AktivityJarná obnova pre všetky letné kurzy (online 11.-12.3.2022)

Prijmite pozvanie na jarnú ONLINE obnovu. Opäť sa vidieť, navzájom sa povzbudiť a inšpirovať.

Ak máte chuť a čas zúčastniť sa obnovy, prosíme, nahláste sa mailom niektorému z vedúcich turnusov - Plevovcom, Polakovičovcom, Jackovcom alebo v prípade MSS Gabčíkovcom najneskôr do 25.2.2022.  Účasť na letnom kurze nie je podmienkou.

Ak ste sa letného kurzu už dlhšie nezúčastnili, môžete sa na obnovu prihlásiť na adrese .

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX