AktivityJesenná obnova (Gabčíkovo 21.-23.10.2011)

harmonikariGabčíkovo bolo v piatok večer 21.10.2011 cieľom mnohých manželákov. Oba turnusy z Letného kurzu MS 2011 sa stretli na jesennej obnove. Z rôznych dôvodov nemohli prísť všetci účastníci z leta. Napokon sa nás zišlo 161 manželských párov, ktorí si priviezli aj 20 bábätiek a 18 animátorov. Vzniklo tak opäť krásne spoločenstvo, v ktorom sa opäť sprítomnila Božia láska a obdarovanie. Do služby tomuto spoločenstvu prišli aj traja kňazi Roman Seko a saleziáni don Marian Valábek a don Štefan Wallner.


Piatkový večer sme sa mohli podeliť so svojimi priateľmi s našimi radosťami, bolesťami a starosťami od letného kurzu. Večer sme zakončili svätou omšou a po nej sme sa mohli uložiť na nočný odpočinok. Samozrejme, že izby kňazov boli obliehané v hojnom počte a v kaplnke bola možnosť celonočnej adorácie.

vancakovciSobotu sme tradične začali rannou modlitbou. Po raňajkách bola prednáška Úloha muža a ženy v kresťanskom manželstve. Kamil a Soňa Vancákovci nám v krásnom svedectve zo svojej rodiny dali mnoho inšpirácií nielen do nasledujúcej skupinky, ale najmä do nášho života.


kondelovciPo obede nám Emil a Anka Kondelovci ponúkli ďalšie nádherné svedectvo zo svojej rodiny v prednáške Výchova detí v rodine. Prednáška bola veľmi inšpiratívna a v skupinke bolo znovu o čom hovoriť a dať si ďalšie predsavzatia do našich rodín. Vo večernom bloku sme uvítali ďalšie deti MS. Tentoraz ich bolo 9. Tešili sme sa spolu s ich rodičmi a mohli sme opäť konštatovať, že rodiny MS prispievajú k rastu demografickej krivky naozaj veľkou mierou. Potom nasledoval tradičný zábavný program z vlastnej produkcie. Vystriedali sa viaceré žánre a dobre sme sa pobavili.


lydkaNedeľa po svätej omši a po raňajkách začala gratuláciou donovi Štefanovi k jeho životnému jubileu. Potom bol čas vyhradený pre Lydku Čeledovú. V prednáške Dobrodružstvo výchovy nám na krásnych príkladoch zo svojej pedagogickej praxe a zo skúseností z MS povedala veľa vecí, ktoré môžeme pri výchove detí zmeniť, alebo zaviesť. Nie je dôležité zahrnúť deti všetkým, na čo majú momentálne náladu, ale je dôležité ich zahrnúť láskou, ktorá dokáže zabezpečiť pocit istoty, bezpečia, ale je aj náročná na dieťa a stanovuje a vyžaduje aj pevné hranice a pravidlá. Škoda, že čas nám zastavil sľubne sa rozbiehajúcu besedu k prednáške.rukyNakoľko bola misijná nedeľa, poskytli sme účastníkom aj možnosť prispieť na misie. Vyzbieralo sa 992 €. Bola aj možnosť zakúpením sviečky za nenarodené deti podporiť aktivitu Fóra života. Účastníci obnovy prispeli na túto aktivitu sumou 230 €.

Pre letiace hodiny sa bolo treba rozlúčiť. Pobyt na obnove utiekol ako voda tečúca cez neďaleké vodné dielo. Prežili sme opäť požehnaný čas. Božia láska nás opäť obdarovala. Všetci sa už tešíme, že sa budeme môcť stretnúť na jarnej obnove, ale dovtedy sa budeme snažiť všetko to, čo sme dostali premeniť na dobré ovocie.


Ján a Anna Vojtekovci

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX