AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 3. turnus (Vranov nad Topľou 15.-23.8.2020)

Milí priatelia, to čo čítate v nadpise, nie je utópia! To je realita tohto leta. Napriek tomu, že istý nemenovaný politik nás presviedčal, že na východe nič nie je a stránka Manželských stretnutí hovorila, že všetky tohtoročné kurzy sú zrušené, všetko bolo a je trochu inak!

Zdravé jadro z východu Slovenska podporované množstvom modlitieb, pripravilo v sťažených podmienkach regulárny kurz. Uskutočnil sa vo Vranove nad Topľou v priestoroch SOŠ drevárskej v dňoch 15. – 23. augusta 2020. Tohtoročnou ústrednou myšlienkou bolo „Vy ste soľ zeme“ čo nám pripomínala stála prítomnosť otvoreného Svätého písma, nádoby so soľou, ale aj sviece a kríža na stolíku v prednáškovej sále. Bola to zároveň výzva na vydávanie svedectva nielen medzi zúčastnenými manželskými pármi, ale napr. aj počas verejných svätých omšiach v neďalekom nádhernom kostole sv. Františka z Assisi na sídlisku Juh. Tu sa nám dostalo vrúcneho prijatia od miestneho dekana vdp. Štefana Albičuka. Duchovnú službu počas kurzu však pre naše potreby zabezpečovali don Marián Valábek SDB, riaditeľ Centra pre rodinu v Bratislave a Martin Rečlo, riaditeľ Arcidiecézneho Centra pre rodinu v Košiciach. Jednoznačne išlo o Bohom naplánované skĺbenie a doplnenie mladosti a skúsenosti. Po celý týždeň nám popri ústrednej myšlienke a každodenných krátkych zamysleniach don Marián Valábek prízvukoval „Boh nás stvoril takých dokonale nedokončených“ a zdôrazňoval, ako si máme byť navzájom ako manželia pomocou na oné dokončenie vo svätosti. Manželské stretnutia pozdravili a povzbudili listom pomocný biskup košickej arcidiecézy Marek Forgáč a Anička Vojteková.

Privítanie vo Vranove bolo, vzhľadom na neustálu hrozbu korona vírusu v ovzduší, trochu iné. Popri klasických formalitách každému účastníkovi i prichádzajúcim hosťom bola odmeraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom a predložené čestné prehlásenie. Navyše sme mali trochu problém s poznávaním dokonale zamaskovaných ľudí. Jednoducho masky nás sprevádzali všade aj napriek dôvere v Božiu pomoc a ochranu. Aj vďaka tomu všetko prebehlo v tomto smere bez komplikácií a všetkých 31 zúčastnených párov z celého Slovenska od Stupavy po Bardejov (z toho 11 nových párov) so sprievodom prešlo bez strát do ďalšieho boja o lepšie manželstvo. O sprievod, ktorý tvorilo 45 detí (z toho 9 bábätiek do 3 rokov), sa postaralo 22 animátorov pod vedením Ivetky Čandovej (ako inak, z Drienovskej Novej Vsi 😊).

Program uvádzala osvedčená moderátorska dvojica  Vlado a Ďaďa Jackovci. Popri troch vlastných prednáškach/svedectvách uviedli dve  svedectvá Kohutiarovcov a po jednom Moškovcov, Šprlákovcov, Laktišovcov, Pavlíkovcov, Brezovcov a Hrdličkovcov. Prednášky  a svedectvá na témy okolo radostí a starostí manželského spolužitia od kríz zdravého sebavedomia cez prejavy lásky, rozdiely medzi mužom a ženou a ich potrebami, komunikačné témy až po tie krajšie veci ako sexualita a pozornosti medzi manželmi. Na prednášky nadväzovala práca v ôsmich skupinkách vedených VPS-kami nad pracovnými listami – niekedy v dvojiciach, inokedy celá skupinka spolu. Tu sme si (niektorí možno po mnohých rokoch) povedali z očí do očí, ale s láskou, čo na svojom manželskom partnerovi obdivujem, čo ma trápi, aký je môj jazyk lásky, po čom túžim, aby naše  manželstvo napredovalo. Práca v skupinkách bola jednoznačným obohatením s možnosťou načerpania inšpirácie ako na to ďalej. Ale stále je to na nás dvoch a predovšetkým na Bohu.

Večery vhodne dopĺňal doplnkový program – nedeľná tichá poklona pred vystavenou Eucharistiou vo farskom kostole, dve modlitbové stretnutia za potreby v skupinkách, svedectvo a debata na tému závislosti v podaní Vladka a Bey Laktišovcov, jedinečný a neopakovateľný program v podaní šikovných animátorov a ich ešte šikovnejších zverencov a prednáška o manželskej plodnosti v podaní Martina a Tonky Lichmanovcov, hostí z neďalekého Humenného.

No a sobota? Väčšie deti s animátormi odišli na výlet na hrad Čičva a manželia mali po poslednej dopoludňajšej prednáške a skupinke celé popoludnie pre seba. Dostali možnosť vyskúšať si na trase po okolitých kopcoch a lúkach naučené komunikačné schopnosti vo dvojici bez rušivých vplyvov. Jediným obmedzením bol čas. Trasu s veľkým nasadením vytýčili a pripravili manželia Martin a Ivonka Ceľuchovci z Bardejova. V nevyhlásenej súťaži nováčikov na manželákoch sa najlepšie osvedčili manželia  Maďarovci. Počínali si naozaj statočne. Napokon slávnostná svätá omša celebrovaná donom Mariánom Valábkom, pri ktorej sme si obnovili manželské sľuby.

V nedeľu sme sa po rannej verejnej svätej omši vo farskom kostole stretli na záverečnom vyhodnotení, popri ktorom odznelo niekoľko svedectiev o prínose manželských stretnutí do manželstva zúčastnených. Kňazi požehnali dve mamičky v požehnanom stave a potom už prišli medzi nás animátori s deťmi, za búrlivého potlesku oceňujúceho ich námahu a obetavosť bez ohľadu na sťažené podmienky. Po záverečnom požehnaní, piesni na rozlúčku a dobrom obede sme sa plní dojmov rozutekali do našich domovov pokúsiť sa uviesť do praktického života množstvo inšpirujúcich myšlienok.

Veľká vďaka patrí, okrem už spomínaných, aj ďalším službám:

Ranné modlitby – manželia Moškovci.

Hudobný sprievod – Eva Mošková a hudobné teleso Nebeské šumy pod vedením Márie Kohutiarovej za účinnej podpory o. Martina Rečla.

Technika a kľúčiari – manželia Breškovičovci mladší i starší.

Darčeky pre prednášajúcich a jubilujúce páry – z dielne Márie Stanekovej.

Hospodárenie a stravovanie – manželia Stanekovci.

Všetkým za úžasné motivujúce svedectvá a otvorenosť! Nech dobrý Boh žehná a vedie ono dokončovanie k dokonalosti podľa Jeho plánu.

A už len: dovidenia o rok - tým, ktorým je smutno za MS, odporúčame sa modliť, aby sme sa mohli napriek všetkému v pokoji stretnúť na niektorej z obnov.


Milan a Mária KohutiarovciModlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX