AktivityManželské stretnutia starých rodičov a seniorov 2022 (Banská Štiavnica 2.–8. 7. 2022)

Kde je Ježiš ? Hľadajte Ježiša ... (v chráme) bolo témou tohtoročného kurzu Manželských stretnutí starých rodičov a seniorov (ďalej len „MSS“), ktorý sa konal 2.-8. júla 2022 v Banskej Štiavnici v internáte Strednej odbornej škole služieb a lesníctva, kde sme boli aj ubytovaní. Do tohto čarokrásneho kúta Slovenska prišli MS a MSS prvýkrát. Keďže jarné a jesenné obnovy sa konali v minulých dvoch rokoch iba online, veľmi sme sa na seba tešili.

Program sa začal v sobotu 2. júla o 18:00 hodine. Privítali nás Lacko a Majka Baránkovci  a vyslovili prianie, aby sme sa obohatili o nové informácie, životné skúsenosti, podelili sa, zdieľali, porozprávali sa o našich túžbach, snoch, prianiach, lebo prichádzame do spoločenstva, ale hlavne k zdroju, k nášmu Pánovi. Potom nám porozprávali o zmenách, ktoré sa udiali od minulého letného kurzu. Abdikovali vo vedení MS a tým pádom aj v MSS. Do vedenia MS a MSS boli zvolení Karol a Evka Pekárovci. Pekárovci túto úlohu prebrali na 3+3 roky. Popriali im Božie požehnanie a ako symbol im odovzdali palicu. Byť vedúcim párom MSS je veľká služba, obeta pre iných. Potom nás nový vedúci pár oboznámil s programom na celý týždeň, čo nás čaká, plus praktické informácie.

Následne sa Lacko Baránek štylizoval do postavy evanjelistu Lukáša a porozprával nám príbeh ako sa dvanásťročný Ježiš stratil rodičom v chráme. Lk 2, 41 – 52. Hneď na to tento príbeh zahrali niektorí manželáci v kostýmoch. Na záver sa Lacko všetkých spýtal: „Nemá byť 5. evanjelium mojim svedectvom o Kristovi ? Nemám ho napísať vlastným životom ?“ A dodal: „Nech ľudia čítajú v našich životoch, že Ježiš je Pán“.

Nasledovalo stretnutie VPS.

NEDEĽA: 3.júla 2022

Nedeľu sme začali rannými chválami, ktoré viedli Albín a Mária Kolkovci. Doobeda sme si vypočuli úvodnú prednášku Mariána a Terky Haydenovcov: Odkiaľ a kam smerujeme. Na ich spoločnej ceste ho aj oni hľadali a s veľkou pokorou uznali, že On im dovolil, aby ho aj našli. Cesta, ktorou kráčali, pripomína zmeny v prírode, nielen striedanie ročných období, ale aj slnečné dni, búrky, zimu, kvitnutie kvetov, aj dozrievanie ovocia. Každý manželský pár má svoju vlastnú cestu. Sú chvíle a udalosti v živote, ktoré sú pekné, ale naše slabosti a pády sú často príčinou mnohých zranení a sklamaní. Pán Boh je však zárukou, že z každého pádu môžeme vstať, lebo On nám pomáha. On nás dvíha. Naše nevernosti napráva svojou vernosťou. Pomáha nám svojou milosťou, uprostred každodenných činnosti, praktizovať vzájomnú lásku, trpezlivosť a pokoru, ale učí nás aj prežívať radosť a s Jeho pomocou kráčať vždy ďalej k cieľu, k spoločnej večnosti. Všetko, čo nám náš Pán Boh ponúka, prežívame oveľa intenzívnejšie, keď sme spolu vo vzájomnom porozumení. Jeseň života môžeme prežívať s Ježišom ako babie leto. Pán Ježiš nám hovorí:” Buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte...” Matúš- 24, 44.

Nasledovala práca v skupinkách, ktorú tvorili tri manželské páry. Pracovali sme podľa pracovných listov, zdieľali sa navzájom k danej téme a čo sme nestihli prebrať, mohli sme dokončiť vo voľnom čase, ak s tým páry súhlasili. Medzi každou aktivitou sme mali prestávku na presun, rozhovor, na regeneráciu. Po obede bola vždy jeden a pol hodinová prestávka na občerstvenie, na prechádzky po okolí, na oddych.

V nedeľu poobede sme mali druhú prednášku: Nové životné situácie. Odprednášali nám ju Janko a Anička Rajskí. Je čas narodiť sa, milovať, zomrieť. Nové životné situácie v našom veku prichádzajú neuveriteľne rýchlo. Každý z nás prežíva starnutie rôzne. Závisí to od našej vonkajšej i vnútornej dispozície. Starnutie je proces a má svoje etapy. Odchod do dôchodku je veľký zlom v živote. Čas strávený s manželkou / manželom a rodinou je ďaleko viac ako peniaze. Viac sa zamerali na spoločné aktivity. Náš život po 60-ke. Pre nich krásny čas staroby - nové vzťahy detí, radosť z rodín a vnúčat, stále plný dom a džavot detí, ktoré sú ako doma. Príde 70-ka a my prechádzame do vyššej etapy starnutia. Vnúčatá odrástli, chodia stále menej, majú už svoje rovesnícke partie. Polovica z nás slabšie vidí, druhá polovica slabšie počuje a všetci zabúdame, stále čosi hľadáme, nemáme kedy upratať po sebe. Ale koľko radosti, keď vec nájdeme. Syndróm prázdneho hniezda - stále prázdnejší dom. A to je ten rozdiel. Keď vnúčatá chodia „ako domov“, necítiť to prázdne hniezdo. Ale príde čas, keď začnú chodiť „na návštevu“. Rozumom to chápeme. Je to prirodzené, normálne, tak to má byť. Ale emočne to dá zabrať. Pri všetkých problémoch a trápeniach najdôležitejší je náš vzťah. Prakticky robiť všetko preto, aby sme boli spolu šťastní, aby sme kráčali spolu a boli si v starobe oporou. To dokáže  v našom manželstve len Boh, to si sami nedáme. Niekedy príde silná skúška a my začíname duchovný boj. A opakujeme si “ Pane, Ty sa postaraj.“

ČO NÁS ČAKÁ? Tajomstvo večnosti nás presahuje, ale ako každé tajomstvo aj určitým spôsobom priťahuje.... Čo má pre nás Pán Boh pripravené? Ako to bude s nami? Aké to bude, keď Ho uvidíme z Tváre do tváre? Kto ho z nás dvoch skôr spozná? Naša cesta sa skladá z drobných, čiastkových úsekov. Pýtajme sa po prebudení: Pane, čo dnes odo mňa chceš, čo ma dnes čaká? Niečo prekvapivé, alebo úplne všedný deň? Deň krásny, alebo ťažký? Potom príde ďalší deň, možno rok, nevieme. Je to moja, naša cesta, Nebeský otec ma, nás po nej vedie a Ježiš ma, nás drží za ruku.

Práca v skupinkách, polhodinová prestávka a prvá svätá omša s donom Mariánom Valábkom.

Od 20:00 – 22:00 hod. bola adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

PONDELOK: 4.júla 2022

Don Marián Valábek pri svojom rannom slovku, ktoré mal každý deň, pred prednáškou vyslovil aj tieto myšlienky: „Naša sviatosť manželstva je nadprirodzená záležitosť. Sme národ seniorov, Pán Boh s nami počíta. Našou úlohou je modliť sa.“ Tretiu prednášku:

Posolstvo Svätého Otca Františka k 1. svetovému dňu starých rodičov a seniorov mal farár Vladimír Kutiš, ktorý bol s nami až do utorka večera.

V prednáške nás otec Vladimír previedol obsahom listu Sv. Otca a pripojil mnoho osobných skúseností zo svojej dlhoročnej  pastoračnej práce.

Pán však posiela svojich poslov aj prostredníctvom Božieho slova, ktoré nám nikdy v živote nechýba. Prečítajme si každý deň jednu stranu z evanjelia, modlime sa žalmy, čítajme prorokov! Budeme dojatí Pánovou vernosťou. Písmo nám pomôže pochopiť aj to, čo Pán od nás žiada v našom terajšom živote.

Týmito slovami sa obracia dnes aj na nás, aby nám pomohol lepšie pochopiť, že naším povolaním je chrániť korene, odovzdávať vieru mladým a starať sa o maličkých. Dobre počúvajte: Aké je naše povolanie dnes, v našom veku? Chrániť korene, odovzdávať vieru mladým a starať sa o maličkých. Nezabudnite na to. K rôznym pilierom, ktoré musia podopierať túto novú konštrukciu sveta, patria tri, ktoré môžeš pomôcť vybudovať práve ty, lepšie než iní. Sú to tri piliere: sny, spomienky a modlitba. Pánova blízkosť dá aj tým najslabším z nás silu vydať sa na novú cestu, na cestu snívania, spomínania a modlitby.     Po prednáške bola beseda, kde otec Vladimír odpovedal na naše zvedavé otázky.                             

Po obede sme sa premiestnili do amfiteátra medzi Dolným a Stredným kostolom na  štiavnickej Kalvárii, kde sme mali Kajúcnu pobožnosť. Jej hlavnými aktérmi boli otec Vladimír, Janko Rajský, Lacko a Majka Baránkovci.

Po jej skončení nám otec Vladimír rozdal malé drevené kríže z dielne jeho otca. Je to dôkaz ako remeslo môže byť užitočné aj na duchovnom poli.

UTOROK: 5.júla 2022

Albín Kolek nám pri ranných chválach oznámil, že tento deň je sviatok slovanských vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda. Don Marián nám v rannom slovku povedal, že „manželstvo je odvaha a risk“ a „je to prvé miesto, kde sa učí milovať“.

Ranné chvíle, hlavne prvá hodina je pre staršieho človeka najťažšia. Musí rozhýbať svoje telo a myseľ. Veronika Géciová nám predviedla, ako sa pomocou jednoduchých cvikov dostať do správnej kondície.

Pred viacerými prednáškami sme si slovom, darčekmi, piesňami a tancom pripomenuli krásne okrúhle výročia manželov z tohto kurzu. A v tento deň si až 6 manželských párov pripomenulo, že v tomto roku oslávili alebo ešte len oslávia 40.výročie svojho sviatostného manželstva. To bolo radosti.

Potom nám Stanko a Zdenka Kubištelovci rozpovedali svoj manželský príbeh v prednáške „Uzdravujúca sila odpustenia – cesta k slobode“.  Najdôležitejšie pre uzdravenie je vedieť odpúšťať. Bez odpúšťania nevieme prijímať manžela/manželku, nevieme prijať seba. Pozrieť sa na seba pravdivo nie je jednoduché. Naša mienka o sebe môže byť privysoká aj prinízka. Nájdime odvahu pozrieť sa na seba pravdivo. Pomenovaním a prijatím svojich nedostatkov a odovzdaním sa do Božej vôle možno dosiahnuť uzdravenie. Nastáva pokoj a ticho v duši, šťastie milovaného Božieho dieťaťa.

Keď človek prestane napredovať, hlavne vnútorne, začne byť k svojim blízkym tvrdý

a neláskavý, šíri nepokoj. Únava, pocit osamelosti a rôzne ťažkosti nás môžu doviesť ku kríze viery. Kto sa nevie zmieriť s minulosťou, žije v sklamaní a bez nádeje. Čo sa stalo a čo sme prežili, sa už nezmení, je to náš príbeh. Buďme vďační za všetko, čo sme prežili, veď sme to prekonali s Božou pomocou. Odpustenie je veľká milosť. Je to východisko

z najhorších situácií, šanca znova žiť.

Zotrvanie v hneve je malé umieranie. Odpustenie je malé zmŕtvychvstanie.

Keď sa manželia naučia navzájom si odpúšťať, stanú sa svedkami malých zázrakov vo svojej rodine. Začne ožívať všetko, čo bolo zničené. Denné odpúšťanie malých zranení nás pripraví na to, aby sme obstáli v závažnejších situáciách. Keď budem od manželského partnera vyžadovať, aby bol taký, ako ja chcem, budeme sa navzájom veľmi zraňovať. Áno priatelia, odpúšťajme. Veď chceme, aby aj nám bolo odpustené. Na našej ceste na tejto zemi sme už oveľa bližšie k cieľu, ako k štartu. Stále sme tu, napravme, čo je v našich silách. Nech máme pokojnú starobu, bez tieňa hriechu. Aj keď sme starí a spomalení, často sa viac tešíme zo života ako mladí. Odpúšťanie v manželstve je chlieb každodenný. V skupinkách a v dvojiciach sme mali možnosť hľadať odpoveď na otázku: Aké je to žiť so mnou?

Poobede sme mali Deň zmierenia, kde sme od 13:00 do 17:00 hod. zachovali silencium.

Účastníci kurzu mohli tento čas využiť na svätú spoveď, dokonca aj generálnu spoveď, na duchovný rozhovor s kňazom, na rozhovor vo dvojici na izbe alebo na prechádzke.

Dnes medzi nás prišiel aj kňaz Jožko Hlaváč z farnosti Lysá pod Makytou, ktorý s nami ostal do konca kurzu. Večer odišiel o.Vladimír Kutiš.

Večer prebehli v skupinkách modlitby za potreby.

Don Marián priniesol na predaj niekoľko zaujímavých kníh o manželstve, čo niektorí manželia využili a domov si odniesli kvalitné knihy.

STREDA: 6. júla 2022

V tento deň bola malá zmena. Nezačali sme rannými chválami o 7:00 hod., ale svätou omšou o 6:45 hod. Prišli medzi nás manželia Machalovci nadýchať sa našej manželáckej atmosféry.

Nasledovala prednáška Jožka a Márie Draveckých: Vyjadrovanie pocitov Prednáška bola pôvodne vypracovaná na tému "Láska pretvára aj chorobu" a jej hlavným obsahom bolo svedectvo o prežívaní Jožkovho onkologického ochorenia v ich manželstve. Potom sa priradila k téme "Vyjadrovanie pocitov" a bola doplnená o Jožkove aj Máriine emócie, prežívané chronologicky v jednotlivých etapách choroby. Od neistoty, obáv a potom úľavy, keď histológia po operácii nenašla zhubné bunky, cez šok, že ich o 13 mesiacov nemilo prekvapila biopsia, až po prijímanie nových a nových obmedzení, ktoré prinášala postupujúca choroba. Prednáška ladila s pracovným listom a bola postavená na osobnom svedectve, ktoré poslucháčov zaujalo. Záverečnej modlitbe k Duchu Svätému predchádzala voľná citácia Pierra Theilharda de Chardin, že v každej chvíli môžeme byť Božími spolupracovníkmi. V zdraví, v mladosti spolupracujeme s Bohom Stvoriteľom. Ak sme chorí, trpíme, zlyhávame, spolupracujeme s Bohom Vykupiteľom.

Pri obede sme dostali suchú večeru a mali sme pred sebou voľný poldeň. Každý z nás ho využil po svojom. Niektorí si sadli na Štiavnickú Anču a nechali sa voziť po meste a obdivovali jeho pamiatky: Trojičné námestie, Botanickú záhradu, Banské múzeum, Nový Zámok .... Ale boli aj takí, ktorí išli pešo do centra mesta. Iní fascinovaní Kalváriou si ju ešte raz vyšliapali. Mnohí sadli do áut a poprezerali si okolie mesta: Svätý Anton, Štiavnické Bane, Banská Belá, Vyhne, Sitno, Klinger, Arborétum Kysihýbeľ, tajchy, jazero Počúvadlo..... Niektorí ostali na izbách a odpočívali. Každý robil to, čo mu najviac vyhovovalo.

Ale väčšina sa vrátila, lebo večer o 19:00 hod. mal zaujímavú prednášku manželák Peter Ľubušký  Svoju prezentáciu nazval „Vitajte v Banskej Štiavnici“.

So zanietením nám porozprával o zväzku hornouhorských slobodných, kráľovských, banských miest, ktorých bolo sedem: strieborná – Banská Štiavnica, zlatá – Kremnica, medená - Banská Bystrica, ďalej Nová Baňa, Pukanec, Banská Belá a na koniec Ľubietová. Kde sa aká ruda ťažila, ako sa spracovávala, o ťažkom živote baníkov, o nástrojoch, ktoré používali pri ťažbe, o rudných žilách, štôlňach, o unikátnom systéme tajchov. Ale najzaujímavejšie bolo, že prepojil túto ťažbu s duchovnom, kde Ježiša Krista nazval našou veľmi bohatou baňou a citoval Bibliu, napríklad Príslovia 17,3, kde sa hovorí: „taviaci téglik je na striebro, pec je na zlato, srdcia však skúša Pán“. Na ukážku priniesol aj rôzne rudy a banské pomôcky. Kto prišiel, neoľutoval. Bol to dobre investovaný čas.

ŠTVRTOK: 7.júla 2022

Od 23.2.2022 Svätý Otec František predniesol 15 katechéz o hodnote staroby. Stvárnením nápadu Marianky Fülöpovej vytlačiť tieto katechézy sme ich od nášho vedúceho páru, Evky a Karola Pekárovcov dostali ako darček v podobe zelenej brožúry s týmito 15 katechézami Svätého Otca. Je výhradne určená pre vnútornú potrebu účastníkov tohto kurzu MSS.

Náš kurz dostal veľa pozdravov od manželákov, ktorí boli s nami duchovne spojení, za čo im ďakujeme.

Dopoludnia nás obohatili Jožko a Mária Dědovci svojou poslednou prednáškou: Bližšie k sebe. Poukázali, že muž a žena sú pozvaní zažiť už tu na zemi plnosť lásky a cestu k vzájomnému zbližovaniu, ktorá smeruje k pôvodnému prameňu tejto lásky – k Bohu. Zdôrazňovali význam napĺňania potrieb manželov, pričom poukázali na to, že vzhľadom k veku a vzájomnému poznaniu strácajú svoju anonymitu a prestávajú byť zdrojom neporozumenia, napätia a konfliktov v manželstve. Pripomenuli všetkým samotný postup k napĺňaniu potrieb manželov: (a) poznať potreby manžela/ky; (b) prijať ich ako existujúcu realitu a (c) snažiť sa ich naplniť. Zdôraznili úlohu manželskej lásky a svätosti manželstva. Priblížili slová Svätého Otca Františka k téme svätosti: „Svätosť nie je nič iné ako naplno žitá láska“ a podľa sv. Jána Pavla II. vzájomná láska manželov je ich cestou k Bohu a k svätosti. Na záver prednášky položili otázku: „Čo je Božia vôľa pre Tvoj život?“ Po krátkej tichej pauze ponúkli odpoveď: Moja svätosť!, ku ktorej pozvali všetkých prítomných.

O 13:00 hodine sme mali spoločný začiatok štátnice v Hlavnej sále a dostali sme obálku s úlohami: 1.otázky na diskusiu a 2.hračku s písmenkami, ktorú sme mali vyriešiť. A väčšine sa to podarilo. Mali sme dostatok času na rozhovor vo dvojici a výsledok písmenkovej doplňovačky bol: rozhovor, manželka a koníčky. Mali sme avizované problémy s rozlíšením potrieb a priorít. Na štátnice bola vyznačená trasa s jednotlivými zastaveniami a kto chcel, mohol si trasu rozšíriť. Po absolvovaní všetkých úloh sme od komisie dostali manželácky diplom a adresár účastníkov tohtoročného kurzu.

Po obvyklom fotografovaní jednotlivých manželských párov, vdov a skupiniek sme o 18:00 hod. mali slávnostnú svätú omšu s obnovením manželských sľubov. Hlavným celebrantom bol don Marián Valábek, ktorému asistoval Jožko Hlaváč.

Don Marián v homílii povedal:

„Oženili ste sa, vydali, vstúpili ste do sviatostného manželstva.

Keď Ježiš posielal apoštolov na ich prvú misijnú cestu, dal im istý počet (viac ako 20) príkazov, či usmernení. Podobne ako vy, pred vstupom do sviatostného manželstva... veľa vám toho odporúčali rodičia i priatelia...  Ale najdôležitejšie vám dal Ježiš... Evidentne nechcel, aby ste sa zamerali iba na obmedzené spektrum potrieb alebo nebodaj na ohraničený počet ľudí. Nie, nebeské kráľovstvo je pre všetkých a Ježiš prišiel, aby uzdravil a oslobodil každú oblasť nášho života. No predsa nie všetkých...

Otázka znie: veríme vo sviatostnú milosť sviatosti manželstva? Veríme, ale často na naše „veríme“ zabúdame...  Preto si to potrebujeme pripomínať. Ideme k prameňu - proti prúdu ku Kristovi - aby sme potom išli za nim. On je prítomný vo sviatostiach aj vo sviatosti manželstva.

Autor Listu Efezanom jasne hovorí, že Kristus je Ženích a Cirkev Nevesta. Ľudská láska vo sviatosti manželstva sa zmiešava s Božou láskou...  Pri uzatváraní sviatosti manželstva sa pôsobením Ducha uskutočňuje premena snúbencov na manželov a premieňanie na lepších a svätých manželov. Manželia v manželstve nastupujú na cestu dozrievania.

Eucharistia - tvorí srdce i život manželstva...“

Nasledovala slávnostná večera a po nej kvíz, kde medzi sebou súťažili skupinky. Bolo päť tém: Kalvária Banská Štiavnica, Šport, Ako poznáme naše priezviská, Názvy prednášok MSS, Ako sa u nás hovorí (nárečia). Zo štatistiky náročnosti tém vyplynulo, že najmenej úspešní sme boli v športe a najviac vedomostí sme mali v Manželských stretnutiach. Na prvom mieste skončila skupinka: Feketeovci, Kolkovci, Adamovci, ktorí mali 24 správnych odpovedí z 25 možných. Dobre sme si zasúťažili, ale sa aj skvele zabavili. Organizačný tím pripravil „malé hody“ a počas kvízu a po ňom sme mali           k dispozícii zákusky, koláče, slané i ovocie. Počas celého kurzu sme si mohli pripraviť v kuchynke kávu, čaj, minerálku, vodu alebo sa nechať obslúžiť Katkou Galmišovou a jej spolupracovníčkami.

PIATOK: 8.júla 2022

V piatok po ranných chválach a raňajkách nasledovali tradičné svedectvá a ďakovania s darčekmi, ktoré uvádzali Baránkovci. Úvodom povedali: Spoločne sme vytvárali atmosféru, vzájomne si pomáhali, chodili sme k Zdroju, ktorý to vie premeniť. Museli sme odísť z domu, lebo nie všetko sa dá vyriešiť doma. Prežili sme školu pokory. To, čo sme prežili, sa prijíma a nekomentuje sa. Medzi mnohými vystúpili na pódium aj manželia Kočalkovci. Manželka Karla mala narodeniny a manžel František dostal ocenenie od Sv. Otca za prácu v charite, medzi bezdomovcami. Pobavilo nás jeho rozprávanie, ako chodil pozerať tréningy boxérov, a preto si mnohí chlapi mysleli, že trénuje box. Keď ho stretli, tak sa k nemu s rešpektom správali.

Potlesk a skandované „Ďakujeme!“ si vyslúžili pani riaditeľka školy Viera Gregáňová a pani vedúca stravovania Mária Palovičová, ktoré nás prišli v posledný deň pozdraviť.

Svätá omša. Na záver nás don Marián spolu s Jožkom Hlaváčom požehnali a všetci sme zaspievali piesne: „Pánovi spievať chcem...“ a „Spoj nás v jedno, Pane !“ Obed, lúčenie a odchod domov.

Na MSS sa udomácnil zaujímavý fenomén: obdarovávanie sa navzájom rôznymi darčekmi, napríklad v skupinkách. Alebo Peter Serafín zozbieral verše z Písma, myšlienky a výroky múdrych ľudí, ktoré vytlačil a kto chcel, mohol si túto malú zbierku múdrostí zobrať. Alebo Katka Galmišová darovala všetkým sviečky. A Vlado a Zitka Grigarovci nezabudli na džemíky z plodov svojej záhradky vo vkusne upravených zaváracích pohároch.    

      Vďační sme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli tomuto letnému kurzu MSS: kňazom a duchovným oporám donovi Mariánovi Valábkovi, Jožkovi Hlaváčovi a Vladovi Kutišovi, ale aj hudobnému telesu: organistovi a spevákovi Stankovi Veselskému, gitaristovi a spevákovi Vítovi Gécimu, spevákom a speváčkam: Marte Páleníkovej, Majke Veselskej, Marte Jarošovej, Karle Kočalkovej, Vladovi a Ivonke Oláhovcom, Jožkovi Ivaničovi, Antonovi a Anke Adamovcom, Majke Bartákovej a samozrejme speváčke a dirigentke Majke Baránkovej. Marte Belejovej a Júliusovi Bročkovi za fotenie momentiek z kurzu, manželských párov, skupiniek. Albínovi a Majke Kolkovcom za starosť o kaplnku a ranné chvály a tiež ďakujeme VPS-kám.  Ďakujeme Jožkovi Holému za vytýčenie, úpravu a likvidáciu trasy, Magdalénke a Jožkovi Krutákovcom za vítanie absolventov štátnice MSS 2022, Milke Bockovej z Ružomberka za grafický návrh diplomu MSS 2022.                

Naše sestry vdovy, ako každoročne, ponúkli službu modlitieb za naše úmysly, za čo im veľmi ďakujeme.

Mimoriadnu vďaku chceme vyjadriť kolektívu kuchárok, ktoré nás doslova vykrmovali, lebo nám dávali veľké, chutné porcie jedla spolu s ovocím a sladkosťami, čo sme doteraz v takej miere nezažili.

Najväčšia vďaka patrí organizačnému tímu MSS Vladovi a Aničke Gabčíkovcom: ekonomika, evidencia, komunikácia, Jožkovi a Magdaléne Krutákovcom: technická podpora, šéfom kurzu a moderátorom Karolovi a Evičke Pekárovcom a ich nenahraditeľným pomocníkom Lackovi a Majke Baránkovcom,  nositeľom formácie seniorov, autorom nosnej myšlienky, programu, rekvizít, ktorí boli všade tam, kde sme ich čakali, ale aj nečakali. Do tímu patrili aj don Marián Valábek: duchovné vedenie, Marianka Fülöpová: formácia vdov a Katka Galmišová: všestranná pomoc na celom kurze. Tento tím pracoval celý rok, aby sme z tohtoročného kurzu MSS odchádzali spokojní.

Pane, ďakujeme za dielo Manželských stretnutí starých rodičov a seniorov !!!

                                                                                         Vlado a Zitka Grigarovci

Štatistika:

MSS 2022 sa zúčastnilo 39 manželských párov, 6 vdov, 14 skupiniek, traja kňazi: don Marián Valábek, Vladimír Kutiš, Jozef Hlaváč a služba Katarína Galmišová.

Myšlienky a modlitby:

Ef 5, 31-33:

Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké, ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.

IN: Peter Serafín: Zbierka múdrostí

Józef Augustyn:

Civilizačný rozpad manželstva a rodiny je spojený s rozpadom vzťahu človeka k Bohu.

IN: Peter Serafín: Zbierka múdrostí

André Maurois:

Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba znova stavať každučký deň.

IN: Peter Serafín: Zbierka múdrostí

John Goodman:

Ak má byť manželstvo vydarené, treba sa zamilovať veľa ráz, ale vždy do tej istej osoby.

IN: Peter Serafín: Zbierka múdrostí

 

Amoris Laetitia :” Radosť lásky, ktorá žije v rodinách, je aj potešením Cirkvi”

Citovali Marián a Terka Haydenovci vo svojej prednáške: Odkiaľ a kam smerujeme

Pápež František:

„ Osobné pokušenie je príliš sa naviazať na spomienky, na minulosť. Spútava nás to,

robí otrokmi cez svoje emócie.“

Citovali Janko a Anička Rajskí vo svojej prednáške: Nové životné situácie.

Pápež František:

„Odovzdávajte múdrosť, nie svoje názory. Buďte múdri starci.“

Citovali Janko a Anička Rajskí vo svojej prednáške: Nové životné situácie.

Pápež František:

„Od Pána si žiadame život, zdravie, lásku. Je správne tak robiť,

ale s vedomím, že Boh vie vyťažiť život aj zo smrti, pokoj aj v chorobe, veselosť aj             

v samote a dokonalé šťastie aj v plači. Nepoučujme Boha o tom, čo potrebujeme.

DÔVERUJME Mu, aj keď Jeho cesty a myšlienky sú ODLIŠNÉ od našich.“

Citovali Janko a Anička Rajskí vo svojej prednáške: Nové životné situácie.

Žalm 71 (70)

Pán, moja nádej od mladosti:

V teba, Pane, som dúfal; 

nebudem zahanbený naveky. 

Vo svojej spravodlivosti ma vysloboď a zachráň, 

nakloň ku mne svoj sluch a pomôž mi.

Lebo ja, Pane, túžim za tebou, 

ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti. 

Od matkinho lona mám v tebe oporu, 

od života matky si mojím ochrancom; 

tebe vždy patrí môj chválospev. 

Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou 

a nech ťa velebím deň čo deň. 

Neodožeň ma v čase staroby, 

neopusť ma, keď mi sily ochabnú.

Amen.

Citovali Janko a Anička Rajskí vo svojej prednáške: Nové životné situácie“.

Benedikt XVI: „Modlitba mnohých starých ľudí môže zachrániť svet: môže mu pomôcť účinnejšie, než nepokojná aktivita mnohých iných“.

Citoval Vladimír Kutiš vo svojej prednáške „List Sv.Otca starším“

Modlitba na 1.svetový deň starých rodičov a seniorov:

      Ďakujem ti, Pane, za to,

že ma potešuješ svojou prítomnosťou:

aj v čase osamelosti

si mojou nádejou, mojou dôverou,

už od mladosti si mojou skalou a mojou silou.

      Ďakujem ti, že si mi daroval rodinu

a že si ma požehnal dlhým životom.

Ďakujem ti za chvíle radosti i ťažkostí,

za sny, ktoré sa mi v živote splnili,

i za tie, ktoré sú ešte predo mnou.

Ďakujem ti za to, že ma aj v tomto čase voláš k tomu,

aby som prinášal úrodu.

      Pane, posilni moju vieru,

urob ma nástrojom svojho pokoja,

nauč ma prijímať tých,

ktorí trpia väčšmi než ja,

aby som neprestával snívať a rozprávať

o tvojich obdivuhodných činoch novým generáciám.

      Chráň a veď pápeža Františka i Cirkev,

aby sa svetlo evanjelia dostalo až do končín zeme.

Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme,

aby sa utíšila búrka pandémie,

aby chudobní našli útechu a skončili sa vojny.

      Podopieraj ma v mojej slabosti,

a daj, aby som naplno prežíval

každú chvíľu, ktorú mi dávaš,

v istote, že si so mnou každý deň,

až do konca vekov.

Amen.

Modlitba na 2.svetový deň starých rodičov a seniorov:

      Ďakujem ti, Pane,

za požehnanie dlhého života

pretože tým, ktorí sa k Tebe utiekajú,

vždy dopraješ, aby prinášali ovocie.

      Odpusť mi, Pane,

že sa často vzdávam a bývam sklamaný.

Neopúšťaj ma,

keď mi ubúdajú sily.

      Nauč ma, aby som s nádejou pozeral

na budúcnosť, ktorú mi uštedríš,

na poslanie, ktoré mi zveruješ

a neprestajne ospevoval Tvoju chválu.

      Urob ma nežným majstrom

Tvojej revolúcie,

aby som s láskou ochraňoval svoje vnúčatá

a všetkých maličkých, ktorí u Teba hľadajú útočisko.

      Ochraňuj, Pane, pápeža Františka

a daj, aby Tvoja Cirkev,

zbavila svet osamelosti

a naše kroky upriam na cestu pokoja.

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX