AktivityDuchová obnova VPS 2 (Škutovky 27. - 29.11.2009)

bozie_milosrdenstvoCez víkend od 27. - 29. novembra 2009 sa stretlo 46 manželských párov, ktorí slúžia ako VPS-ky Manželských stretnutí, v bývalom zariadení Školy v prírode Škutovky, 2 km nad dedinou Liptovská Osada v horách Veľkej Fatry, 15 km južne od Ružomberka na duchovnej obnove. Ústrednou témou obnovy bola Božia láska a milosrdenstvo.

Sprevádzal nás ňou kapucín páter Leopold. Obnovu moderoval a o všetko sa staral Janko Balažia. Hudobnú produkciu zabezpečoval zbor pod vedením Vlada a Gabiky Zelíkovcov.

Dobíjali sme duchovné baterky. Prekrásna príroda, ochotný personál, ale najmä otvorené srdcia bratov a sestier túžiacich prijať duchovnú potravu, ktorú nám sprostredkoval detsky čistý, radostný, pravdivý a Bohu oddaný páter Leopold, ktorému sme verili, že to, čo hovorí aj žije a je pravda. Dokonca sa podobá na svoj vzor sv. pátra Pia z Pietrelciny. Ako keby bol jeho mladším bratom.

 

V piatok sme začali duchovnú obnovu svätou omšou. Otec Leopold dlho držal po skončení svätej omše veľký obraz Božieho milosrdenstva od svätej sestry Faustíny, aby sa nám vryl do pamäti ako lúče lásky vychádzajú z Ježišovho srdca k nám, ako nás Pán Ježiš miluje, aj keby sme boli od neho vzdialení, plní hriechov. Ak aj my budeme otvorení tejto láske a budeme Ho milovať, to je hlavné v našom živote. Všetko nasmerovať na Ježiša. Svoje hriechy Mu dať k nohám a dary do Jeho srdca. Čo môžem dať Ježišovi ? Len to, čo nemá, naše hriechy. Nebojme sa dať Ježišovi všetko. On nám to vráti aj s úrokmi.

V kaplnke sme mali živého Pána. A to sme využili v hojnej miere. Mali sme celonočné adorácie, kde sme Pána chválili, velebili, vyznali sme sa z hriechov, ďakovali sme Mu za dobrá, ale i za kríže, prosili sme Ho, posťažovali sme sa Mu, čo nás trápi, podelili sme s našimi radosťami.

Sobotu i nedeľu ráno sme začínali rannými chválami. V sobotu po raňajkách bola prvá prednáška. Nasledovali skupinky, kde sme sa podelili s tým, čo nás oslovilo a zarezonovalo v nás. Potom sme mali silencium, stíšenie. Páter Leopold nám dal pomôcku: spytovanie svedomia, ktoré bolo inšpirované Listom svätého apoštola Jakuba, kde boli citáty z Listu a k tomu myšlienky vo forme otázok. Každý z nás vyšiel do okolitej prírody, čítal citáty, myšlienky, rozmýšľal o nich a meditoval. Čaká nás nebo, keby si nás teraz Pán k sebe

povolal ? Mali sme čas i na obed, na oddych, na prechádzky. Počas duchovných cvičení sme sa mohli vyspovedať, dokonca spolu aj s našim manželským partnerom alebo len pozhovárať s pátrom Leopoldom. Istý čas nám ako spovedník slúžil i don Jozef Dőmény. Po obede sa všetko zopakovalo: prednáška, skupinky, silencium. Po sv. omši a večere sme mali adoráciu a modlitby, ktoré páter Leopold ukončil udelením požehnania Eucharistiou každému manželskému páru.

V nedeľu dopoludnia sme sa spoločne zdieľali o prežitých duchovných zážitkoch. Vrcholom nedele bola svätá omša. Vidieť pátra Leopolda pri sv. omši, to je zážitok.

Páter Leopold nás v prednáškach, v rozhovoroch i pri spovediach zahrnul množstvom právd, myšlienok, ktoré v nás ešte dlho budú doznievať a budú nás formovať.

„Treba budovať manželskú jednotu".

„Pokorný je ten, ktorý prvý povie: „Mám Ťa rád!".

„Milosrdenstvo má uzdravovať a oživovať lásku".

„Duchovný život je stále nové začínanie".

„Stále sa pýtať: ide moje úsilie správnym smerom ?".

„Pane, uč nás chodiť po vode", čiže veriť Pánovi.

„Ježišu, dôverujem Ti. Ďakujem, že sa osláviš v mojej rodine".

"Čo na nás najviac útočí po spovedi ?".

„Čo nám prekáža slobodnému prijatiu Boha ?".

„Neustále sa modlite". „Nech sa manželia počujú pri modlitbe".

„Ak sa dáme do pohybu chcieť Ježiša milovať, Duch Svätý nás bude navigovať".

„Všetkých vedie Duch Svätý, ktorý sa skláňa nad ľudskou slobodou".

„Dáva nám oporné body, o ktoré sa môžeme oprieť: 1. vnútorné kamene: vnuknutia, duchovné túžby, 2. vonkajšie kamene: Božie slovo, ľudské slovo, znamenia časov, udalosti: rodinné, národné, svetové, naše charizmy".

Páter Leopold upriamil našu pozornosť i na dôležité verše zo Svätého Písma:

Galaťanom 5, 22 = ovocie Ducha Svätého

Lukáš 1, 45-55 = Magnifikát

Žalm 34, 11

1.Solúnčanom 5, 16-18

Ján 15, 9-11

Rim 5, 5 ai.

Vidieť radostné tváre manželov pri odchode bolo dôkazom, že duchovné cvičenia splnili svoj účel a boli pre všetkých požehnaním. Vytrhli nás z každodenných starostí, povinností, stresov a vniesli do našich duší pokoj, radosť, vieru, nádej a lásku. Rozmnožili Ježišovu lásku v nás.

Pane, ďakujeme za Tvoje milosrdenstvo!

 

 

Ruženec Božieho milosrdenstva:

Na začiatku sa modlí:

Otče náš ...

Zdravas, Mária ...

Verím v Boha ...

Na veľkých zrnkách:

Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov aj hriechov celého sveta !

Na malých zrnkách /10 x/:

Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami aj s celým svetom !

Na koniec sa modlí /3 x/:

Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami aj nad celým svetom !"

 

 

Ježiš sestre Faustíne
povedal:
"Ktokoľvek sa ho bude modliť,
okúsi v hodine smrti moje veľké milosrdenstvo. Keby to bol aj najzaťatejší hriešnik,
keď sa čo i len raz pomodlí
tento ruženec,
bude účastný milostí môjho milosrdenstva... „

 

Vladimír Grigar
Záhorák z Bratislavy

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX

Novinky

Chceš dostávať občasný E-mail s našimi novinkami? Vyplň svoj E-mail.

Ak chcete odoslať tento formulár, zapnite javascript