AktivityLetný kurz Manželských stretnutí - 1.turnus (B.Bystrica 6.–14.7.2019)

letny_kurzV sobotu 6. júla sa od 15.00 hodiny začal internát UMB napĺňať účastníkmi 1. turnusu letného kurzu Manželských stretnutí 2019, ktorý sa už tradične konal v Banskej Bystrici.

Nedeľu sme začali svätou omšou o 9.00 hod. v aule a po nej nasledovali informácie týkajúce sa priebehu kurzu. Tento rok zavítalo do Banskej Bystrice na 1.turnus MS 124 manželských párov zo 79 miest a obcí nielen na Slovensku, ale zavítali medzi nás aj hostia z Česka, Rakúska, Nemecka a Ukrajiny. Najviac rodín prišlo z Bratislavy- 11, na druhom mieste bol Trenčín- 9 rodín  a o tretie miesto sa delila Žilina s Dolnou Súčou- 7 rodín. Do služby nastúpilo 7 kňazov pre manželov a 1 kňaz slúžil animátorom. 109 animátorov na čele s hlavnou animátorkou Lydkou Čeledovou sa staralo o 262 detí. S láskou a úsmevom slúžila nášmu spoločenstvu aj hospodárka Tonka Micháliková a jej manžel Janko Michálik, ktorý sa staral o aulu, aby bola k dispozícii nielen prednášajúcim, ale aj ostatným účastníkom MS. Tento rok sa prihlásili na letný kurz 5 bohoslovci spolu so svojím rektorom Mariánom Dragúňom z nitrianskeho seminára. Išlo o absolventov 4. ročníka a každý z nich bol zaradený v samostatnej skupinke, vrátane rektora. Spolu nás bolo 635 duší.

Popoludní začal pre manželov program v aule. Tohtoročný 26. ročník MS 2019 sa niesol v duchu motta: ...k Prameňu príď... Po úvodnom ceremoniáli, súčasťou ktorého bolo aj maľovanie obrazu Krista priamo pred očami účastníkov, nastal čas na 1. prednášku: Krízy v manželstve, ničitelia lásky v podaní manželov Jožka a Gabiky Klinkovcov.

Program MS už tradične tvorili prednášky, po nich nasledovala práca v skupinkách. Don Marián mal každý deň ráno pripravené slovko o sviatosti manželstva. Každé ráno sme boli pozvaní k ranným modlitbám, ktoré starostlivo pripravili bohoslovci. Prednášky a svedectvá boli plné úprimnosti, otvorenosti, smiechu aj plaču a mali každému z nás čo povedať. Po každej prednáške prednášajúci ponorili špinavú šatku (predstavovala manželstvo) do studne  s vodou- symbol Živej vody a Prameňa . Prednášajúci zároveň dostali ako pozornosť za svoju službu ozdobné čaše s nápisom:... k Prameňu príď....

letny_kurzV pondelok  v rámci doplnkového programu si manželia Rasťo a Elen Matúšovci pripravili pre nás prezentáciu o svojej ceste do Santiago de Compostela, v utorok večer sme sa v skupinkách modlili za svoje potreby a v tento deň sa ešte večer pred modlitbami za potreby uskutočnil majstrovský futbalový zápas otcov proti animátorom, ktorý tento rok skončil „netradične“ víťazstvom mužstva animátorov.

Vo štvrtok sme boli pozvaní na galavečer našich detí a animátorov. Opäť to bola neopakovateľná show s číslami, ktoré možno vidieť len na Manželských stretnutiach.

V piatok večer sa v rámci doplnkového programu uskutočnila pre manželov prednáška o prirodzenom plánovanom rodičovstve, ktorú si pripravili Veronika Lašová ml. a Veronika Lašová st.

letny_kurzManželácka kapela fungovala pod taktovkou manželov Verešovcov. Počas týždňa sme boli svedkami postupného zväčšovania sa manželáckej bandy a jej krása a pestrofarebnosť vynikli počas slávnostnej svätej omše s obnovením manželských sľubov.

Deti sa stretávali v skupinkách, nadväzovali nové priateľstvá, športovali, pripravili pre nás fantastický program. Vďaka naozaj patrí Lydke a všetkým animátorom, ktorí sa aj v dnešnej dobe dokážu s láskou a ochotne venovať iným.

letny_kurzV sobotu sme absolvovali maturitu, fotenie a slávnostnú svätú omšu s obnovením manželských sľubov. Deti s animátormi boli v tom čase na celodenných výletoch a večer mali tiež svoju svätú omšu. Po nej manželom pripravili slavobránu, ktorou prejsť si vyžadovalo aj dávku istej fyzickej zdatnosti. V nedeľu nasledoval ešte slávnostný záverečný program, svedectvá manželov, požehnanie mamičkám, rozlúčková pieseň. Nadišiel čas rozlúčky. Prežili sme krásny týždeň plný zážitkov, dojmov, manželského zbližovania sa a po záverečných svedectvách môžeme skonštatovať, že aj božích zásahov do našich manželských životov.


Dostali sme veľa, bude sa od nás veľa žiadať. Nebojme sa hovoriť o rodine, brániť rodinu a najmä svojím životom prinášať rodinu do dnešného sveta! A preto prosíme: Požehnávaj, Pane, Manželské stretnutia aj nás všetkých!

 

letny_kurz

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX