AktivityJarná obnova (Gabčíkovo 29.-31.3.2019)

Posledný marcový víkend sa na tradičnom mieste v Gabčíkove uskutočnila jarná obnova letného kurzu MS 2019. Zúčastnila sa jej asi stovka manželských párov zo všetkých 3 letných kurzov. V piatok večer sa po úvodnom zvítaní v skupinkách manželia navzájom pozdieľali o tom, čo nás teší a čo nás trápi. O 21.30 hod. nasledovala sv. omša a po nej stretnutie VPS.

Na druhý deň ráno nás svojou prednáškou o Svetovom stretnutí rodín v Dubline zaujal otec Roman Seko, ktorý sa ho zúčastnil aj spolu s manželmi Emilom a Aničkou Kondelovcami zo Žiliny. Popoludnie najskôr patrilo vítaniu nových detičiek do rodiny MS a po ňom sa slova ujal psychológ PhDr. Ivan Valkovič, ktorý sa venoval problémom dnešných manželstiev. Po prednáške sme chvíľu pracovali aj v manželských dvojiciach, na spoločnom stretnutí potom pán Valkovič ešte odpovedal na otázky z publika. Večerný program prebehol už tradične- najskôr nám vedúci všetkých turnusov podali stručné informácie o lete 2019 , potom už nasledovala krížová cesta a po nej film.

Nedeľné dopoludnie patrilo dlhoročným manželákom Jankovi a Aničke Rajským z Trenčína, ktorí sa s nami podelili o tom, čo im dali Manželské stretnutia, aké miesto majú v ich živote. Po práci v skupinkách sme sa opäť stretli v spoločenskej sále , kde sme sa rozlúčili záverečnou piesňou Spoj nás v jedno, Pane a požehnaním na cestu. Tešíme sa na ďalší ročník MS 2019 a prosíme: Požehnávaj, Pane, Manželské stretnutia!

 

 

 

Modlitba

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme za:

  • požehnanie pre dielo MS
  • požehnanie pre členov MS, ktorým zomrel manžel/manželka
  • manželov, ktorí od seba odišli a žijú s iným partnerom

Každý pondelok o 21.00 sa
modlíme za:

  • všetkých, ktorí majú problém s rôznymi závislosťami, či už s nimi bojujú alebo ešte nie

Sponzorské dary

Kurz MS je taký lacný ako sa len dá. Pre niektoré rodiny je aj to veľa. Ďakujeme za vaše sponzorské dary na náš účet:

IBAN: SK4011000000002621786594
BIC – SWIFT kód: TATRSKBX