AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 3.turnus (Rožňava 13.–21.7.2019)

letny_kurzSpráva z 3. turnusu Manželských stretnutí, tentoraz v Rožňave

To, čo vidíte v nadpise, naozaj nie je chyba - v 26. ročníku na mape miest klasických letných kurzov  Manželských stretnutí po Starej Turej, Zvolene, Škutovkách a hlavne po Banskej Bystrici pribudla Rožňava.  Toto mesto aj celé okolie možno spokojne  označiť ako misijné územie, ktoré potrebuje veľa svedectiev kresťanskej lásky a Božieho pôsobenia v nás, o čom sme mali možnosť diskutovať aj s miestnym diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom. Otec biskup nám v utorok odslúžil svätú omšu, ale prijal aj pozvanie na veľmi zaujímavú besedu o živote diecézy a potrebe svedectva a modlitby.

Ale pekne po poriadku. Manželské stretnutia v Rožňave pod palcom štábu organizátorov na čele s Vladom a Ďaďou Jackovcami (v spolupráci s Mirom a Evkou Moškovcami a Norbim a Gabikou Borovskými, za účinnej a ochotnej podpory mnohých ďalších) sa uskutočnili v dňoch 13.-21.07.2019 na viacerých miestach v Rožňave. Ubytovanie a stravu sme mali zabezpečené v ubytovacích priestoroch Obchodnej akadémie, ktoré tvorili čiastočne prerobené byty dvoch bytoviek. Sväté omše sme mali za účasti verejnosti vo Františkánskom kostole sv. Anny na Námestí Baníkov, okrem prvej nedeľnej svätej omše v katedrále. Duchovnú službu zabezpečili saleziáni don Marián Valábek, don Jozef Domény, don Juraj Benca a pre animátorov mladý kňaz košickej arcidiecézy otec Martin Lučko. Na kurze pôsobilo vo svojom voľnom čase 30 animátorov pod premiérovým vedením hlavnej animátorky Ivetky Čandovej. Všetkým animátorom patrí za ich obetavú službu v náročných podmienkach veľká vďaka. Manželia sa stretávali na jedenástich prednáškach, či skôr svedectvách v budove bývalej nemocnice, v súčasnosti cirkevnej základnej školy. V tejto škole sme mali zároveň originálnu kaplnku, kde sme sa po večeroch stretali a  striedali pri poklone Pánovi Ježišovi vo sviatosti oltárnej.

Základný program tvorili prednášky, resp. svedectvá na klasické témy letného kurzu manželských stretnutí od kríz cez priority, zdravé sebavedomie, rozdiely, komunikačné témy a pocity a potreby až po sexualitu a pozornosti, v originálnom podaní manželov Kondelovcov, Moškovcov, Mikelovcov, Borovských (2x), Kohutiarovcov, Šprlákovcov, Jackovcov (2x), Kapitulčinovcov a Tomašovcov. Všetkými príspevkami sa niesla myšlienka tohtoročných kurzov manželských stretnutí ... k Prameňu príď... A z tohto prameňa malo možnosť načerpať množstvo myšlienok, inšpirácii, ale i svojim spôsobom poznať hrozby pre naše manželstvá 39 zúčastnených manželských párov zadelených do 10 skupiniek, ktorých činnosť usmerňovalo 10 VPS. Čas v skupinkách nám umožnili ďalej rozvíjať uvedené témy, navzájom sa povzbudiť a v utorok večer i spoločne sa pomodliť za naše potreby (a bolo za čo).

Stredajšie voľné popoludnie využili mnohí účastníci kurzu na výlet do krásneho okolia Rožňavy, ktoré v menšej či väčšej vzdialenosti ponúka mnoho prírodných, architektonických i iných zaujímavostí (množstvo jaskýň, Betliar, Krásna Hôrka, čosi ďalej Jasov, či Zádielská dolina a iné).

Na štvrtok večer si pripravili pod vedením svojich animátorov nádherný program plný originálnych nápadov naše deti. Každé vystúpenie bolo odmenené uznanlivým potleskom a úsmevom na tvárach zúčastnených. Na záver si pripravili animátori jedinečný scénický tanec, na ktorý sme mnohí pozerali s otvorenými ústami. Klobúk dolu pred tým, čo dokázali nacvičiť popri náročnej práci s deťmi.

Piatkový večer patril záujemcom o metódy prirodzeného plánovania rodičovstva. Prednášku, debatu a odbornú pomoc v tejto citlivej oblasti ponúkli obetavo mama a dcéra, obe Veroniky,  Lašové.

Sobotné popoludnie patrilo maturite, čiže prevereniu nadobudnutých zručností v oblasti vzájomného poznávania, zbližovania sa, rúcania predstáv o tom, aký má byť môj manželský partner, či rozprávania o prioritách a inom, čo nás má priviesť k ešte lepšiemu a krajšiemu prežívaniu nášho manželstva. Príležitosť na to nám poskytla cca 4-kilometrová trasa rožňavskej Kalvárie a priľahlá príroda, ktorú pripravili externí stavitelia trate, dlhoroční manželáci Janko a Tonka Michálikovci z kolísky Manželských stretnutí - z Dolnej Súče. Manželské páry odpovedali pri štarte na zvedavé otázky predsedu maturitnej komisie Janka Kapitulčina. Nevyhlásenú maturitnú súťaž, o ktorej sa účastníci s prekvapením dozvedeli až pri vyhlasovaní výsledkov, vyhrali manželia Kohutiarovci, ktorí získali okrem dlhého času na trati vo svornom rozhovore originálnu dvojsviečku pre večerné dialógy. Druhé miesto a vstupenky na septembrový ples Manželských stretnutí získali ďalší starí harcovníci Manželských stretnutí manželia Jackovci.

Sobotný večer patril slávnostnej svätej omši s obnovou manželských sľubov v kostole sv. Anny, ktorá bola tentoraz svedectvom krásy manželstva aj pre miestnych veriacich, nakoľko aj táto svätá omša bola verejná. Prijali sme to ako výzvu vydať svedectvo o prežívaní manželskej lásky a možno pozvanie aj pre miestnych veriacich na prežívanie Božej lásky vo sviatostnom manželstve. Po skončení sv. omše nám deti s animátormi pripravili slávnostný špalier a zjavne mali radosť nielen z toho, že sa stretli po celom dni s rodičmi, ale aj z toho, že ich rodičia chcú byť lepší, držia spolu a chcú spoločne s nimi kráčať v ústrety Božiemu kráľovstvu. 

Po rušnom večere v skupinkách, kde sme sa spoločne porozprávali už v uvoľnenej atmosfére o svojich zážitkoch, dojmoch i plánoch čo ďalej a spoznali sa ešte bližšie nastala niekde dlhšia, inde kratšia noc a prebudenie na skorú rannú svätú omšu. Po raňajkách sme sa stretli na slávnostnom zakončení a záverečnom vyhodnotení v aule. Manželia, ktorí mali počas celého týždňa prednášky/svedectvá pripravili scénu pri fontánke, kde si každý pár prevzal „vybielený ručník“ a scénku zakončil spoločný tanec na oslavu Stvoriteľa a manželskej lásky. Odznelo viacero cenných svedectiev o Božom účinkovaní na kurze medzi manželskými pármi. Po príchode animátorov s deťmi pod vedením hlavnej animátorky Ivetky Čandovej a spoločnom vyjadrení veľkej vďaky ich statočným výkonom, na záver don Jozef Domény požehnal tri mamičky v požehnanom stave a následne všetkým prítomným. Po záverečnej piesni a dobrom obede sme sa pomaly začali rozchádzať do svojich domovov po celom Slovensku od Bratislavy až po ukrajinské hranice, ale mali sme aj pár ktorý prišiel z Berlína. Bohu vďaka za toto dielo! ALELUJA!

V čom bol tento kurz iný (svojim spôsobom výnimočný) ako doteraz aj napriek tomu, že mal program a mnohé črty rovnaké?

 • prvý klasický kurz na východnom Slovensku pod vedením nových manželských párov, vrátane novej hlavnej animátorky;
 • napriek tomu sa na ňom zišli manželské páry z celého Slovenska i zahraničia;
 • z 39 zúčastnených manželských párov bolo 19 nových párov;
 • povzbudenie od diecézneho biskupa otca Stanislava Stolárika a jeho výzva modliť sa 16. deň v mesiaci za jeho diecézu;
 • viac ako inokedy sme si uvedomili misijný rozmer MS a potrebu svedčiť o kráse sviatosti manželstva tam, kde nás Pán posiela;
 • jednotlivé body programu sa konali na rôznych miestach v Rožňave – denne sme prešli cca 2 km;
 • prvý krát sme mali verejné sv. omše po celý čas trvania Manželských stretnutí
 • jedlo bolo vynikajúce, porcie obrovské a nikdy sme neboli v jedálni dlhšie, ako polhodinu;
 • atmosféra boli veľmi rodinná a svieža.

A na záver ešte niektoré nemenované služby:

 • hospodárka: Majka Staneková
 • manželácky orchester viedla Annamarie Jerigová
 • o techniku sa staral Peter Breškovič
 • kľúčiar: Jožko Stanek

Tešíme sa na stretnutie o rok – a nepríďte do Rožňavy len preto, že ste sa nedostali do Bystrice!

 

 

Napísali: Milan a Mária Kohutiarovci.

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

 • požehnanie pre dielo MS
 • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
 • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

 • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX