AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 1.turnus (Stará Ľubovňa 1.-8.8.2021)

V nedeľu  1. augusta  sa od 14.00 hodiny začala recepcia  hotela Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch  napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2021, ktorý sa tento rok netradične nekonal v Banskej Bystrici, ale v Starej Ľubovni. Bol to netradičný ročník „vďaka“ pandemickej situácii, a práve preto sme sa organizátori MS rozhodli uskutočniť podstatne menšie kurzy, než na aké sme boli zvyknutí v Banskej Bystrici.

 Program  sme začali svätou omšou o 19.00 hod. v kongresovej sále a po nej nasledovali informácie týkajúce sa priebehu kurzu. Tento rok zavítalo na 1.turnus MS 40 manželských párov. Najviac rodín prišlo z Dolnej Súče- 10, na druhom mieste bolo hlavné mesto- Bratislava- 5 párov, nasledoval Trenčín so 4 pármi. Do služby nastúpili 3  kňazi na čele s don Mariánom Valábkom, manželom slúžili aj ďalší 2 kňazi: Vladko Kutiš a salezián  Dominik Vinš, pričom Vladko Kutiš bol k dispozícii aj animátorom. 42 animátorov na čele s hlavnou animátorkou Lydkou Čeledovou sa staralo o 85 detí, z ktorých bolo 25 v bábätkovskom veku. Vladko a Anička Mikelovci prevzali na seba starostlivosť o sálu- jej otváranie a zatváranie. Spolu nás bolo 211 duší.

V pondelok ráno začal pre manželov program v aule. Tohtoročný 27. ročník MS 2021 sa niesol v duchu motta: „Snívajme s ním!“  Po úvodnom ceremoniáli, súčasťou ktorého boli obrazy zo života historického sv. Jozefa a tie sa zároveň prelínali s obrazmi zo súčasnosti , nastal čas na 1. prednášku: Krízy v manželstve, ničitelia lásky v podaní manželov Romana a Nadi Plevovcov z Dolnej Súče. Program MS už tradične tvorili prednášky, po nich nasledovala práca v skupinkách. Don Marián mal každý deň ráno pripravené slovko o vlastnostiach sv. Jozefa.  Každé ráno sme boli pozvaní k ranným modlitbám, ktoré starostlivo pripravili Peter a Mária Hupčíkovci. Prednášky a svedectvá boli plné úprimnosti, otvorenosti, smiechu aj plaču a mali každému z nás čo povedať. Po každej prednáške prednášajúci položili k vlastnostiam sv. Jozefa stolárske náradie a počas celého týždňa vytvárali Jozefovu stolársku dielňu. Prednášajúci zároveň dostali ako pozornosť za svoju službu ozdobné vankúše  s nápisom: „ Snívajme s ním!“

V utorok večer sme sa v skupinkách modlili za svoje potreby, ktoré vyplynuli z tém prednášok v tento deň – Zdravé sebavedomie a Dávam ti odpustenie. Na tohtoročných MS sme privítali ako animátorov aj zakladateľov MS na Slovensku- Aničku Vojtekovú, Janka a Tonku Michálikových, ktorí sa na kurze starali o svoje vnúčatá. Našli si však čas a prišli nám porozprávať o začiatkoch diela MS na Slovensku, ale aj o ich prvých manželákoch na Morave.

V stredu popoludní bolo voľno, ktoré rodiny využili podľa vlastného programu. Mnohí navštívili neďaleké pútnické miesto Litmanovú, ďalší hrad so skanzenom v Starej Ľubovni a niektorí zavítali až do prekrásneho historického mesta Bardejov.

V piatok popoludní pripravili pre nás animátori športové popoludnie v duchu olympijských hier- Deň rodiny. Tie sa začali otváracím ceremoniálom v kongresovej sále a po jeho ukončení sme sa všetci presunuli von do okolia hotela, kde už boli pripravené rôzne stanovištia, ktoré rodiny postupne navštevovali a plnili jednotlivé úlohy.

Manželácka kapela fungovala pod taktovkou Martina Vaska. Počas týždňa sme boli svedkami postupného zväčšovania sa manželáckej bandy a jej krása a pestrofarebnosť vynikli počas slávnostnej svätej omše s obnovením manželských sľubov.

Deti sa stretávali v skupinkách, nadväzovali nové priateľstvá, športovali. Vďaka naozaj patrí všetkým animátorom, ktorí sa aj v dnešnej dobe dokážu s láskou a ochotne venovať iným.

V sobotu sme absolvovali maturitu, fotenie a slávnostnú svätú omšu s obnovením manželských sľubov. Deti s animátormi boli v tom čase na celodenných výletoch a večer mali tiež svoju svätú omšu. Po nej manželom pripravili slavobránu, ktorou prejsť si vyžadovalo aj dávku istej fyzickej zdatnosti. V nedeľu nasledoval ešte slávnostný záverečný program, svedectvá manželov, požehnanie mamičkám, rozlúčková pieseň. Nadišiel čas rozlúčky. Prežili sme krásny týždeň plný zážitkov, dojmov, manželského zbližovania sa a po záverečných svedectvách môžeme skonštatovať, že aj božích zásahov do našich manželských životov.


Dostali sme veľa, bude sa od nás veľa žiadať. Nebojme sa hovoriť o rodine, brániť rodinu a najmä svojím životom prinášať rodinu do dnešného sveta! Lúčime sa s odkazom na slová don Mariana: „ Bez teba nie som sebou, iba keď som s tebou, som sebou.“ Je to odkaz pre manželom, že jeden bez druhého akoby ani nenexistovali.

A preto prosíme: Požehnávaj, Pane, Manželské stretnutia aj nás všetkých!

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Please enable the javascript to submit this form