AktivityJesenná obnova (Gabčíkovo 17.-20.10.2014)

V dňoch 17.10. – 20.10.2014 sa účastníci troch turnusov letných kurzov MS 2014 stretli na jesennej obnove v Gabčíkove. Po úspešnej registrácií a ubytovaní sme sa večer prvýkrát stretli v skupinkách a pomocou pracovných listov sme sa vrátili k letu v Banskej Bystrici a na Škutovkách. Zaspomínali sme na spoločné chvíle strávené na MS a čo- to sme pohovorili aj o tom, ako nás manželáky „poznačili“ po príchode domov. Piatkový večer sme zakončili svätou omšou a po nej sme sa odobrali na nočný odpočinok alebo vytrvalejší aj na nočnú adoráciu v kaplnke.


Sobotné ráno sme začali spoločnou rannou modlitbou vedenou Jankom Vrabcom a po posilnení párkami sme sa vybrali na dopoludňajšiu prednášku. Téma prednášky bola Úloha muža a úloha ženy v kresťanskom manželstve. Krásne svedectvo svojho života nám na túto tému podali Stanko a Alenka Tomašovci.Po obedňajšom odpočinku, ktorí za nádherného počasia mnohí strávili pri vodnom diele Gabčíkovo, nasledovala prednáška Výchova detí v rodine. Túto tému nám predniesli Igor a Andrejka Ábelovci. Porozprávali nám o svojom dobrodružnom živote na farme, o tom, čo sa im vo výchove darí či nedarí, čo ide samo a čomu treba pomôcť.Nasledovala práca v skupinkách a svätá omša.

Po večeri sme sa opäť stretli v prednáškovej sále a spoločne sme privítali detičky, ktoré rozšírili rodinu MS. Po tomto slávnostnom obrade sa už ujal mikrofónu režisér a zároveň aj moderátor zábavného večera Peťo Jakubec za podpory svojej vizážistky Aďky a začala sa veľká hudobno-slovno-tanečná šou, v ktorej jednoznačne najväčší potlesk a „stendingovejšn“ zožali tanečníci čarlstonu zo seniorského turnusu.

Skoré nedeľné ráno začalo svätou omšou a po raňajkách nasledoval dopoludňajší program. V jeho úvode nám manželia Janko a Anička Rajskí predstavili, ako sa tvoril, organizoval a prebiehal seniorský turnus MS. Následne pozvali na pódium manželov Jozefa a Máriu Draveckých, ktorí nám predniesli jednu z tém, ktorá odznela na MSS, s názvom Tri generácie, širšia rodina. Po skončení prednášky nasledovala živá beseda s prednášajúcimi a kňazmi k tejto téme.Na obnove sme prežili naozaj požehnaný čas a nabití novými informáciami, predsavzatiami a nadýchaní manželáckej atmosféry sme sa pobrali do svojich domovov späť ku svojim rodinám.

Na jesennej obnove sa zúčastnilo 158 manželských párov, 13 párov malo detičky a animátorov, hospodárka Alenka a kňazi: Don Marián Valábek a don Jozef Domeny. Na misie sa vyzbieralo 931 eur.

Roman a Naďa Plevovci

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX