že sa epidemická situácia bude postupne ešte viac zlepšovať a že aj tohtoročné kurzy zorganizujeme bez nejakých väčších problémov. A tak Vám posielame prihlášky, ktoré si nájdete v prílohách tohto mailu (a budú aj na našej webovej stránke).

Ako v ponuke nižšie vidíte, aj tento rok dochádza k zmenám, lebo v Banskej Bystrici ešte stále kvôli Európskemu olympijskému festivalu mládeže byť nemôžeme. A tak sme hľadali iné možnosti.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX