AktivityJarná obnova (Gabčíkovo 25. - 27.3.2011)

jaroPo roku sa Manželské stretnutia opäť mohli vrátiť do Gabčíkova, kde sa v dňoch 25. - 27.3.2011 konala jarná obnova, ktorou sa skončil 17. ročník MS na Slovensku, Manželské stretnutia 2010. Oba turnusy z leta sa stretli a utvorili krásne spoločenstvo. V piatok sme sa v skupinkách opäť stretli so známymi tvárami a pohovorili si o novinkách v našich rodinách. Potom už bolo otvorenie obnovy a spoločná svätá omša.

img3V sobotu bola prednáška manželov Mojtovcov na tému „Úloha muža a ženy v kresťanskom manželstve". V peknom svedectve z ich manželstva sme získali veľa podnetov pre prácu v skupinkách.


img2Po obede dostal v programe priestor hosť, hovorca KBS CSILic Jozef Kováčik. Hovoril na tému „2 000 rokov znakom protirečenia". V prednáške hovoril o sústavnom protirečení v dejinách ľudstva. Ježiš priniesol na svet program, ktorý je voči spoločnosti a jej konzumnému a pohodlnému chápaniu života v stálom protirečení. Aj v súčasnosti Cirkev neustále nastavuje zrkadlo súčasnej spoločnosti. Súčasný kresťan nemôže plávať v prúde konzumizmu a neviazanej slobody, ale má plávať proti prúdu a vnášať do spoločnosti pravdu a život v súlade s Evanjeliom.

img5Sobota sa končila vítaním novonarodených detí MS, potom bola spoločná krížová cesta a deň sa končil v neskorých nočných hodinách premietnutím filmu a rozdieloch medzi mužom a ženou. Noc bola o hodinu kratšia a tak sme spali v skrátenom režime.

img1Nedeľa sa začala svätou omšou a potom bola prednáška manželov Kohutiarovcov na tému: „Čo nám dávajú MS". Bolo to krásne svedectvo manželov, ktorí chodia na manželské stretnutia už viac rokov a nachádzajú tu spoločenstvo lásky a vzájomného prijatia. Nasledovali skupinky a záver obnovy.


img4Čas rýchlo uplynul, ale silné zážitky sme si odvážali domov v nádeji, že sme sa opäť stretli s Božou prítomnosťou a s Jeho obdarovaním. Znovu sme mali možnosť načerpať z Božej studnice a teraz je už každý z nás sám zodpovedný ako zúročí toto Božie obdarovanie.


Vojtekovci

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript