AktivityJarná obnova Manželských stretnutí (Badín 17.-19.3.2023)

V piatok 17.3. 2023 sa v podvečerných hodinách  naplnila  vstupná hala  duchovného centra  Xavér v Badíne známymi tvárami manželákov z letných kurzov MS 2022. Program začínal večernou sv. omšou, ktorú slúžil don Jozef Domény. Po nej sa manželáci rozpŕchli do izieb svojich VPS- iek, kde prebehla skupinka. Počas nej sme sa vrátili do obdobia letných kurzov, čím nás oslovili, kam sme sa posunuli a pomaly sme sa začali uvažovať, čím by sme mohli prispieť a  pomôcť pri diele MS.

Sobota bola rozdelená na dva prednáškové bloky. Deň začal spoločnou rannou modlitbou v réžii Petra a Márie Hupčíkovcov.  Počas dopoludnia medzi nás zavítal otec biskup Peter Beňo, pomocný biskup nitrianskej diecézy. Najskôr nám pripomenul slová pápeža Františka na svetovom stretnutí rodín v Ríme, a potom nasledovala diskusia. Dostal mnoho otázok a na všetky sa snažil úprimne a otvorene odpovedať, čím si zároveň získal aj naše sympatie.  Po diskusii nás čakala spoločná sv. omša v miestnej kaplnke. Otec biskup  s nami zotrval aj pri spoločnom obede. Veľmi ocenil, že mnohí členovia a účastníci Manželských stretnutí sú aktívni pri príprave snúbencov a iných projektoch.

V popoludňajších hodinách nás svojou prítomnosťou potešila Mgr. Valéria Šmýrová z Centra pro rodinu v Ostrave, ktorá nám predstavila základné črty  správania sa detí v jednotlivom období života, ale zároveň jej mnohé myšlienky a slová smerovali aj k nám, rodičom, starým rodičom a k nášmu správaniu sa. Prednáška priniesla mnoho podnetov a naštartovala plodnú diskusiu. Po večeri nasledovala krížová cesta a po nej sme ešte mnohí zotrvali v družných rozhovoroch.

Nedeľa ráno opäť odštartovala rannými modlitbami v kaplnke a po raňajkách už nasledovala posledná prednáška Čo nám dávajú Manželské stretnutia, kde nám o svojom  „manželáckom“ životnom štýle  porozprávali Pavol a Lenka Vojtášovci z Dolnej Súče. Po prednáške nasledovala ešte skupinka a po nej už nedeľná sv. omša spolu s rozlúčkovou piesňou Spoj nás v jedno, Pane, ktorú slúžil don Marián.

Chceme sa poďakovať kňazom- don Mariánovi a don Jozefovi, prednášajúcim, VPS-kám, kapele, ktorá v kaplnke pri modlitbách a sv. omšiach vytvárala neopakovateľnú atmosféru, nášmu technikovi, ktorý bol pripravený vysielať program obnovy online, no musel nás napokon opustiť a vrátiť sa predčasne domov- myslime aj na nich v modlitbách, za tých, ktorí sa napokon akýmkoľvek spôsobom pokúsili spojiť s pármi online a všetkým, ktorí  prispeli k tomu, aby sa táto jarná obnova uskutočnila. Ďakujeme aj duchovnému centru Xavér, ktoré nám ponúklo svoje priestory.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami na najbližších akciách MS- na plese alebo  letných kurzoch.

Za celý organizačný tím jarnej obnovy  Roman a Naďa Plevovci.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX