AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 2.turnus (Stará Ľubovňa 24.-31.7.2021)

Čo? Manželské stretnutia

Kde? Stará Ľubovňa ( hotel Sorea Ľubovňa, malebná dolina Ľubovnianskych kúpeľov)

Kedy? 24. 7. 2021 – 31. 7. 2021

Kto? 41 manželských párov z 27 obcí, 59 detí, 27 animátorov s hlavnou animátorkou, 4 kňazi

Ako? prednášky, skupinky, sväté omše, kaplnka, maturita, rozhovory, úsmevy.

Prečo? pravdivo sa pozrieť na svoje manželstvo a poskytnúť mu týždeň, v ktorom to bude iba o ňom

Druhý turnus netradične ako prvý v poradí, na netradičnom mieste, netradične o deň kratšie, no po minuloročnej prestávke sa tradičné „manželáky“ začali 24. júla v Ľubovni.

Týždeň sme začali spoločným stretnutím v prednáškovej sále a adoráciou pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, ktorú viedol Don Dodo Dömény.

Každý jeden deň sme mali možnosť začať spoločnou rannou modlitbou v prednáškovej sále.

Nie je pre nás žiadnou novinkou, že tento rok pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí - „v tieni“. V tomto duchu sa niesli aj manželské stretnutia – prednášky a zamyslenia Dona Mariána. Sv. Jozef nás sprevádzal celým týždňom v modlitbách, v prednáškach, v úvodnom i záverečnom programe, pretože motto znelo „Snívajme s ním!“. Mali sme možnosť zamyslieť sa nad jeho snami (alebo snívať s ním) i jeho vlastnosťami, nad tým, čo zo života či snov sv. Jozefa môže byť pre nás posilou alebo inšpiráciou do našich manželstiev a rodín.

Hlavný program tvorili prednášky napísané životom jednotlivých manželstiev, lektorované a odprednášané manželskými pármi, tiež účastníkmi celého kurzu. Tento rok odznelo 9 prednášok. Z organizačných dôvodov boli komunikačné témy spojené do jednej s názvom Ako si navzájom porozumieť a téma napĺňania potrieb a téma prejavovania pozorností boli spojené do jednej prednášky. Následná práca v skupinkách (3 – 4 manželské páry) bola priestorom na rozhovory na tému prednášky, na pravdivé spoznanie aktuálneho stavu nášho manželstva, na hľadanie nových podnetov do ďalších spoločných dní a rokov.

Pre nás manželov kurz vyvrcholil tradičným overením vedomostí a zručností nadobudnutých počas celého týždňa. Piatkové popoludnie patrilo maturite. Každý manželský pár prešiel registráciou, odpovedal na otázky maturitnej komisie, „vysníval“ si spoločný sen na pripravených vankúšikoch, napísal ho na malý papierový obláčik a vložil do „vandla snov“, ktorý bol položený k oltáru počas sv. omše. Potom sa vybral na maturitnú trasu, na ktorej bol priestor a čas porozprávať sa o uplynulom týždni, otvoriť a zveriť sa navzájom - manžel manželke a manželka manželovi. Vyvrcholením dňa bola slávnostná sv. omša s obnovou manželského súhlasu.

Okrem prednášok a práce v skupinkách sme mali skoro každý deň ešte aj ďalší, doplnkový program, či ponuku. V pondelok večer sme sa v skupinkách modlili za potreby a vnímali sme to ako potrebný a požehnaný čas. Utorkové rodinné voľné popoludnie nám dalo priestor spoznať okolie Starej Ľubovne. Jednotlivé rodiny strávili čas návštevou Ľubovnianskeho hradu či skanzenu, Litmanovej, Levoče alebo Bardejova, stretnutiami so známymi a viacerí sa osviežili aj v hotelovom bazéne. V stredu počas obedňajšej prestávky sme mali možnosť využiť ponuku vydavateľstva Don Bosco a nakúpiť si rôznu literatúru a či drobné darčeky. Štvrtkové popoludnie prinieslo novinku, ktorá sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom - Deň rodiny. Animátori pripravili olympiádu. Tá začala ako každá iná - slávnostným otváracím ceremoniálom a zapálením olympijského ohňa. Na súťažiacich, teda rodiny, čakalo 15 disciplín, v ktorých sa všetci zadýchali, zapotili, zasmiali a zabavili, ale najmä spoločne strávili čas. Po večeri bol pripravený DJ Peťo s tanečným večerom pre všetkých. Niektorí manželia mali tak príležitosť naplniť potrebu svojej manželky - pozvŕtať sa v tanci. Do tretice bola v tento večer možnosť individuálnej konzultácie na tému zodpovedné rodičovstvo.

V sobotu dopoludnia ako súčasť záverečného programu odznelo niekoľko svedectiev, ktoré boli povzbudením pre všetkých účastníkov. Posledné spoločné chvíle tradične patrili požehnaniu mamičiek v požehnanom stave a následne požehnaniu všetkých účastníkov, ktoré udelil Don Marián.

Hlavný program by sa nemohol konať bez pomoci animátorov, ktorí sa trpezlivo starali o naše deti. Každý deň dopoludnia i popoludní počas našej práce v skupinkách. O ich formáciu a duchovné sprevádzanie sa staral Don Jožko S.

Manželáky by neboli manželákmi bez kňazov. Don Marián, Don Dodo, Don Jožko Z. sa celý týždeň starali o nás po duchovnej stránke. Slúžili nám ako poslucháči, ako radcovia, ako sprevádzajúci, usmerňujúci... Vysluhovali sviatosť zmierenia, povzbudzovali nás svojim slovom i úsmevom.

Ďakujeme kňazom, nech ich Pán odmení!

Ďakujeme všetkým slúžiacim - organizátorom, prednášajúcim, VPS-kám, hudobníkom a spevákom, kľúčiarom, zvukárom, manželom vedúcim ranné modlitby, slúžiacim v kaplnke, hlavnej animátorke, šoférom a každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil a poslúžil tomuto spoločenstvu.

Ďakujeme nášmu Pánovi za dielo MS, za to, že sme do neho boli prizvaní. Ďakujeme Pánovi za to, že sa nehanbíme žiť v manželstve, že chceme žiť v manželstve a rodine, že ju aj takýmto spôsobom môžeme propagovať a obhajovať v dnešnom svete.

A zo Starej Ľubovne, vykročme do Novej Ľúbovne, ako nás na záver vtipne povzbudil don Marian

Spoj nás v jedno, Pane ... a Požehnávaj, Pane, manželské stretnutia!

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Please enable the javascript to submit this form