AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 1.turnus (B.Bystrica 9.-17.7.2011)

img173V sobotu 9. júla 2011 v podvečer sa internát UMB v Banskej Bystrici začal napĺňať účastníkmi 1. turnusu „Letného kurzu Manželské stretnutia 2011". Internát zaplnilo 146 rodín z celého Slovenska, ktorí si priviezli 242 detí. Zo 146 manželských párov bolo 46 párov na kurze prvý raz. O deti sa staralo 111 animátorov. Duchovný dozor konalo 8 katolíckych kňazov. Lekársku starostlivosť zabezpečovala lekárka MUDr. Marta Čelková, animátorv viedla Lydka Čeledová, zvuková techniku obsluhoval Jožko Martinek a hospodársku časť mala na starosti hospodárka Oľga Gabrhelová. Takto sme vytvorili spoločenstvo zložené zo 657 osôb rôzneho veku, povolaní a vzdelania, ale vytvorili sme najmä spoločenstvo lásky a ochoty pomáhať si navzájom jeden druhému.

img61811 krásnych prednášok s veľmi dramatickými osobnými svedectvami o Božom zásahu v manželstve bolo nezabudnuteľným zážitkom. Každá prednáška bola nádhernou inšpiráciou a pozvaním pre osobnú prácu v skupinke pri riešení pracovných listov. Každý manželský pár mal príležitosť a zodpovednosť, ako využije čas pre seba. Každý si niesol osobnú zodpovednosť za to ako bol ochotný priznať svoj podiel na deformácii vzťahu a mohol hľadať ako môže prispieť k jeho zlepšeniu. Celú atmosféru dotvárala výborná hudobná skupina, ktorá mal vždy dostatok elánu a hudobnej invencie.

img255Sobotná maturita a slávnostná svätá omša s obnovením manželských sľubov boli nezabudnuteľnou bodkou za krásnym týždňom.
V nedeľu sme si ešte vypočuli pekné svedectvá účastníkov a odrazu bolo treba opustiť internát a vrátiť sa k realite všedného života. Bolo nám smutno, ale zároveň sme mali v srdci odhodlanie zmeniť, čo nám ničilo naše manželstvo a prijať to, čo nám pomôže ho skrášliť a spríjemniť. Objavili sme recept, ale bez každodennej námahy nám nebude stačiť.Na Banskú Bystricu, ktorá nám pripravila aj krásne počasie budeme radi a s láskou spomínať. Našli sme jeden druhého a sme odhodlaní budovať našu jednotu a žiť manželstvo ako sviatosť.

img288Nadšené boli aj naše deti. Pod vedením obetavých a vždy milých animátorov prežili krásny čas a našli nových kamarátov. Pre rodičov pripravili vo štvrtok pekný program a zažili veľa pekného a dobrého.

1. turnus 18. ročníka slovenských Manželských stretnutí bol naozaj vydarený, dobre pripravený a Pánom Bohom požehnaný. Jemu patrí naše poďakovanie a v Ňom máme nádej, že prinesie našim rodinám aj dobré ovocie.


Za účastníkov manželia VojtekovciModlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX