AktivityDuchovná obnova VPS (Škutovky 25.-27.11.2011)

obnova_vpsVPS, ktoré slúžia na letných kurzoch MS sa v dňoch 25. - 27.11.2011 stretli na duchovnej obnove v krásnom prostredí na Škutovkách. Keď sme v piatkový večer vystupovali z áut privítala nás krásna hviezdami obsypaná obloha a veľmi milý personál zariadenia.

Program obnovy bol zameraný na modlitbu. Začal sa svätou omšou, ktorú celebroval don Jozef Dömény. Potom nasledovala úvodná prednáška dona Mariána Valábka. Cez rozoberanie žalmov č. 15 a 24 nás uviedol do osobného zamyslenia nad našim vzťahom k Bohu a nad jeho milosrdenstvom voči nám.

V sobotu mal prednášku Janko Balážia. V osobnom vyznaní o jeho duchovnej ceste nás pozval k zamysleniu sa nad našim vzťahom k Bohu a k osobám okolo nás a k zamysleniu ako vyzerá naša modlitba. V skupinkách sme si vzájomne mohli pohovoriť o našej modlitbe, o rozdiele medzi svetom ducha a rozumu. Pred obedom sme ešte mali svätú omšu. Po obede don Marián rozoberal modlitbu Otče náš. Podľa jednotlivých jej častí nás postupne ponáral do tajomstva tejto jedinečnej modlitby a do možnosti budovať si počúvajúce srdce a schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom.

Po večeri sme si vypočuli ťažké ale veľmi povzbudivé svedectvo narkomana Pavla, ktorý sa práve cez intenzívnu modlitbu a vieru dostal z osídla závislosti.

Nasledovala veľmi osobná a vnútorne silná adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, kde sme sa vzájomne zjednocovali s tými, čo prednášali svoje osobné poďakovania a prosby. Večer sme zakončili filmom Cesta do raja. Bol to smutný a drastický príbeh, ale o to viac nám dal podnet zamýšľať sa nad tým, čím nás Boh denne obdarováva a my niekedy ani nepoďakujeme.

Nedeľa bola už prvá adventná. Pri svätej omši don Marián posvätil adventné vence, ktoré si niektorí predvídaví účastníci priniesli a potom už nasledovali osobné vyznaniaa svedectvá účastníkov obnovy. Konštatovali sme, že sme prežili naozaj požehnaný čas, že to bol čas zamyslenia ale aj čas výzvy meniť zabehané chodníčky a zintenzívniť náš duchovný život.

Obnovy sa zúčastnilo 35 VPS. Na oboch turnusoch v lete slúži do 80 VPS. Škoda, že nás nebola ani polovica. Aj týmto sa buduje základ dobrej služby iným a dobrý duchovný život je k službe VPS nevyhnutný.

Ján Vojtek

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX