AktivityPrvý manželácky Silvester (Nová Dubnica 31.12.2009)

Každá akcia, ak sa má opakovať, musí raz začať. Tak sa stretli rodiny prvý krát prežiť posledné minúty roka v spoločenstve účastníkov Manželských stretnutí.

Hotel Alfa sme zaplnili do 3/4 a na samotný večer ešte prišla Martinkovsko- Lašovská zostava zo Žiliny. Diskdžokeja nám robil Štefan Lašo ml. a na parkete sa zabávala nielen mládežnícka časť nášho spoločenstva, ale aj čerstvá 50-tnička Mia a jej podobní !

Rok 2010 začal pre nás v tichosti sv. omše, ktorú celebroval don Marián, keď naokolo burácal ohňostroj. Už bolo ticho v Novej Dubnici, a my sme otvorili šampanské a – želali si požehnaný rok 2010. Na Nový rok naše spoločenstvo pokračovalo spoločným obedom, hrami, rozhovormi. Okrem biliardu, bowlingu sme vyskúšali nové hotelové wellness centrum. Deti mali k dispozícii jednu izbu na hry a DVD rozprávky.

2.januára po raňajkách sme sa rozišli. A ako to už na manželáckych akciách býva, lúčili sme sa ťažko. Veríme, že ďalší rok opäť Silvester prežijeme spoločne.

Monika JuckováModlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript