AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 2.turnus (B.Bystrica 23.-31.7.2011)

foto_038Čas je neúprosný. Pre 706 účastníkov sa stal 2. letný kurz manželských stretnutí v Banskej Bystrici v tomto roku len krásnymi spomienkami. Nezabudnuteľným určite bude najmä pre 47 nových párov, ktoré sa zúčastnili MS prvý raz. Postupne sme vytvorili zo všetkých kútov Slovenska, z rôznych kresťanských denominácií, z rôzneho veku, z rôzneho povolania a názorov jedno duchovné harmonické spoločenstvo, kde sa každý usiloval, aby sa jeho manželský vzťah stal lepším, malým rajom v nestálych časoch súčasnosti. A všetci sme sa usilovali posunúť náš manželský vzťah, našu vzájomnú lásku na vyšší stupeň. Na manželské stretnutia sme sa prišli stretnúť so svojim životným partnerom. Na to je potrebné nezostať divákmi, ale aktívnymi manželmi. Počas tohto Bohom požehnaného času bola príležitosť niečo vyriešiť, vylepšiť, zmeniť, vyjasniť, ale hlavne dobre sa porozprávať.

foto_034Celý kurz prebiehal podľa zaužívaného harmonogramu: ranné modlitby, raňajky, odvedenie detí do skupiniek, prednáška, skupinka, obed, poobedňajšia siesta, odvedenie detí do skupiniek, prednáška, skupinka, svätá omša, večera a večerný program. Veľmi nás v stredu podvečer zasiahla správa o odchode k Otcovi biskupa Rudolfa Baláža, ktorý v minulosti veľakrát prišiel medzi nás, besedoval s nami a podporoval myšlienky a ciele Manželských stretnutí. Mnohí sme v ten deň dokonca boli na námestí blízko jeho rezidencie nevediac, že lekári v tej chvíli bojujú o jeho život. Na jeden a pol dňa medzi nás prišiel novokňaz Tomáš Krampl, ktorý si v homílii na svätej omši zaspomínal na časy, keď chodieval na manželské stretnutia ako animátor.


foto_032Ako už býva zvykom, dva večery sme si navzájom slúžili modlitbami za naše potreby. V stredu večer mala prednášku spojenú s besedou Mia Lukáčová na tému zodpovedného rodičovstva. Vo štvrtok večer nám naše deti a animátori pripravili kultúrny program, ktorý bol zmesou tancov, piesní, scénok a vtipov. V piatok po večeri vyhrali manželia pod vedením kapitána Petra Hercega vo futbalovom zápase nad animátormi 5 : 4. Potom sme si pozreli krátky dokument o projekte „Byla jedna rodina", ktorý vzniká v Ostravskom centre pre rodinu a sociální péči. Mnohí z nás potom vyplnili dotazník, kde podporili tento veľmi potrebný dokumentárny cyklus. A nakoniec tí z nás, ktorí vydržali so silami, sa zúčastnili modlitbovo-meditatívneho pásma spojeného a popretkávaného so zhudobnenou katolíckou modernou Mariána Kubeša.

Počasie nám svojim spôsobom neprialo. Veď okrem soboty (s maturitou) každý deň pršalo. Doplatili na to najviac deti a animátori, ktorí museli hľadať náhradný program vo vnútri a nemohli si vybiť svoju energiu vonku.

foto_052Počas kurzu sme na pódiu stavali dom nášho manželstva a nakoniec sme z neho vybudovali katedrálu na oslavu nášho Pána. Každý z nás je tehličkou, ktorá má svoje miesto. Šťastní ľudia sú budúcnosťou ľudstva. V nedeľu na záver kurzu Ali Juck pozval staviteľov domu na kolaudáciu. Zástupcovia investorov Juraj a Gabika Polakovičovci prestrihli pásku a Lacko Baránek sa im poďakoval za všetku námahu. Gabika Polakovičová pripomenula, že dom nášho manželstva bude pevný, ak bude budovaný na Bohu. A Juraj Polakovič doplnil, že sme boli pozvaní našim Pánom na manželské stretnutia. Žime naše manželstvá v spoločenstve s Bohom !

A ja dodávam: Dokážme to v každodennom živote.

 

foto_095Keď sme odchádzali z Banskej Bystrice domov, za stieračmi áut sme našli lístok s týmto textom:
„Ďakujeme za pekný a obohacujúci čas, čo sme mohli spolu stráviť. Šťastnú cestu domov i do sveta, ktorému máme ukázať, že aj dnes sa dá žiť plnohodnotne a pritom slušne i pokojne.
Nech je váš dom presvetlený slnkom vašej vzájomnej lásky."

PS: Obidva kurzy sa dohodli, že okrem pravidelného modlenia v stredu večer o 21,00 hodine sa budeme modliť aj v pondelok o 21,00 hodine za závislých.

 

Štatistika 2.turnusu:

 • Spolu nás bolo 706 + 9 bábätiek pod srdcom.
 • 143 manželských párov a z nich bolo 47 nových párov,
 • 292 detí, z toho bolo 62 bábätiek a 230 detí v skupinkách,
 • 118 animátorov,
 • hlavná animátorka: Lydka Čeledová,
 • moderátor kurzu: Juraj Polakovič,
 • 36 skupiniek čiže 36 VPS-iek,
 • 7 kňazov: don Marián Valábek, don Jozef Dőmény, don Štefan Wallner, Roman Seko, Jozef Hlaváč, Vlado Kutiš a don Jozef Skala mal na starosti animátorov,
 • 1 diakon: Bohuš Lauko.
 • Ranné modlitby - Gedeonove vojsko - koordinoval Lacko Baránek.
 • O kaplnku, kde sme mali nočné adorácie, sa starali Stanko a Mária Kuželovci.
 • hospodárka: Alenka Hajdinová.
 • O sálu sa staral Andrej Sýkora a o techniku Vlado Oláh.
 • Veliteľom strážnej služby bol Lacko Šumichrast.
 • Hrala nám kapela Manželských stretnutí pod taktovkou Kamila Bagina.
 • Maturitnú trať opäť výborne pripravili Peťo a Andy Hornáčkovci, ktorí zhotovili aj upomienkové predmety, ktoré dostávali prednášajúci a jubilujúci manželia.
 • Vestibul internátnej haly citátmi, myšlienkami, rozhovormi a vtipmi vyzdobili Milan a Mária Kohutiarovci.
 • Jožko a Marcelka Rybkovci z Bratislavy oslávili tento rok 40.výročie sviatostného sobáša, čo bolo aj absolútne najdlhšie manželstvo na našom kurze.
 • Najmladšie manželstvo mali Marek a Katka Dudovci z Nitry, 5-mesačné.
 • Najmladším účastníkom bol Samko Kubiš z Bratislavy, narodený 7.6.2011.
 • Poschádzali sme sa zo 68 obcí Slovenska, z Moravy, z Rakúska a z Belgicka.


foto_004 foto_022 foto_090


Myšlienky:

 • Ak si manželovi večer niečo prepáčila, neohrievaj mu to ráno na raňajky.
  Lady Drutexová dcére.
 • V mojich očiach žije slobodný muž iba polovičný život.
  W. A. Mozart
 • Pred manželstvom majte oči otvorené, v manželstve ich potom trochu prižmúrte.
  Shakespeare
 • Skvelé manželstvo nie je, keď sa dá dokopy dokonalá dvojica. Skvelým manželstvom je, ak sa nedokonalá dvojica naučí tešiť zo svojich rozdielov.
  Dave Meurer, „Daze of Our Wives".
 • Šťastné manželstvo je stavba, ktorú treba znova stavať každučký deň.
  André Maurois
 • Nie je lepšieho daru, keď žije muž a žena ako jedno telo a duša v rodinnom kruhu.
  Homér
 • Manželstvo by malo byť pre dvoch ľudí magnetom nie dynamitom.
  Arabské príslovie
 • Manželia, ktorí sa milujú, povedia si tisíc vecí bez prehovorenia.
  Čínske príslovie
 • Muž a žena sú dve noty, bez ktorých struna ľudskej duše nevydá plný akord.
 • Ján Pavol II povedal, že máme zo seba zhodiť všetky izolácie, ktoré nás oddeľujú od tohto sveta, od manželského partnera.
 • Don Jozef Skala na záver MS vyslovil myšlienku: „Držme sa navzájom, aby sme stáli a rástli spolu."
 • „Rodina je živou bunkou spoločnosti, prvým a základným zdrojom jej rozvoja a často aj posledným útočiskom pre tých, ktorých práva príslušné inštitúcie nezastávajú uspokojivým spôsobom. Rodina nemôže byť zamieňaná s ďalšími formami spolunažívania a tiež, že je nevyhnutné, rozvíjať kultúru a politiku rodiny. Pracovať pre rodinu znamená pracovať na dôstojnej budúcnosti a stavbe Božieho kráľovstva !"
  Benedikt XVI.Vladimír Grigar
Záhorák z Bratislavy

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

 • požehnanie pre dielo MS
 • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
 • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

 • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX