AktivityLetný kurz Manželských stretnutí seniorov (Škutovky 22.-28. 8. 2021)

Manželské stretnutia seniorov (ďalej len „MSS“) sa uskutočnili siedmykrát na tradičnom mieste na Škutovkách v lesoch nad Liptovskou Osadou. Na letnom kurze sme sa stretli po dvoch rokoch kvôli pandémii. Ústredným bodom tohtoročného kurzu bol Betlehém a narodenie nášho Pána Ježiša Krista a jeho narodenie v nás.

V nedeľu večer nás privítal vedúci pár manželáckych seniorov Lacko a Majka Baránkovci.  Informovali nás o celom týždni, ktorý nás čaká. Letný kurz sme zahájili otváracím ceremoniálom, kde vyobliekaní manželáci v kostýmoch zahrali udalosti, ktoré sa stali pred vyše dvetisíc rokmi v meste Betlehém. Potom bolo stretnutie VPS.

Po výdatnom spánku sme sa prebudili do slnečného dňa, ktorý sme začali rannými chválami a ktoré každý deň viedli Albín a Mária Kolkovci. Nasledovali raňajky a úvodná prednáška Odkiaľ a kam smerujeme, ktorej sa výborne zhostili Klaudius a Anna Kosnáčovci. Pred každou prednáškou nám Lacko a Majka povedali praktické informácie o programe toho dňa, odovzdali pozdravy od manželákov, ktorí sa z rôznych príčin nemohli kurzu zúčastniť a don Marián Valábek nám povedal duchovné slovko. Po prednáške sme mali skupinku: tri manželské páry, kde sme rozoberali tému vo vzťahu k nášmu manželstvu.

Po obede sme si vypočuli prednášku Vlada a Ivonky Oláhovcov: Nové životné situácie.

Nasledovala práca v skupinkách, potom svätá omša, večera a stretnutie VPS. Program bol postavený časovo volnejšie, aby po raňajkách, obede a večeri, pred prednáškami a po nich sme mali čas na regeneráciu a na vzájomné rozhovory.

V utorok dopoludnia nám Jožko a Mária Draveckí odprednášali tému: Komunikácia, stretnutie sŕdc. Poobede sme mali kajúcnu pobožnosť, ktorú viedol dekan Vlado Kutiš, ktorý bol aj hlavným celebrantom svätej omše. Po večeri nám Jožko Dravecký porozprával o vzniku svojej životopisnej knihy Presahy. Od matematiky k diplomacii, ktorú vydal minulý rok a urobil autogramiádu. Potom bola vyložená Sviatosť oltárna k adorácii.

V stredu dopoludnia nám neprednášali manželáci, ale kňaz Juraj Jendrejovský, nemocničný kaplán v Martinskej nemocnici. Témou bolo Odpustenie a zmierenie. Prednáška alebo lepšie povedané duchovná pastorácia v zdravotníctve sa prelínala s našimi otázkami

a odpoveďami pána kaplána. Streda na letnom kurze MSS je vyhradená Dňu zmierenia. Tak tomu bolo aj tento rok. Medzi nás prišiel aj kňaz Marcel Matava. Spolu s donom Mariánom Valábkom a donom Jozefom Doménym nám boli k dispozícii na spoveď, generálnu spoveď alebo na rozhovor. Po večeri sme mali v skupinkách modlitby za potreby manželov.

Vo štvrtok sme deň nezačínali rannými chválami, ale svätou omšou. Potom sa Martin a Marta Bernátovci s nami podelili o tému Bližšie k sebe. Po obede sme mali voľné popoludnie so suchou večerou. Keďže Klaudius a Anna Kosnáčovci boli na misiách vo Rwande, porozprávali nám večer o svojich zážitkoch a premietli nám krátke videá a ukázali veľa obrázkov.

V piatok dopoludnia išli na hlbinu Igor a Ivetka Milanovci svojou prednáškou Duchovná cesta manželov. Po obede nás čakala štátnica. Začala kvízom ešte v jedálni. Keďže bolo upršané počasie, chvíľu pršalo, potom prestalo a aj kvôli zdravotnému stavu, nie všetky manželské dvojice sa vydali na trať, dostali všetci otázky v obálke. Manželia mali dosť času, aby si navzájom porozprávali o šiestich okruhoch manželských vzťahov a tiež vyriešili tajničku zostavenú na základe biblických veršov. Po odovzdaní diplomov a adresára MSS 2021 nasledovalo fotenie párov a skupiniek. Vrcholom tohto dňa, ale aj celých manželákov bola slávnostná svätá omša s obnovením si manželských sľubov. A po nej bola v jedálni slávnostná vianočná večera. Väčšina skupiniek mala ešte neformálne stretnutia, kde sa mohli do sýtosti vyrozprávať a pozdieľať o prežitom týždni.

V sobotu po ranných chválach a raňajkách nasledovali tradičné svedectvá a ďakovania, kde sa rozdávali darčeky ako na Vianoce. Svätá omša, obed, lúčenie a odchod domov.

Vďační sme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli tomuto letnému kurzu MSS: kňazom a duchovným oporám donovi Mariánovi, donovi Jozefovi, ale aj ďalším trom už spomenutým kňazom, organistovi a spevákovi Stankovi Veselskému, gitaristovi a spevákovi Vítovi Gécimu, spevákom Majke Veselskej, Márii Mliečkovej, Marte Jarošovej, Danielovi Danišovi, Vladovi Grigarovi a samozrejme speváčke a dirigentke Majke Baránkovej. Márii Danišovej a Júliusovi Bročkovi za fotenie momentiek z kurzu, manželských párov, skupiniek. Albínovi a Majke Kolkovcom za starosť o kaplnku a ranné chvály a VPS-kám.

Veľká vďaka patrí organizačnému tímu MSS Vladovi a Aničke Gabčíkovcom, Jožkovi a Magdaléne Krutákovcom, Karolovi a Evičke Pekárovcom a najmä našim šéfom a moderátorom Lackovi a Majke Baránkovcom, ktorí boli všade, kde bolo treba.

Tohtoročného kurzu sa zúčastnilo 33 manželských párov, 5 vdov, 2 kňazi a 3 kňazi - hostia.

Pane, ďakujeme za dielo Manželských stretnutí !!!

                                                                                               Vlado a Zitka Grigarovci

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX