AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 2.turnus (Stará Ľubovňa 17.–24.7.2022)

Stretli sme sa v Starej Ľubovni v nedeľu 17. 7. 2022, po druhý raz v hoteli SOREA v Ľubovnianskych kúpeľoch.

Tento rok pod vedením pápeža Františka  prebieha Synoda o synodalite a v tomto duchu sa niesli aj tohoročné Manželské stretnutia.

Téma Manželských stretnutí v súlade so Synodou bola daná motívom „Spolu na ceste“, pre nás manželov na ceste k svätému manželstvu.

Zišli sme sa preto, aby sme sa pravdivo pozreli na našu spoločnú cestu vo svojom manželstve a poskytli mu celý týždeň, v ktorom si vytvoríme lepšie podmienky na túto spoločnú cestu k svätosti nášho manželstva.

Prišlo nás 36 manželských párov z 27 obcí, ich 47 detí, 20 animátoriek a animátorov, traja kňazi a hlavná animátorka. Dvanásť párov prišlo medzi nás po prvý raz.

Po ceste pre niektorých dlhšej, pre niektorých kratšej, nás v hoteli posilnili večerou a po nej sme začali náš spoločný týždeň svätou omšou, potom nasledovalo privítanie a základné informácie.

A už nasledoval program kurzu:

Každý ďalší deň sme mali možnosť začať spoločnou rannou modlitbou v prednáškovej sále.

Potom nasledovali prednášky, práca v skupinkách, sväté omše, rozhovory s Bohom v kaplnke, rozhovory medzi manželmi, rozhovory medzi priateľmi, sprevádzané rôznymi prejavmi radosti manželov, rodičov, detí a animátorov.

Hlavný program tvorili prednášky napísané životom jednotlivých manželstiev, odprednášané manželskými pármi, účastníkmi celého kurzu. Odznelo 9 prednášok. Keďže sme museli kurz skrátiť o deň, boli do jednej prednášky spojené témy „Základy komunikácie“ a „Vyjadrovanie pocitov“ pod spoločným názvom „Základy komunikácie a vyjadrovanie pocitov“ a téma napĺňania potrieb a téma prejavovania pozorností boli spojené do jednej prednášky „Napĺňanie potrieb manželov a prejavy lásky“. Pred jednotlivými prednáškami nás do ich tém uvádzali milé básnické dielka z pera nášho manželáka Mira.

Následné stretnutia v skupinkách (po 4 manželské páry) boli priestorom na rozhovory na tému prednášky, na pravdivé spoznanie aktuálneho stavu nášho manželstva, na hľadanie nových podnetov do ďalších spoločných dní a rokov.

K podnetom nám prispieval aj don Marian v pravidelnom rannom slovku a v kázňach, kde nám predkladal myšlienky z katechéz, či diel posledných svätých otcov k téme obyčajno-neobyčajnej cesty svätosti manželstva.

Pre nás manželov kurz vyvrcholil maturitou. Tento rok to bola skúška vedúca k predĺženiu platnosti manželského vodičského preukazu. Všetci sme boli veľmi radi, že sme získali počas kurzu ďalšie vedomosti a zručnosti na to, aby sme ich vedeli lepšie využívať pre dobro nášho manželstva.

Vyvrcholením maturitného dňa bola slávnostná svätá omša spojená s obnovou manželského súhlasu.

Okrem prednášok a práce v skupinkách sme mali ešte ďalší, doplnkový program. V utorok večer sme sa v skupinkách modlili za potreby jednotlivých členov skupiniek a vnímali sme to ako požehnaný čas. V stredu nám rodinné voľné popoludnie dalo priestor spoznať okolie Starej Ľubovne. Rodiny strávili čas návštevou Ľubovnianskeho hradu či skanzenu, Litmanovej, Levoče alebo Bardejova, stretnutiami so známymi a viacerí sa osviežili aj v hotelovom bazéne.

Vo štvrtok počas obedňajšej prestávky sme mali možnosť využiť ponuku vydavateľstva Don Bosco a nakúpiť si rôzne knižky.

V piatok popoludní sme si zopakovali úspešný vlaňajší Deň rodiny. Animátori pripravili pre všetky rodiny olympiádu. Tá začala ako každá iná - slávnostným otváracím ceremoniálom. Na súťažiacich, teda celé rodiny, čakalo 14 disciplín, v ktorých sa všetci zadýchali, zapotili, zasmiali a zabavili, ale najmä strávili čas spoločne. Po večeri bol pripravený DJ Peťo s tanečným večerom pre všetkých.

Do tretice bola v tento večer možnosť individuálnej konzultácie na tému zodpovedné rodičovstvo.

V nedeľu dopoludnia sme sa rozlúčili posledným stretnutím v prednáškovej sále. Posledné spoločné chvíle tradične patrili aj požehnaniu mamičiek v požehnanom stave (teraz bola medzi nami iba jedna) a následne požehnaniu všetkých účastníkov, ktoré nám udelil don Marián.

Hlavný program by sa nemohol konať bez pomoci animátorov, ktorí sa trpezlivo pod vedením hlavnej animátorky Lydky starali o naše deti. Každý deň dopoludnia i popoludní počas našej práce na prednáškach a v skupinkách. O ich formáciu a duchovné sprevádzanie sa staral don Jožko. Všetkým zo srdca ďakujeme.

Manželáky by neboli manželákmi bez kňazov pripravených slúžiť manželom. Don Marián a don Dominik sa celý týždeň starali o nás po duchovnej stránke. Slúžili sväté omše, boli našimi poslucháčmi, radcami, sprevádzali a usmerňovali nás v tom, čo sme potrebovali. Vysluhovali sviatosť zmierenia, povzbudzovali nás svojou prítomnosťou, svojím slovom i úsmevom. Ďakujeme našim kňazom, nech ich Pán odmení!

Ďakujeme všetkým slúžiacim - organizátorom, prednášajúcim, VPS-kám, hudobníkom a spevákom, kľúčiarom, zvukárom, manželom vedúcim ranné modlitby, tým, ktorí sa starali o kaplnku a každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil a poslúžil tomuto spoločenstvu – napríklad aj úsmevom, dobrou náladou, vnímavosťou na potreby druhých, čo všetko umocňovalo prežívanie manželákov v kruhu príjemného spoločenstva.

Ďakujeme nášmu Pánovi za dielo MS, za to, že sme do neho boli prizvaní. Ďakujeme Pánovi za to, že chceme a môžeme žiť v manželstvách a rodinách a že môžeme cez ne ohlasovať evanjelium v dnešnom svete.

A zo Starej Ľubovne sme sa rozišli do Novej „Ľúbovne“, ako nás povzbudil don Marián.

                 Juraj a Joja Červeňovci

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX