AktivityJesenná obnova Manželských stretnutí (Stará Ľubovňa 1.-3.12. 2023)

Tento rok sa jesenná obnova MS posunula v čase až na začiatok decembra, a v mieste až do okresu Stará Ľubovňa. Navyše začalo na väčšine územia Slovenska dosť intenzívne snežiť práve pred začiatkom obnovy. Preto sme sa trochu obávali, či sa nás zíde v hoteli Sorea dosť. Boli sme milo prekvapení, keď sa nás nakoniec zišlo 75 párov + 3 vdovy a 1 vdovec a 2 kňazi, keďže tesne pred obnovou sa nám viacero párov  muselo kvôli  chorobám odhlásiť. Vďaka Bohu  všetci ostatní prihlásení, napriek rôznym peripetiám na ceste, šťastlivo docestovali. 

A tí čo prišli, neoľutovali. Tentoraz sme začali teplou večerou a po nej skupinkami, na ktorých sme si pripomenuli niektoré zážitky z letného kurzu a pozdieľali sa navzájom o novinkách, ktoré sme odvtedy v našich rodinách zažili. Potom sme sa presunuli do prednáškovej sály, kde don Marián odslúžil svätú omšu. Veľmi sme sa tešili, že ho vidíme opäť naživo nielen cez obrazovku, ako na letných kurzoch. Aj kapela sa zase utvorila a bola ako vždy výborná - predovšetkým účastníci 1.turnusu to veru roztočili do grádov.

Ráno sme sa zobudili do prekrásnej zimnej  atmosféry. Pohľad von vynahradil všetky tie nepríjemnosti piatočného cestovania.

Bola to prvá obnova po korone, kde sme sa mohli reálne a vo vyšších počtoch stretnúť účastníci zo všetkých 4 letných kurzov MS a MSS. Stretnutie “starých tvárí”, vzájomné spoznávanie sa s novšími účastníkmi, spoločné zažívanie jednoty manželáckej rodiny. Plus navyše opätovný pohľad do vlastného manželstva, odhodlanie budovať, zažívať našu manželskú jednotu v intenciách Božieho plánu pre manželstvo…

Sobotné dopoludnie nám manželia Haviarovci porozprávali o úlohe muža a úlohe ženy v kresťanskom manželstve, a ako sa oni sami usilujú tieto úlohy stále lepšie napĺňať. Povzbudení ich svedectvom sme sa išli zdieľať do skupiniek.

Poobede a odpoludňajšom krátkom odpočinku sme medzi nami privítali pani Barboru Okruhľanskú, ktorá je spolu s Petrom Šebom iniciátorkou a hlavnou aktérkou projektu Digitálni rodičia. V rámci tohto projektu pripravujú už 47 týždňov každý týždeň polhodinový podcast, ktorého cieľom je pomáhať rodičom držať krok v poznaní digitálnych technológií so svojimi deťmi a zároveň ich sprevádzať v digitálnom svete, aby im pomohli využiť to dobré a užitočné, čo tieto technológie prinášajú a zároveň ich uchrániť pred nebezpečenstvami, ktoré im hrozia v tomto svete. Zaujímavo podaná prednáška bola mladým aj mnohým nám postarším povzbudením, aby sme sa digitálnych technológií tak nebáli. Naopak, aby sme sa o ne viac zaujímali a sprevádzali naše deti a vnúčatá svojim záujmom, pochopením ich sveta, ale tiež aj kladením hraníc, ktoré nakoniec aj oni cítia, že potrebujú.

Po svätej omši sme sa večer opäť zišli v prednáškovej miestnosti, kde bol pre nás pripravený úžasný kvíz s 50 vtipnými ale aj poučnými otázkami, ktoré nám mali priblížiť 30-ročnú históriu Manželských stretnutí na Slovensku a tiež navzájom sa spoznať medzi turnusmi. Ku spoznávaniu prispeli aj  graficky a obsahovo zaujímavé postery (roll-up-y), ktoré  dokumentovali už doteraz uskutočnených 9 ročníkov MSS s ich témami, prednášajúcimi  i fotozábermi.

Nedeľu sme začali svätou omšou. Po prvý raz sme na manželáckej obnove mohli prežívať vstup do adventu. A po raňajkách nám manželia Jedinákovci porozprávali svoj príbeh o výchove ich detí. V tejto téme sme pokračovali na skupinkách a potom sme sa zišli v prednáškovej sále naposledy, aby sme prijali záverečné požehnanie. Do nášho prežívania adventu sa nám svojim slovkom ešte pripomenuli naši kňazi - don Marián nás vyzval k úprimnému R+H+K ako JK a  Martin Rečlo dodal, že pri našom  “bdení” je  kľúčový hráč Duch svätý.

Po obede nasledovala snaha vôbec sa dostať do zamrznutých áut, t.j  ich mohutné oškrabovanie, lebo za ten víkend dôkladne zamrzli. Našťastie už opäť zasvietilo slnko a tak cesta domov bola spríjemnená krásou okolitej zimnej ľubovnianskej prírody s dominujúcim Ľubovnianskym hradom. Myslíme, že sme odchádzali naplnení i povzbudení. Užili sme si víkend v dobrej spoločnosti svojej drahej polovičky,  starých i nových priateľov, v hoteli** (aj keď pre nás  západniarov tak trochu na “konci sveta”) s dobrou stravou a ústretovým personálom, tí šikovnejší aj s možnosťou zaplávania si  - a čo je novinka v tomto mieste, vo voľnom čase, či na konci obnovy sme mohli aj navštíviť novootvorený  Dom úľavy sv. Šarbela.

Už teraz sa tešíme aj na jarnú obnovu, len dúfame, že sa bude konať za priaznivejšieho počasia J. Za touto pocestujeme ešte trochu ďalej, do Drienice pri Sabinove.

Zapísali Juraj a Jojka Červeňovci

 

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX