AktivityManželské stretnutia po druhýkrát zavítali do Gabčíkova. V dnoch 22.– 24.10.2004 sa tu konala jesenná obnova. Účastníci prežili nádherný požehnaný čas. Znovu sme sa stretli na prednáškach a v skupinkách. Aj keď nie všetci účastníci letných kurzov mohli prísť, vytvorili sme nádherné spoločenstvo a ani sme si neuvedomovali, že niektorí sa vidíme prvýkrát. Oba turnusy letných kurzov sa stretli v jednom spoločenstve a spolu absolvovali v sobotu do obeda prednášku Vlada a Drahušky Jackovcov o úlohe muža a ženy v rodine...

11. letný kurz „Manželské stretnutia 2004“ - 2.turnus sa konal 24. júla – 1. augusta 2004 v Študentskom domove UMB Banská Bystrica. Druhý turnus mal okrem väčšieho počtu nových párov (z celkového počtu 138 ich bolo 56) aj ďalšie špecifikum – a to veľa mladých rodín a tým aj malých detí. Vyše 50 bábätiek a ich „vozový park“ vyvolával každé ráno vo vestibule internátu UMB ovzdušie radostnej nádeje, ktoré sa naisto prelievalo do úsmevov a sŕdc všetkých účastníkov...

Opäť po roku sa stretli „manželáci“ na 11.ročníku Manželských stretnutí v Banskej Bystrici, kde strávili nezabudnuteľné chvíle, na ktoré sa spomína celý život. Niesol sa v duchu blížiacej sa olympiády v Grécku. Olympijský oheň zapálil Štefan Lašo. Manželskú olympijskú vlajku niesli Zuzka Filasová, Marta Jarošová, Monika Jucková a Silvia Trenčanová. Zástavu SR a ČR, odkiaľ boli účastníci, niesli Vlado Jaroš a Jozef Trenčan.  1.kurz letných MS sa konal v dňoch 10.-18.júla 2004 v študentskom domove Univerzity Mateja Bela a prednášky sme mali v aule Obchodnej akadémie...

 Posledný májový víkend - 28.5.-30.5.2004 - 37-mi chlapi z MS vrátane dona Štefana Walnera SBD opät zaútočili na najvyšší kopec Považského Inovca - Inovec. Základný tábor v rekreačnom zariadení pod vrcholom Inovca prichystal organizačný tím pod vedením Janka Rajského. Táto akcia bola prvým samostatným seminárom chlapov zo slovenských MS. Po viac či menej náročnom blúdení (posledný účastník dorazil až v sobotu) sa konečne všetci zišli na chate...

V dňoch 7. - 9. mája 2004 sa v malebných Čičmanoch konal seminár pre nové VPS pre oba turnusy letného kurzu Manželské stretnutia 2004. V troch skupinkách sa 14 manželských párov formovalo pre svoju službu VPS. Pod vedením skúsených starších vedúcich párov sa postupne zoznamovali s povinnosťami a s poslaním VPS a preberali rôzne modelové situácie, ktoré ich môžu čakať v letnej službe. V krásnom prostredí naše budúce VPS nabrali sily a odhodlanie napĺňať svoje budúce poslanie. Vedenie MS želá všetkým 14 novým VPS bezproblémové páry do budúcich skupiniek a vyprosuje požehnanie pre ich službu. Ďakujeme aj organizátorom a starším VPS, ktoré zabezpečili tento úspešný seminár.

Za MS Ján Vojtek


Jarnou obnovou, ktorá sa konala 19.3.–21.3. 2004 sa skončil jubilejný desiaty ročník Manželských stretnutí na Slovensku. Po dvoch obnovách v Starej Turej a sedemnástich v Trenčíne sa táto konala na úplne novom mieste v blízkosti vodného diela v Gabčíkove. Chcem vyjadriť poďakovanie tým, čo toto miesto objavili a pripravili organizačne celé stretnutie. V tomto novom prostredí sme znovu prežili požehnaný čas. Znovu sme sa stretli spolu obidva turnusy a mohli sme sa vrátiť v našich spomienkach k letnému kurzu a k jesennej obnove...

V posledný februárový víkend (27.-29.2.2004) sa prvýkrát uskutočnil Seminár pre mužov. Je to nová aktivita Manželských stretnutí a mala by ponúkať mužom možnosť nájsť svoju identitu a rozvíjať svoje otcovstvo a prijať svoje miesto v rodine. Prihlásilo sa 41 mužov z radov VPS. Hneď pri piatkovom príchode ich čakala neľahká úloha. Bolo treba zdolať náročnú zasneženú cestu na chatu pod Inovcom. Bez zimných pneumatík alebo reťazí to bolo absolútne nemožné. Všetci však už tu ukázali svoju zodpovednosť a odvahu a všetci šťastlivo dorazili. Bolo to spočiatku naozaj neobvyklé, lebo do prednáškovej sály sa zhromaždili len muži...

Na prelome januára a februára 2004 (30.1.-1.2.2004) sa slovenské VPS stretli na svojom tradičnom seminári. Tentoraz sme prvýkrát zavítali do Martina. Našli sme dobré tiché miesto a prežili sme krásny spoločný čas. Po dobrodružnej piatkovej ceste sme sa na svätej omši naladili na svoju osobnú vnútornú obnovu. Potom sme sa stretli v skupinkách a pohovorili sme si o svojich rezervách a nedostatkoch v službe VPS. Sobotný pracovný program bol v réžii Ivetky Friedmannovej...

21.–23. novembra 2003 sa v Kroměříži konal seminár pre staršie VPS. Pozvánku dostali aj VPS zo Slovenska. Zúčastnili sa ho štyri VPS. Stretli sme sa v piatkový podvečer. Navzájom sme sa na spoločnom stretnutí informovali o našich letných kurzoch. Okrem slovenských zástupcov sa zúčastnili VPS z materského kurzu, ktorý sa konal v Kroměříži, VPS zo severnej Moravy z kurzu vo Frenštáte, VPS zo severočeského kurzu z Liberca a jedna VPS z Prahy z Pražského kurzu. Po krátkej informácii za jednotlivé kurzy nasledovala spoločná modlitba...

Sen organizátorov letných kurzov "Manželské stretnutia 2003" o usporiadaní spoločnej jesennej obnovy sa vďaka Bohu splnil. Celá rodina sa mohla stretnúť spolu v dňoch 24. - 26. októbra 2003 a prežiť znovu atmosféru nádherného zážitku Božej prítomnosti v tomto spoločenstve. Na obnovu bolo pozvaných všetkých 262 manželských párov z oboch turnusov letného kurzu. Na obnove sa zúčastnilo 190 párov. Problémy s ubytovaním pomohli riešiť rodiny z Trenčína a okolia a tak po využití ubytovania v SOU železničnom a v Domove Mládeže na Staničnej ulici mal každý nejakú strechu nad hlavou...

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX