AktivityDuchová obnova VPS (Badín 2023)

Koncom januára sa v Badíne uskutočnila duchovná obnova manželských párov, ktoré slúžia ako VPS počas letných kurzov MS a MSS. Stretlo sa 46 párov, ktoré duchovne sprevádzali don Marián Valábek a don Dominik Vinš.

Služba VPS je jedným z kľúčových predpokladov pre realizovanie letných manželských kurzov. Na to, aby VPS – ky mohli vytvoriť prostredie prijatia a dôvery v skupinkách počas leta, potrebujú čerpať. A tento čas duchovnej obnovy bol práve vyhradený len pre manželov. Každý manželský pár mal príležitosť zastaviť sa, zrekapitulovať svoje vlastné prežívanie v manželstve a porovnať ho s prežívaním svojho partnera.

Obnovu sme začali Svätou omšou a po nej nasledovala moderovaná adorácia. Vďaka Božiemu slovu, zamysleniam a piesňam sme dokázali stíšiť vlastné myšlienky, zabudnúť na ďalšie povinnosti a naladiť sa jeden na druhého v duchu: ruka v ruke v Božej ruke.

Manželské čnosti bola téma sobotňajšieho dopoludnia. Vernosť, trpezlivosť, zdvorilosť, odpustenie, nezištnosť, úprimnosť, vďačnosť, láskavosť, pokora, záujem o druhých, spoločná modlitba … Každý pár samostatne rekapituloval, ktoré z týchto čností sú im blízke a s ktorými by sa chceli ešte viac zblížiť, aby ich manželstvo sa mohlo stať plnšie. Popoludnie sme začali spievanou Korunkou Božieho milosrdenstva. Tieto tóny a slová nám pripomenuli nekonečnú Božiu lásku a milosť, ktorou nás zahŕňa Otec. Zároveň to bol čas, kedy sme úpenlivo mysleli na Jožka Draveckého a celú jeho rodinu, ktorí prežívali posledné spoločné chvíle tu na zemi.

Pokračovali sme testom. Zisťovali sme, v ktorom období manželstva sa nachádzame – jar, leto, jeseň, zima. Uvažovali sme nad možnosťami/stratégiami ako byť čo najdlhšie v jari či v lete, ako sa z jesene, príp. zimy vrátiť späť a čo pre to môžeme urobiť.

Večerný príhovor dona Dominika Vinša bol na tému Malá cesta kresťanských manželov. Spoznali sme cestu, ktorú Dominik prešiel aj s jeho spolupracovníkmi, kým vznikla táto publikácia, ktorá môže byť prínosom pre hlbšie pochopenie sviatosti manželstva. Oboznámil nás s jej obsahom, spôsobom práce a povzbudil nás pre jej osobné spoznanie a šírenie medzi manželmi.

Nedeľa patrila výsostne modlitbe. Prakticky aj teoreticky. Nedeľa Božieho slova, zamyslenie na tému modlitba osobná, manželská, rodinná a na záver Svätá omša. Božie slovo, nie raz za rok, ale raz po celý rok. To je myšlienka, ktorú nám don Marián kládol na srdce počas celého víkendu. A s ňou sme aj rozlúčili a rozišli za našimi rodinami, aby sme načerpané, mohli rozdávať ďalej. Veď láska rozdávaním rastie.

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto duchovnej obnove. Nech Vás Pán žehná a obdaruje milosťami.

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX